HavneBryggen Polaris set fra København K

Kære naboer,

I forbindelse med udsendte afstemning omkring ekstraopkrævning fra GAS, vil jeg gerne uddybe Bestyrelses anbefaling til afstemning og de overvejelser vi har gjort os:

Bestyrelsen anbefaler at vores beboere læser det medsendte materiale fra GAS, samt orienterer sig på GAS Facebook side og herefter giver deres mening til kende overfor Polaris bestyrelse. GAS er ifølge GAS beboernes grundejerforening og derfor mener vi ikke at det tilkommer bestyrelsen at anbefale vores beboere noget, men snarere lade vores beboere fortælle os hvad vi skal stemme på GAS generalforsamling.

Lad mig uddybe denne meget grundigt overvejede holdning fra bestyrelsen.

Vi oplever at informationer og inddragelse fra GAS er mangelfuld og vores forsøg på at få en bedre dialog og svar på spørgsmål bliver ikke imødekommet.

Det er ikke lykkedes på nogen af vores bestyrelsesmøder at få noget opdateret materiale fra GAS, hvorfor det er blevet ved en mundtlig opdatering fra Steen på vegne af GAS. Det har ikke på noget tidspunkt afsløret nogen alarmerende forhold, som vi kunne give videre til jer. I kan læse referater fra vores bestyrelsesmøder her: http://havnebryggenpolaris.dk/?page_id=3795

Bestyrelsen, ved Frank og Jens, er således første gang blevet gjort opmærksom på væsentlige problemer i GAS og behov for ekstraopkrævning på 80-100kt/m2 på GAS informationsmøde i begyndelsen af marts 2020. Ej heller her blev vi præsenteret for detaljeret projekt gennemgang, der kunne afsløre hvordan det kunne gå så galt.

Lige omkring grundlovsdag har GAS udsendt indkaldelse til generalforsamling – Materialet er ikke gennemarbejdet, det er ufuldstændigt og indhold har skiftet flere gange efterfølgende – herunder hvornår GAS har tænkt sig at opkræve penge. Der medfølger ingen forklaring på, hvorfor projekter er skredet som de øjensynligt er og hvorfor driftsbidrag skal stige. Denne information vil vi angiveligt blive givet på selve GAS GF.

Vi har efter sidste bestyrelsesmøde 18/5 i Polaris, taget initiativ til at møde mellem ejerforeninger for at diskutere måden vi informeres på fra GAS – i en kommunikation om dette møde skriver Polaris 8/6 bl.a. følgende til GAS formand;

 Mht mødet i aften er det ikke mit møde – men forhåbentlig et møde på tværs af ejerforeninger om, hvordan vi fremadrettet ønsker GAS økonomi og projekter rapporteret til os, så vi kan kigge vores beboere i øjnene og med sindsro sige til dem at vi føler der er styr på det, når vi igen beder dem indbetale adskillige tusinde kroner.

Det udsendte materiale giver mig desværre ikke den nødvendige ro i maven, hvorfor jeg på nuværende tidpunkt har virkelig svært ved at se hvordan vi skal bede om penge og jeg kan slet ikke se hvordan det skal blive før 30/6;

 1. Væsentlige budget overskridelser er ikke nævnt og redegjort for i beretning
 2. Der medfølger ikke 31/5 status der kan fortælle om situation lige nu – så info til GF vil være 6 måneder gammel
 3. Der medfølger ikke en Cashflow plan der kan fortælle om timing af væsentlige omkostninger
 4. Der forklares ikke hvorfor det foreslås at første indbetaling skal ske i juli
  1. Er kassen tom? (Kunne være forklaret med status 31/5 samt Cashflow plan)
  2. Har I forståelse for at vi endnu ikke har bedt om penge fra beboere og derfor ikke har likviditet til at betale i juli?
 5. Det forklares ikke hvorfor I foreslår at ordinære bidrag skal hæves med 25% – hvad skal disse penge bruges til?
 1. Er det for at undgå at 115kr/m2 bliver til 120kr/m2?
 2. Planlægges der væsentlige ændringer af måde at drive GAS på?

Jeg ser frem til en konstruktiv snak i aften om vores område og vores fælles ønsker for fremtiden

GAS Formand har slet ikke reageret på vores henvendelse og på selve mødet blev vi ikke mødt med den store forståelse fra GAS, hvorfor vi har stillet det som et decideret forslag til GAS GF – se nedenstående.

Så tilbage til emnet – Hvad anbefaler bestyrelsen;

Polaris bestyrelse mener at beløbet der bedes om er for højt til at vi alene kan beslutte det på vores beboeres vegne, hvorfor vi beder jeres om guidance.

I indkaldelse til ekstraordinær GF i Polaris har vi vedlagt det materiale som vi har modtaget fra GAS og med reference til ovenstående, mener bestyrelsen at det rigtigste vil være at hver enkelt ejer forholder sig til det fremsendte og afgiver stemme ud fra egen vurdering heraf.

Bestyrelsen vil på GAS GF afgive foreningens stemme jf. flertallet på vores egen EGF.

Afslutningsvis kan vi nævne at vores forslag til GAS til generalforsamling, nu er bekræftet modtaget af GAS formand, hvorfor indhold kan deles med jer; https://havnebryggenpolaris.dk/wp-content/uploads/2020/06/HBP-Beslutningsforslag-til-GAS-generalforsamling.pdf

Det bør være tydeligt for alle, at vi søger ledelse bosiddende i GAS, samt en forandring af Governance, økonomistyring, rapportering mm – herunder formalisering af forhold til ejerforenings bestyrelser og måden der kommunikeres til os på. Om dette er rimelige krav, bestemmes naturligvis af GAS GF.

Med venlig hilsen

Polaris bestyrelse