Kære alle
 

Vi fik heldigvis et juletræ, takket være et godt initiativ taget af Kristian. Godt gået. Vi har købt en “permanent” installation, så de næste åringer skal vi bare købe et træ, alt det andet er på plads. Efter lidt tumult ser det nu også ud til at blive stående og lyse. 😊

Og tak til legepladsudvalget for den flotte legeplads, de har fået lavet. Det ser rigtig godt ud. Hvis I ser på det yderste sæde på bænken ud mod vandet, er der skrevet navn på den plads. Der står Steen. 😉

Jeg har vedhæftet et oplæg fra Fællesrum udvalget. Dette emne kommer op på generalforsamlingen.

Da bestyrelsen ikke mener, at fællesrummet skal stå ubenyttet hen til vinter, vil vi give tilladelse til, at der parkeres cykler derinde, indtil anden beslutning er taget på generalforsamlingen.

Mange har fulgt opfordringen til at parkere bilen inden for det afmærkede felt på ens egen parkeringsplads, men der er desværre stadig nogen, der holder primært alt for langt ude og dermed generer andre beboeres mulighed for at vende og køre ud. Det er selvfølgelig også svært at begrænse sig, når man har store ting stående op mod væggen. I januar vil vi bede Parkeringskompagniet lave jævnlige kontroller i kælderen for at chekke, at reglerne overholdes. Ellers får man en bøde. Vi er kede af at skride til dette, men der er desværre beboere, der ikke vil følge venlige henstillinger og dermed generer andre beboere. 

Islands Brygge vil blive anlagt ud for os og Castor, og det vil betyde, at trafikken bliver ensrettet i 8 uger i hver sin retning. Som jeg ser det, vil det betyde, at vi kan køre ud som normalt fra parkeringskælderen. Jeg tror den bedste udgang på ”gåben” eller cykel vil være langs vandet og ud på Islands Brygge mellem os og vores nabo i 36, men det får vi at se, når afspærringerne kommer op. Det bliver besværligt i 4 måneder, men forhåbentlig bliver resultatet godt. Ledningerne i lysmasterne kommer også ned i jorden. Seneste nye fra Cowi er, at opstart er 1. januar 2019.

Der er ikke mange, der bruger vores container, så den kommer ikke mere efter denne gang.

Vi havde sidste mandag 1. års gennemgang af fællesarealerne, og vi afventer resultaterne. Vi har stadig vores sag om ”adgangsforhold”, som vi mener er ulovlige. Det kører vi videre med. Også elevatorer var et punkt, og der bliver fulgt op på dette.

Vi havde møde om el-billadere mandag. Vi vil nu bede om et formelt tilbud, så vi kan se, hvordan man kan komme ud af aftalen, hvis nødvendigt.

Vi havde bestyrelsesmøde i GAS, den store grundejerforening, i sidste uge, og som jeg allerede forudsagde i foråret, så er der ikke penge nok til at færdiggøre de nødvendige og planlagte projekter. Vi 3 beboer-repræsentanter er enige om, at vi vil have færdiggjort området hurtigst muligt, så vi er nødt til at opkræve en ekstrabetaling efter jul. Vi lægger op til en ekstraordinær generalforsamling i februar. Jeg tror beløbet bliver kr. 60 plus moms pr. kvadratmeter, dvs. kr. 75 pr. kvadratmeter. Det betyder at vi skal betale kr. 118 *75 = kr. 8.850 for vores lejlighed. Der er mange gode forklaringer på dette, blandt andet har man ikke fået de indtægter, der var planlagt med pga. udskydelser og ændringer. Vigen blev noget dyrere end planlagt, og alle forsinkelserne i flere år bl.a. i forbindelse med diskussionen om lyskurven med kommunen har også kostet millioner i tomgangsudgifter. Vi 3 beboerrepræsentanter foreslog, at vi under protest betalte de kr. 1,5 millioner, denne lyskurv koster, for at komme videre. Hvert års forsinkelse koster, og dette er min egen matematik; mere end 1,5 millioner i løbende drift til konsulenter. Jeg støttede denne ekstra indbetaling. En lånefinansiering virker meget svær og for dyr.

Vores ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 26. marts kl. 18.00. Ikke ugen før som jeg skrev sidst. Det skyldes, at vi på opfordring fra vores estimerede beboer i A har fået reserveret Kulturhuset på bryggen, så vi alle kan gå derned og ikke skal ind i det parkeringsrod, der er ved DEAS.

Hele bestyrelsen er på valg, og Henrik og Carsten fratræder, da de begge flytter. Jens og Frank vil gerne fortsætte, hvis de genvælges. Formanden er også på valg. Jeg har fået barnebarn og hund, så der er private prioriteter, som tæller højt og som jeg har for lidt tid til i dag. Jeg vil dog gerne fortsætte i et halvt år, mens vi kører en ny formand på banen, hvis det er generalforsamlingens ønske. Der er en del ting, der skal overgives og ikke skal falde mellem 2 stole.

Vi skal så også have en ny hjemmeside administrator, da det i dag er Jeanne, min kone.

Der hvor vi boede før, havde vi en god tradition. Nytårsaften efter kl. 24 og rådhusklokkerne mødtes dem der var hjemme nedenfor medbringende egen vin, øl eller vand og ønskede godt nytår. Det gav en god fællesskabsfølelse og var rigtig hyggeligt. Jeanne og jeg vil selv gøre det. Så kan vi jo se, om vi bliver de eneste. 😊

På vegne af bestyrelsen

Steen Bindslev

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.