Kære Alle

 
Dette er mit første informationsbrev.
 
Meget er sket i juni, juli og august. Som I har erfaret har jeg overtaget formandsstafetten fra Steen og hvis ikke det var klart hvor mange ting Steen har taget hånd om for os, så er det i hvert fald klart efter snart 3 måneder på posten. Det er heldigvis ikke en enmandsopgave idet jeg får god støtte og opbakning fra Frank, Flemming, Jens, Jesper og endeligt Steen til at takle de mange sager der dukker op.
 
Der er sket og sker god fremdrift på Islands Brygge, der er kommet slidbane på cykelsti tæt på os forventeligt, vil der også snart komme det på vejbane og den fjerne cykelsti. Der er blevet plantet træer langs A-huset og det begynder efterhånden at se pænt ud. Det er mening at der skal etableres permanent belysning indenfor overskuelig fremtid, men endelig tidsplan mangler.
Hvis man ønsker at følge fremdrift og udfordringer nærmere kan jeg anbefale at man melder sig ind i GAS side på Facebook.
 
I bestyrelsen har vi indimellem observeret uvedkommende i vores have – badende såvel som legende. Vi har konstateret at brug af haven og legepladsen er minimal og de som bruger dem, opfører sig pænt og respektfuldt, hvorfor vi ikke har fundet det nødvendigt at indføre skiltning. Vi følger det naturligvis tæt igen til næste år.
 
Castor er blevet færdig og dermed også miljøstation Syd – det betyder at vi endeligt har kunnet nedlægge vores midlertidige miljøstation på gaden foran D. Det hvide hegn der har beskyttet mod byggepladsen, er indtil videre erstattet af et andet hegn der skal beskytte mod Netto varelevering og trafik til/fra parkeringskælder indtil beplantning er kommet på plads. Som I kan se, lægges der pt. Barnevognsspor i kajen og der vil også blive etableret lys.
 
PD afviser fortsat vores krav – Vi har fra bestyrelsen forsøgt at gøre kravene mere skarpe og venter nu igen på svar. Med glæde har vi dog kunnet konstatere at PD vil sørge for at genetablere have til det som vi har købt inden udgangen af året hvor vi selv skal overtage drift af have. Vi imødeser flere blomster og mindre ukrudt.
 
Fællesrummet kan som tidligere kommunikeret ikke etableres grundet rummets udformning og manglende flugtveje – det falder derfor tilbage til Cykelkælder. Vi vil på næste bestyrelsesmøde drøfte hvordan vi kommer i gang med dette projekt og i øvrigt grundet mere plads til cykler måske og kan bruge andre rum til andre fornuftige ting. 
 
Slutteligt vil jeg gerne minde om at fejl på vores bygning skal meldes til DEAS som varetager koordination af service, garantiarbejder og almindelige reparationer med vores mange servicepartnere. Beskeder til bestyrelsen skal ske på bestyrelsesmail bestyrelsen.polaris@gmail.com – ikke via Facebook til mig personligt, da der så er fare for at jeres beskeder ikke ses og derfor ikke bliver behandlet.
Venlig hilsen
 
Jakob Ingemann

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *