HavneBryggen Polaris set fra København K

Kære Naboer

Som i ved gennemgår vores samfund en ekstraordinær tid som desværre gør det svært at afholde aktiviteter som planlagt.

En generalforsamling er en vigtig aktivitet i firmaer og foreninger, da det er her ting kan drøftes og besluttes i fællesskab. Herunder kan økonomi og konsekvenser af valg/fravalg belyses behørigt, så ingen kan sige at de ikke er blevet hørt.

Som et eksempel er det vigtigt, at foreningens nuværende økonomiske situation som følge af absorbering af GAS 2. rate i december 2020, kan belyses grundigt og ses i relation til finansiering af indkomne forslag.

Det er i den henseende den siddende bestyrelse magtpåliggende at vi driver vores forening økonomisk forsvarligt og ikke sætter vores frihed over styr ved at påtage os omkostninger over drift som ikke er finansieret.

Der er frem til frist i går indkommet forslag til en samlet investering på over 450.000 hvis alle vedtages – Ingen af disse forslag indeholder forslag om særfinansiering (ekstraopkrævninger) og foreslås således taget over drift.

Det mener bestyrelsen ikke vi har økonomi til, men vi risikerer ikke at kunne få en fornuftig debat herom, ligesom forslagsstillere fortjener at blive hørt. Ydermere er der stor risiko for at vi ved begrænset fremmøde til GF, ikke vil kunne sikre at beslutninger også er bredt repræsenteret i vores forening.

Da forslag A – deklaration om miljøstation (reelt ikke et forslag) alligevel kræver kvalificeret flertal som formentlig ikke kan opnås ved ordinær GF, har bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamling til efteråret hvor vi forhåbentlig igen kan sikre almindeligt fremmøde, behørig debat og fornuftig beslutningskompetence.

For jer betyder det følgende frem til efteråret;

Økonomi fortsætter uændret efter gældende beslutnings- og finansieringsprincipper

Bestyrelse forsætter i uændret sammensætning

Der tages ingen beslutning af økonomisk karakter andet end normal drift og

vedligehold.

Med venlig hilsen
Mads, Robin, Jens, Frank & Jakob

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.