Kære alle

Dette er det sidste informationsbrev, I får, fra mig.

Vi har fået godkendt vores ændring af vedtægterne, enstemmigt, så på næste bestyrelsesmøde, den 18. juni, vil bestyrelsen konstituere sig med en ny formand. Jeg vil stadig blive i bestyrelsen, men kun med én opgave, nemlig som ’forbindelsesofficer’ til GAS, den store grundejerforening. Da jeg er så meget inde i sagerne der, ville det være dumt at skifte, og jeg blev da også genvalgt på GA´S’ generalforsamling ultimo maj.

Det var en god generalforsamling, hvor mange foreninger var mødt op, og vi fik genvalgt vores 3 repræsentanter til bestyrelsen, og desuden 3 suppleanter, der kan og forhåbentlig vil deltage i bestyrelsesmøderne. Derfor vil det næste år være lettere at skifte ud i ’besætningen’ og stadig sikre kontinuitet. Det er min plan ikke at genopstille til denne bestyrelse næste år, da vi på det tidspunkt burde have fået lavet alle vejene, og derfor går over i mere almindelig drift. Så skal man have andre personprofiler ind.

Det ekstra bidrag på kr. 75,- pr. m2 blev vedtaget. Kun én udvikler, Walls (Stay, Sfinksen og andre), stemte imod. Alle udviklerne skal også betale kr. 75,- pr. m2, så det er ganske store beløb, de skal af med.

Der er væsentlig fremdrift på etableringen af Islands Brygge (IB). Jeg har fået lovning på, for 5. gang, at der fra starten kommer fartbump på stykket, også selvom man om et år skal lægge nyt slidlag på. Der er nogle forfærdelige fartbøller syd for os, og de kunne sikkert bruge 300 meter fri vej! Men det får de ikke! For at citere en kendt beboer, så er de nogle klaphatte, der ikke tager hensyn til andres børn og en ældre mand med en lille hvid hund. 😊

Ja, jeg ved, der mangler brosten, opkørsler og andet, men lad dem nu lave det færdigt, så kan vi derefter bede om de ændringer, vi måtte ønske. Det kan jo være, at de ønsker er med i planen og bare først bliver lavet senere!

Vi har fået svar fra PD, og de fralægger sig næste ethvert ansvar og siger nej til stort set alle vores krav. Vi får dog efter sommer ændret trinene på hovedtrappen, så de bliver bredere, og trinhøjden mindre. Det er vi glade for. Resten tale vi med vores advokat om, hvordan vi takler.

Når NCC er færdige med Castor, vores nabo, bliver der lagt barnevognsspor og lamper ned mod vandet, så vores stykke kommer til at ligne resten på dette område.

Bestyrelsen har optalt cykelparkeringspladser og antal cykler, der står i kælderen, under rampen i det store fællesrum og i alle de andre rum, og der er 54 tomme pladser, hvis alle cykler blev placeret i stativerne. Så der burde være pladser nok totalt, men ikke i kælderen. Derfor ser bestyrelsen på løsninger som f.eks. overdækning på udendørspladserne og andre muligheder.

Der er nu skiftet sand i sandkassen, og der er indkøbt et net til overdækning. Legepladsudvalget bedes melde ud, hvornår og hvordan, man lægger nettet ud over sandkassen eller opsætte et lille vejledningsskilt. 

Mvh.
Steen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.