Hermed underskrevet referat fra den ordinære generalforsamling (30. april 2024):

Referat