Ekstraordinær generalforsamling mandag den 13. november 2023, kl. 19.00.

Bemærk: Lokale er ændret til Spisesalon Brygge, Njalsgade 23C, 3. th, 2300 København

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Forelæggelse af mangler konstateret ved og i forbindelse med 5-års gennemgangen.
a) Fugt i kælder.
b) Fugt i rum under rampe.
c) Mangler ved altaner.
d) Mangler ved brandmaling af skråtag på altaner.
e) Mangler ved ejendommens dørtelefoner.
Ejendommens byggetekniske rådgiver til være til stede til afklaring af eventuelle spørgsmål

3. Redegørelse fra foreningens eksterne juridiske rådgiver om de juridiske muligheder foreningen har til rådighed overfor Pension Danmark, herunder indikation om omkostninger, der vil være forbundet med den videre proces.

4. Beslutning om igangsættelse/fortsættelse af isoleret bevisoptagelse ved Københavns Byret mod Pension Danmark af et eller flere af manglerne nævnt under pkt. 2.

5. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes i Spisesalon Brygge, Njalsgade 23C, 3. th, 2300 København

Relevante dokumenter

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Nov 2023

Fugtundersøgelse under kørselsrampe – del 1

Fugtundersøgelse under kørselsrampe – del 2

Teknologisk Instituts rapport angående afskalninger på altaner

Udtalelse fra Scantron vedr. installation af dørtelefoner

Besigtigelse af altaner – Teknologisk Institut