Solnedgang fra HavneBryggen Polaris

Kære Naboer

Vi håber I alle har det godt i disse svære tider.

Der er gået en rum tid siden sidste nyhedsbrev i juli – det skyldes at vi ikke har så meget at berette, udover hvad vi allerede kommunikerer i referat fra vores bestyrelsesmøder, som I kan finde på hjemmesiden.

Vores have og område:
Haven har lidt under den meget tørre sensommer samt, til bestyrelsens overraskelse, manglende aftale om vanding. Dette sidste forhold har vi rettet op på, ligesom vi i foråret, når buske spirer, må afgøre om enkelte buske kræver udskiftning

Vi har fået monteret det på vores generalforsamling godkendte hegn mod Islands brygge og bestyrelsen synes at dette giver et væsentligt løft af det visuelle indtryk af vores ejendom fra gaden

Beplantning mellem Castor og Syd, ligeledes godkendt af generalforsamling, er blevet udført og udover at det tjener som afskærmning for syds beboere mod Netto, giver det efter vores mening også et meget flot indtryk når man kommer fra syd.

Vores ejendom:
Vi har enkelte småproblemer omkring kloakering (manglende servicelemme) og ventilation af skraldeskakte, men generelt har de tekniske installationer været mere stabile i 2020, ligesom vi har haft færre reparationer af døre mm

Til gengæld er vi ikke ret gode til at passe på vores ejendom – det giver sig til udtryk i slid på malede overflader og døre, specielt i kælder. Indimellem smides der også affald i kældergange hvilket vi i bestyrelsen finder yderst mærkværdigt og respektløst. Vi lever i en fælles ejendom hvor vi alle deler regningen og derfor bør dele interesse i at holde tingene pæne og fri for skader, i stedet for at påtage os unødige omkostninger til vedligehold og rengøring.

GAS 2. ekstraopkrævning
Bestyrelsen lovede jer i juli nyhedsbrev at hvis I kunne hjælpe med at passe på vores ejendom og vi ikke ville blive ramt af store uforudsete udgifter til vedligehold, ville bestyrelsen tage stilling til hvordan foreningen ville være i stand til at ’nedbringe betalingen GAS 2. rate med et betragteligt beløb, ved at tage det over foreningens drift’

Vi er glade for at kunne meddele jer at vores økonomi er sund og solid. Vi har ikke haft store uforudsete udgifter til vedligehold og vi var under budgetlægning forudseende nok til at fastholde et ekstraordinært højt bidrag til GAS. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at vi ikke alene vil nedbringe 2. rate af GAS ekstraopkrævning, foreningen vil tage den fulde betaling af 2. rate over drift og reserver. Det betyder at regnskabet for 2020 vil vise et underskud og at vi tærer på egenkapital, men denne vil kunne reetableres allerede til næste år ved at fastholde opkrævning på nuværende niveau.

Jul
Julen nærmer sig og vi glæder os over at se lys blive tændt på altaner omkring os. Vi er i færd med at bestille et juletræ lig de andre år og det vil naturligvis glæde os om der var nogle beboere der kunne påtage sig at holde en lille ceremoni omkring tænding af juletræ.

Med ønsket om en glædelig jul

På vegne af bestyrelsen
Jakob Ingemann