HavneBryggen Polaris set fra København K

Kære Naboer

Sommeren er over os, om end vi godt kunne tænke os bare lidt bedre vejr – men hvis vi skal se positivt på det, så betyder det også lavere temperaturer i vores soveværelser og mindre larm fra kajen 🙂

Som I formentlig har set, har Robin nu sat skilte op – jeg tror vi alle er spændte på at se hvad det betyder for folks opførsel, men nu er der i hvert fald gjort opmærksom på at vores områder er private. Jeg vil gerne igen understrege at bestyrelsen ikke kommer til at lege politi, ligesom vi under ingen omstændigheder vil bortvise børnefamilier fra legepladsen – der er nu opsat et fint skilt der også, hvor vi beder om hjælp til rydde op og sætte net til på plads efter brug af sandkasse.

På vores generalforsamling vedtog vi indskærpelse af regler for brug af parkeringsplads. Der må kun opbevares cykler efter aftale med naboer og kun hvis bilen kan holdes indenfor den afmærkede plads. Der må ikke opbevares andre ting på pladserne.
Dette er I generelt gode til at overholde, men der er plads til forbedring. Fra august vil bestyrelse begynde at sætte sedler i forruden på de biler/pladser der ikke overholder reglerne.

GAS og ekstraopkrævning er en ting vi har brugt meget tid på i forsommeren – ekstraopkrævning til projekter og drift blev godkendt med snævert flertal i Polaris og på GAS GF var der mange kritiske røster, men begge forslag blev vedtaget. GAS bestyrelse bekræftede på generalforsamling at de opkrævede penge er øremærkede og at vi derfor kan forvente at der leveres som lovet.

Selve opkrævning kommer til at ske i 2 tempi – dels 60kr/m2 sammen med september eller oktober normale opkrævning og rest* med januar opkrævning. Forøgelse af driftsbidrag på 7,5kr/m2 dækkes af det merbudget vi allerede havde indregnet i Polaris budget.
Mht rest* vil bestyrelsen vurdere vores sunde økonomi i løbet af efteråret og hvis ikke vi rammes af ekstraordinære reparationer eller vedligehold, så vil det være muligt at nedbringe restbetalingen med et betragteligt beløb ved at tage det over foreningens drift – Men det vil også kræve en indsats fra os alle – for vi bruger fortsat mange ‘dumme’ penge på vedligehold og rengøring fordi vi ikke passer på vores ting – Vægge og døre skrammes, privat affald bortskaffes i miljøstation selvom man selv skal bringe på genbrugsstation og ikke mindst har foreningen betalt 28.000 i porto fordi beboere ikke har tilmeldt DEAS til E-boks – lad dette være en opfordring til at hjælpe os selv med at spare unødige omkostninger.

Slutteligt skal vi igen opfordre jer til at udvise agtpågivenhed omkring port – Vigepligt SKAL overholdes, OGSÅ af cyklende. Når port åbnes af kort eller nøgle står den åben i 2 minutter før den tvangslukkes. Når sensor brydes, igangsættes timer på 30 sekunder før port lukkes.

Med ønsket om en god sommer til jer alle

Venlig hilsen

Polaris bestyrelse

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.