Kære alle

Først en advarsel. På onsdag den 14. november bliver strømmen taget mellem 10 og 12 om formiddagen. Det er for at få færdiginstalleret el-tavlen til el-biler. 10-12 er valgt, da man mener, at det giver færrest problemer.

Og nu til alt det gode:

I GAS’ bestyrelse har vi besluttet, at vi starter med at genetablere Islands Brygge. Der var denne fredag møde med kommunen ang. trafikomlægning, da én af kørebanerne spærres i over mindst en måned. Dette burde ikke genere os så meget. Så hvis vi er rigtig heldige, har vi i løbet af de næste måneder en fin og flot (med fartreducerende bump) Island Brygge. Hurra!

PD har i den forbindelse lovet at lave en ny temporær miljøstation til Syd. Nærmere følger.

Frank og jeg har haft flere møder med den nye projektleder, Thomas Jacobsen, og Marius Møller, direktør for PD. De er afviklet i en god tone og med ønsket om, at nu skal vi være færdige, og beboerne skal være tilfredse. Det sidste et udsagn fra Marius Møller. Følgende er der enighed om:

  • Skilte på etager monteres, og det sikres, at det kan holde
  • PD tager sammen med DEAS fat i elevatorproblemstillingen, men her er det primært opgang B
  • Kælderen under Nord males også på væggene, og en væg i midten mod opgang A males også
  • PD har lovet, efter 3 nej’er, at lave barnevognsspor i brostenene ud mod havnen. Dette sker til sommer samtidig med, at det laves ud for Castor, vores nabo. Og hullet under jernpladerne lukkes
  • Vores husnumre, der dårligt kan ses, bliver malet sorte, så de kan ses
  • PD tager ansvaret for vores udendørsbeplantning i hele 2019, dvs. skifter planter og holder det.
  • PD betaler vores allerede gennemførte omstilling af porten, kr. 38.500 plus moms
  • PD skifter de dørpumper i kælderen, der sad, så de gik ind i dørfyldningen og blev ødelagt. 5. stk.

Der er stadig udestående punkter, som afventer afklaring, men indtil videre er vi meget tilfredse. Og de udestående punkter vil PD tage ansvar for, hvis de ikke opfylder de givne krav.

Vi fandt i forrige uge et nyt punkt. Jeg var ved at skride i grus på rampen i nord og kom til at tænke på, at den ville blive et kæmpe problem til vinter, når det blev glat. Jeg målte den, og den var ca. 20 %. De stejleste i Tour De France er 11-12 %, så dette er langt over. Vi har nu fat i kommunen og Dansk Handicap Forbund, der har målt hældningen til 18 %. Og rampen er kun ca. 120 cm bred. PD har taget sagen meget seriøst og undersøger, om kravene er opfyldt. Det tror vi ikke. Men der arbejdes på sagen.

Vi har også fået hele byggetilladelsen, 250 sider, og nu læser vi (læs Steen, vores byggesagkyndige) den igennem. Det er blandt andet ud fra den, at vi tror, at adgangsforholdene ikke opfylder de krav, der stilles i byggetilladelsen.

Samtidig begynder vores maler at fuge opgangene mandag og tirsdag, og derefter maler de opgangene over de næste par uger. -1 og 0 helt. Opad reparerer de, hvor det er nødvendigt. Dørene bliver ikke malet.

I kan også se, at hullet på Islands Brygge er lukket. Det tog kun ¾ år med jævnlig opfølgning!!

Så vi i bestyrelsen synes, at tingene efterhånden går i den rigtige retning, men det har også krævet hårdt arbejde og stadig opfølgning. I har jo set nogle af mailene til direktionen i PD.

Jeg har denne mandag møde med direktøren for Clever, da vi ikke er tilfredse med de pristilbud, nogle beboere har fået ifm. installation af ladestation. Så må vi se, hvad det fører til.

Mvh.

Steen Bindslev på vegne af bestyrelsen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *