Solnedgang fra HavneBryggen Polaris

Der er konstateret fugtindtrængning i kælder ved parkeringsplads 90 og ved parkeringspladserne 40-48, og gennem længere tid været uenighed mellem Havnebryggen Polaris og Pension Danmark.

At vandindtrængning finder sted kunne umiddelbart konstateres, men årsag herunder hvorledes det eventuelt kunne afhjælpes var ejerforeningen ubekendt, hvorfor der via advokat Jeppe Brandstrup blev iværksat isoleret bevisoptagelse ved Københavns Byret, hvorunder der ønskes ført syn og skøn på forholdet således, at dels forholdene kan konstateres, dels undersøges hvad der kan gøres for at afhjælpe forholdet, så det ikke optræder igen.

Udgifterne til en sådan skønsforretning, herunder udgifterne til en eventuel afhjælpning er helt ubekendt på nuværende tidspunkt, og der har derfor også fundet anmeldelse sted overfor byggeskadeforsikringen, der som bekendt gælder for en periode på 10 år fra byggeriets opførelse.

Pension Danmark har adciteret, d.v.s. medinddraget som part, NCC, der har udført byggeriet, og sagen afventer, at NCC får mulighed for at tage stilling til det udarbejdede skønstema og eventuelt fremkomme med deres bemærkninger eventuelt supplerende spørgsmål.

Forholdet vedrørende anmeldelsen overfor byggeskadeforsikringen er uafklaret, men ejerforeningens advokat arbejder hårdt på at få byggeskadeforsikringen til at anerkende, at der er tale om en dækningsberettiget skade, men korrespondance herom pågår på nuværende tidspunkt, og afklaring forventes i det nye år.