HavneBryggen Polaris set fra København K

Kære Alle 

Det er gået lidt tid siden sidste nyhedsbrev, så hermed opsamling på efteråret 2019 og start på 2020.
Flemming, Jesper og Steen (som varslet på 2019 GF) er udtrådt af bestyrelsen og bestyrelsen består derfor nu ’kun’ af Jens, Frank og Jakob – Vi mangler en ny kasserer, endnu et bestyrelsesmedlem og en suppleant og opfordrer jer derfor til at stille op til valg på GF i marts, skulle I ønske at lave lidt arbejde for fællesskabet

Der ligesom sidste sket store fremskridt i området. På vandsiden er vores kaj blev færdiggjort med Bordursten (Barnevognsspor) samt lamper. På Islands brygge skrider tingene frem, fartbump, belysning mm og det er også tydeligt at Hilmar Baunsgaards allé begynder også at tage form. GAS oplyser via Steen at de fleste projekter vil være færdiggjort i løbet af foråret. Som nævnt i tidligere nyhedsbrev opfordrer Jeg alle nysgerrige sjæle til at melde sig ind på GAS side på Facebook hvis I vil følge fremskridt nærmere.

Der har som alle ved været indbrud i Syd og det har udløst behov for at kigge på sikkerhed i ejendommen – I bestyrelsen er vi af den opfattelse at vi faktisk lever i en sikker ejendom, hvis alle udviser agtpågivenhed omkring åbning af døre for fremmede, sikrer os at port lukker* efter gennemkørsel mm. I bedes derfor tænke på dette og naturligvis gerne melde ud hvis I observerer fremmede i vores ejendom. *vi har haft en fejl på vores port som har medført at Port ved gående og cyklende i nogle tilfælde først har lukket ved tvangslukning efter 2 minutter – dette skulle nu gerne virke så der maks går 20 sekunder efter gennemgang/kørsel.

Vi har i slutningen af 2019 overtaget ansvaret for vores have. Den har som I ved lidt under manglende vand i 2018 og har ikke været vedligeholdt særligt pænt af PD gartner i 2019 – Men forud for overtagelse er udgåede planter blevet genplantet og vi har nu indgået aftale med en professionel gartner som vil påbegynde arbejde så snart foråret melder sig – det er vores forventning at haven i løbet af 2020 begynder at ligne det vi har alle har set i salgsprospektet for ejendommen. 

Det er endeligt lykkedes os at forlige de fleste udeståender med PD og vi har således modtaget 200.000 som et generalforlig og vi kan nu kigge fremad for vores ejendom uden at skulle bruge tid og penge (advokat) på dette. Man kan naturligvis altid ønske sig mere, men det er vores vurdering at vi har fået hvad vi kunne. Vi understeger at det indgåede forlig ikke fritager PD for krav fra individuelle beboere, ligesom PD fortsat er ansvarlig for fremskaffelse af endelig ibrugtagningstilladelse.

Bestyrelsen har i 2019 fokuseret på at nedbringe faste omkostninger gennem genforhandling af aftaler og skift af servicepartnere – Vi har på den baggrund opnået store årlige besparelser, nogle dog først med fuld effekt i 2020 – Alt i alt er det vores opfattelse at vi har en god og sund økonomi, hvilket I vil se i det udsendte materiale til GF.

Der er også lidt suk fra bestyrelsens side – Vi modtager ind imellem klager over beboere der ikke synes at have læst vedtægter, ordensregler og parkeringsaftale – I overlader det derefter til os at lege ’politi’ på foreningens vegne, hvilket er en meget utaknemmelig opgave. Ikke desto mindre skal opgaven varetages, men vi vil gerne bede jer alle læse grundigt igennem vores forskellige aftaler og hvis der er bestemmelser som I synes er for rigide, så må I stille ændringsforslag på den kommende generalforsamling og lade forsamlingen bestemme hvad der er rigtigt og forkert. Stadfæstede regler vil blive håndhævet efter generalforsamling. 

Generelt opfordrer vi til gensidig hensyntagen – det gælder omkring hvordan vi behandler vores ejendom, vores fælles arealer og ikke mindst hvordan vi bortskaffer affald på vores miljøstationer – Det er ingen genbrugsplads og I bedes respektere dette og selv bortskaffe tæpper, grille og andet skrald. Vi er desværre også nødt til at bede enkelte hundeejere overveje om vores have, hvor børn leger og andre beboere færdes, er det rigtige sted at lade deres hunde besørge.

Slutteligt vil jeg gerne minde om at fejl på vores bygning skal meldes til DEAS som varetager koordination af service, garantiarbejder og almindelige reparationer med vores mange servicepartnere. Beskeder til bestyrelsen skal ske på bestyrelsesmail bestyrelsen@havnebryggenpolaris.dk  (bestyrelsen.polaris@gmail.com udgår i 2020) – ikke via Facebook til mig personligt, da der så er fare for at jeres beskeder ikke ses og derfor ikke bliver behandlet.

Venlig hilsen

Jakob Ingemann
På vegne af bestyrelsen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.