Solnedgang fra HavneBryggen Polaris

Kære alle
 

Der sker rigtig mange positive ting.
 

Hullerne på havnefronten er lukket, og der bliver lagt brosten. (Det krævede 2 lastbillæs småsten og 4 m3 grus, så det var et ordentligt hul).

Vi sætter 4 skraldespande op på vores udendørsarealer.

Miljøstationen ved Syd er flyttet ind til naboejendommen. Der er lavet en foreløbig gangsti.

Da alle har adgang til vores udendørsfællesarealer, har vi måttet tage vores ’privat’ skilte ned.

Husk Polaris beboere har 25 % på alt mad og drikke i februar i den nye sushi restaurant, Bar Sushi.

Vejarbejdet er startet på Islands Brygge. Vejrforholdene og andre, for mig uforstående forhold med entreprenører, har forsinket denne proces, men vi er vel færdige før sommer? 😊

Bestyrelsen har set på forholdene for de stuelejligheder, der er generet af udendørsbelysningen. Vi er i dialog om forskellige løsninger.

Der er på hjemmesiden under punktet ’Ejendommen’ lagt en rapport lavet af en teknisk konsulent vedrørende adgangsforhold. Det er vores grundlag for sagen med PD om dette emne.

Daniel har venligt overtaget styringen af installation til El-biler. Tak for det. Det ser ud til, at det sker næste uge. 😊 Tag fat i Daniel, hvis I vil have en el-bil installation.  daniel.tholander@rockwool.com

Vi er nået til det punkt, hvor vi er enige med PD om, hvad vi er uenige om. Vi har kontakt med en advokat, som skal vurdere vores sag(er). Brev til PD vedhæftet.

Vedhæftet er også vores skriv om situationen. Vi har som skrevet en advokatvurdering på, og vi vurderer, om vi skal søge pressens hjælp. Vi har fået en blank afvisning fra PD på vores ønsker/krav. Vedhæftet er også en rapport fra vores vurderingsmand om adgangsforhold.

Mailkorrespondance med PD. Jeg ved godt, det er langt. Der er brugt rigtig megen tid på dette. Tidsforløbet starter nedefra:

Kære Steen,

Tak for mail om vurdering af adgangsforhold og den juridiske vejledning, Ejerforeningen får udarbejdet om Grundejerforeningen.

Med venlig hilsen / Kind regards 

Marius Møller

Direktør

Kære Marius.

Vi har forståelse for, at det tager tid at undersøge vores ønsker/krav.

Vi havde forrige lørdags besøg af Jan Rendboe, der er bygningsinspektør i Roskilde kommune , men som også har sit eget rådgivningsfirma ved siden af.  Vi ville gerne have en uvildig vurdering af adgangsforholdene fra en faglig kompetent person, der er vant til dette område. Vi får hans rapport i løbet af den næste uge, og den vil vi læne os op af som vores ’baseline’. Vi vil sende jer en kopi af denne rapport.

Som sagt havde vi besøg af Sven Knudsen fra Dansk Handicap forbund i december, og han var meget direkte i sin kritik af adgangsforholdene. Det vil vi tage med i en eventuel retssag.

Du har ret i, at nogle beboere har klistret sort tape op for at begrænse lysindfaldet i deres lejlighed fra de udendørs lamper. Dette er nu fjernet, men det har intet at gøre med lyset på trappen, da dette var udført nede ved vand siden.

Vedrørende dine bemærkninger ang. ekstra betalinger til GAS går vores kritik ikke på betalingerne, men på, at det var en viden I havde, eller burde have haft, og derfor burde have meddelt det til os som købere. Jeg købte i august 2016, og ved GAS generalforsamlingen i maj 2017 blev de første 3 ekstra betalinger vedtaget. Begrundelsen var manglende indbetalinger for byggeretter, noget som var kendt allerede før 2016, og skærpede miljøkrav, som også var kendt langt tidligere. Samtidig var der ikke planlagt ordentligt med omkostninger til de manglende projekter, noget der er gjort i 2018 på mit initiativ, men dette burde også være gjort langt tidligere, så I kunne have givet jeres købere den rigtige information om udgifterne til GAS. Et eksempel er Havneudløbet, der nu er planlagt ordentligt, og som bliver 50 % dyrere, svarende til kr. 4-5 millioner, end først estimeret. Og der er stadig en betragtelig usikkerhed på den totale overskridelse. I er med i GAS bestyrelse, og har mellem 30 og 40 procent af boligerne i området, så I har et stor ansvar her.

Som forventet kunne vi ikke blive enige, og vi tager nu et møde med vores advokater, for at få juridisk vejledning i, hvilke af vores krav og ønsker vi kan anlægge en sag mod jer på. Det vil så være vores næste skridt.

Vi vil samtidig søge hjælp, de steder vi kan, for at få støtte til vores sager.

Vi har kopieret jeres administrerende direktør Torben Möger Pedersen på denne formelle klage og opstart på en proces, da han er ene medlem af direktionen, og dermed den eneste, der er juridisk ansvarlige for Pension Danmark.

Vi vil, når vi har fået svaret på adgangsforholdene, også informere jeres bestyrelse om denne sag.

Vi er kede af, at det skal ende på denne måde, men vi ser ikke anden mulighed efter jeres afvisning.

Mvh.

Steen Bindslev

Fra: Marius Møller <mrm@pension.dk>
Sendt: 13. januar 2019 16:20
Til: Steen Bindslev <steen@familienbindslev.dk>
Cc: Thomas Jacobsen <tja@pension.dk>; jkg@dadlnet.dk; fba@rentestate.dk
Emne: SV: sidste forsøg

Kære Steen,

Tak for mail af 2. januar, det er gået lidt tid, fordi vi er ved at undersøge forholdene omkring belysning.

Forholdene omkring den udskudte aflevering er skriftligt aftalt og PensionDanmark har betalt den aftalte kompensation. Der har derudover været en række forhold, hvor PensionDanmark har kompenseret og betalt per kulance.

Vi har på flere møder drøftet de monterede automatik døre, det udførte koncept for døre er på grund af tilgængelighed et lovkrav. Vi har undersøgt dørene og det leverede produkt er efter vor opfattelse i en god kvalitet og egnet til formålet, hvorved vi ikke kan kompensere yderligere til eventuelle ”sabotage glideskinner”. Det er også konstateret, at dørene er blevet blokeret og dermed ikke anvendt som forudsat. 

Det er vor opfattelse og som vi tidligere har svaret, at trapper, adgangsveje og adgangsramper er udført jf. krav i BR10. Vi er ved at undersøge belysningen og de anvendte armaturer, så snart det er undersøgt kommer vi tilbage, men vi har konstateret, at der er armaturer, der efter aflevering til jer er blevet til klæbet, så lyseffekt reduceres.

I forhold til installation af ladestandere henviser vi til vores tidligere svar, hvor vi afviser at bidrage økonomisk til yderligere installation.

Ekstra betalinger til GAS er besluttet i Grundejerforeningen, hvorved dette forhold skal afklares med GAS.

Vi fastholder, at vores entreprenør skal udbedre de konstaterede lunker, I bliver kontakte for en aftale om tidspunkt m.m.

Jeg håber at ovennævnte er fyldesgørende og vi kommer tilbage omkring de valgte armaturer.

Med venlig hilsen / Kind regards 

Marius Møller

Direktør

D:

+45 33856022

M:

+45 24887373

E:

mrm@pension.dk

PensionDanmark

Langelinie Allé 43

DK-2100 København Ø

D:

+45 3374 8000

W:

http://www.pensiondanmark.com

ü

Tænk på miljøet, før du printer denne mail og/eller de vedhæftede dokumenter. / Please consider the impact on the environment before printing this e-mail and/or the attachment(s)

Fra: Steen Bindslev <steen@familienbindslev.dk>
Sendt: 2. januar 2019 13:31
Til: Marius Møller <mrm@pension.dk>
Cc: Thomas Jacobsen <tja@pension.dk>; jkg@dadlnet.dk; fba@rentestate.dk
Emne: sidste forsøg

Kære Marius.

Godt nytår til dig og din familie.

Vedhæftet er vores vurdering at status.

Vi håber, vi kan finde fælles fodslag om disse punkter.

De er meget vigtige for os.

Mvh.

Steen Bindslev

Brev ifm. denne skrivelse:

Kære Marius

Jeg skriver til dig, fordi jeg synes, vi er ved at nå et punkt, hvor det er svært at komme videre. Og vi må erkende, at vi er kørt træt nu.

Først lidt historie:

Vi blev som ejerforening startet den 13. marts 2017, og planen var fra start, at vi skulle flytte ind i Syd den 1. april 2017, og i Nord den 1. juni 2017. Der blev på den indledende generalforsamling fra Pension Danmark (PD) fokuseret meget på ’den gode aflevering’, og vi var alle meget positive. Dette må vi desværre efterhånden konstatere er blevet en joke.

Det startede med diverse udskydelser; Vi flyttede først ind 1. juli 2017 i syd, og i nord blev indflytningen først flyttet til den 1. juli 2017, derefter til 1. oktober 2017, og endelig til januar 2018. Indflytningen i syd var med ca. 5.000 registrerede fejl og mangler, helt urimelig, mens nord blev med en sum af mangler, som vi kunne forlige os med. De 3 udskydelser af indflytningsdagen i nord havde store konsekvenser for ejerne, som skulle genhuses af flere omgange, og have forlænget opbevaring af deres flyttegods, men som vi også heldigvis fik aftalt en rimelig kompensation for fra PD, til ejerne.

Den 26. juni 2017 skulle Ejerforeningen overtage fællesarealerne, og jeg husker stadig, at vi på møder forinden havde spurgt ind til, om man nu virkelig var klar til dette.

Jeg har været i dansk erhvervsliv hele mit liv, og jeg har aldrig set et mere uprofessionelt og ustruktureret forløb. Det var klart, at projektleder fra NCC ikke havde styr på projektet, men det blev også klart, at PD heller ikke havde styr på projektet. PD er vores leverandør, og de kendte ikke status på noget som helst eller hvornår, det ville være færdigt. Det var en katastrofe. Afleveringsforretningen blev stoppet af Henrik Ryberg fra Emcon, der kom en time for sent og kunne se, at dette var en katastrofe. Vi måtte lyse med vores mobiltelefoner for at undersøge væggene, da lyset i kælderen ikke virkede! Dette var niveauet for denne afleveringsforretning. PD havde overhovedet ikke styr på noget som helst i hele den periode.

Jeg vil ikke gå i detaljer med resten af forløbet, men når man ikke har styr på sit projekt og skal rette op det efterfølgende, så er det dyrt, og kvaliteten bliver ikke den samme, som hvis man havde lavede det rigtigt første gang.

Vi erkender, at PD har gjort en stor indsats for at rette de fejl og mangler, der var pga. manglende styring og kvalitetskontrol, men det er jo, hvad der et nødvendigt, når man har fejlet i første omgang.

Derfor sidder vi i dag i en situation, hvor vi har fejl og mangler, der skyldes manglende styring og ansvarlighed fra PD igennem byggeprocessen. Dette er ene og alene PD’S ansvar.

Vi har fra Ejerforeningen følgende krav:

Døre

Vi har denne mail fra et besøg fra Geze, da vi som beboere igen måtte tage aktion. PD har med diverse personer set på problemet, og hver gang ingen fejl fundet. Det har vi desværre nok, og nedenfor er kopi af en mail fra GEZE:

Hej Flemming og Steen

Tak for fint møde, hvor vi besigtigede jeres aludøre monteret med GEZE Slimdrive EMD-F.

Der har været rigtig mange udkald vedr. dørautomatik som ikke fungerede

Der er på forhånd aftalt at der monteres  sabotage glidskinne på alle 12 døre , så det ikke er muligt at rykke arm ud af glidskinne

Der er  6 stk indvendige døre med sikkerhedssensor og elslutblik som vi konstaterede fungerede uden problemer

De 6 udvendige døre havde problemer med elslutblik som skal justeres af dørfabrikant, der er for lidt frigang, så elslutblikket nemt kommer under pres og ikke fungerer

Jeg vil foreslå at sabotage glideskinner først monteres, når elslutblik er justeret af dørfabrikant.

Vil i vende tilbage til Martin når dette er udført på tlf nr 24660360

God jul og godt nytår

Mvh pt


Poul Torndahl

Salgsingeniør / Sales Engineer

GEZE Scandinavia AB

Vi har bestilt, da PD jo ikke mener, at det er deres ansvar, installation af en lukket glideskinne, der vil fungere mere stabil i det vindige miljø på havnefronten. Dette koster godt kr. 13.000. Men det ser ud til, at hele stabilitetsproblemet med dørene skyldes forkert justeret elslutblik, der får dørene til at fungere ustabilt. Vi har indtil videre ofret godt kr. 73.000 på udkald af teknikere til at få dørene til at fungere.

Vi vil bede PD betale de kr. 86.000 for dette problem, der skyldes forkert og for dårlig installation fra starten.

Adgangsforhold

Dette punkt har været diskuteret og er tilbagevist af PD på nær lysforhold, som PD ikke har kommenteret. Vi mener stadig, og byggereglementet støtter os, at både rampen og trappen ikke er korrekt opført, og lysforholdene er for dårlige. Dette vil vi gerne have rettet op på. Der har været flere nærved situationer på rampen med kvinder med barnevogne pga. den stejle hældning. Men desværre er der sket et alvorligt uheld på hovedtrappen, som vi diskuterer. Jeg har fået følgende mail fra en beboer:

Til Formanden for ejerforeningen Polaris

Steen Bindslev

Ang adgangsforhold og manglende belysning  ved trappen medlem Nord og Syd.

Vi have den 1 dec 2018 besøg af 2 ægtepar.

Da de skulle gå fra lejligheden ved 18 tiden, falder Finn Jorsal ned af trappen mellem Nord og syd og komme slemt til skade med sit ben.

Det viser sig efterfølgende at Akillessenen er meget beskadiget, og er i behandling på Thisted Sygehus.

Konsekvens – 2mdr sygeleje.

Den manglende belysning, samt de meget smalle trappetrin opleves som klar årsag til den uheldige hændelse.

Har vi en forsikring i ejerforeningen? Ved  ev.t forsikrings krav fra den tilskadekommen Finn Jorsal.

Med Venlig Hilsen

Jan N Hansen

Telefon +45 40603130

Mail jan@hhf.dk

Vi har tidligere sagt, at vi holder PD ansvarlig for ulykker, der sker pga. de dårlige adgangsforhold, og det vil vi gøre her.

Vi har talt med Sven Knudsen, konsulent for Dansk Handicap forbund som rådgiver, og han har besøgt Polaris og mener, at adgangsforholdene er under al kritik og ulovlige. Han vil gerne deltage i et møde med PD, hvis dette ønskes. Han er for øvrigt rullestolsbruger.

Parkering

Vi har gentagende gange påpeget, at vi er blevet lovet en basis el-bil installation, så hver beboer for kr. 5.000 kunne tilslutte sig. Vi har nu fundet en løsning, hvor vi for en hovedinstallation på kr. ca. 200.000 kan få beboerne til at komme på systemet for kr. 8.000. Ikke så godt som lovet, men acceptabelt. Vi vil gerne have PD til at betale basisinstallationen på kr. 200.000, som vi mener er blevet lovet, jfr. referat af ekstraordinær generalforsamling den 13. marts 2017 (før nogen overhovedet flyttede ind på Islands Brygge 38):

Opladning af el-biler. Ejere kan bestille ladestationer direkte hos Clever hvor der indgås aftale mellem bruger og udbyder udenom ejerforeningen. Der er link til dette hos Living Home. 

Det kan godt være, at foranstående ikke står direkte i salgsmaterialet, men det er solgt som et luksusbyggeri, hvilket må indebære et eller andet mere end et minimum/bygningsreglementet. Derudover har købere af de sidste lejligheder, der er solgt efter den 13. marts 2017, til deres salgsmateriale kunnet få udleveret referat af foranstående generalforsamling.

GAS betalinger
Allerede før vi flyttede ind, opkrævede GAS, den store grundejerforening for vores område, 3. gang kr. 15,- pr. m2 plus moms fra alle beboere. Man manglede penge til at færdiggøre fællesarealerne, primært vej. Der kommer i starten af 2019 endnu en ekstraopkrævning på planlagt kr. 60,- plus moms pr. m2, da der stadig mangles penge, og dette dækker ikke færdiggørelse af området. Der mangler sikkert en lignende ekstraopkrævning i løbet af det næste år. Det er, hvad de udarbejdede budgetter siger.

Jeg udtalte til børsen, at jeg var bange for, at der ikke var styr på budgetterne i GAS. Jeg kom selv i bestyrelsen i maj 2018, og blev selvfølgelig sat til at se på budgetter og likviditet pga. denne udtalelse. Vi har nu fået et overblik, og derfor kender vi på nuværende tidspunkt likviditetsbehovet. Dette arbejde burde være lavet for flere år siden, så man allerede på det tidspunkt ville have kendt situationen. PD har som den største bygherre i området et stort ansvar for, at dette ikke blev lavet. Den første indbetaling var kendt, og de næste burde være kendt, hvis man have gjort et ordentligt arbejde. Derfor mener vi, at PD skulle have gjort køberne i Polaris opmærksomme på disse ekstrabetalinger. Ikke at have lavet et ordentligt arbejde fratager ikke én for ansvaret.

Vi har endnu ikke gjort dette beløb op, men vi vil holde PD ansvarlig for de ekstrabetalinger, som køberne af lejligheder i Polaris skal betale, da PD burde have informeret om dette forhold.

Vi fra vores side vil være imødekommende på gulvet i parkeringskælderen, hvor PD har erkendt, at der er fejl, som skal rettes.

Disse er vores reservationer, og det vil vi gerne have et møde om. Hvis PDS’ holdning er, at dette vil man ikke imødekomme, behøver vi ikke et møde, men må se os nødsaget til at gå andre veje.

Mvh.

Steen Bindslev
Formand for Ejerforeningen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *