Kære alle

En kort status før sommerferien.

Vi har lige fået dokumentet fra PD vedrørende aflevering, og det går vi igennem. Det er ikke så simpelt, da vi ved at sige ja accepterer at overtage ansvaret. Så vi skal det hele igennem (igen, igen).

Som I kan se, at der ved at komme tag på miljøstationen. Der kommer i første omgang ikke tagrende på, og den bliver heller ikke lukket helt af op til taget. Begge dele kan komme senere, hvis det viser sig at være et problem.

Der bliver også i løbet af de næste par uger opført det skur, hvor diverse ’madfirmaer’ kan aflevere madkasser. Det bliver som miljøstationen, hvor der er to låse, én hvor vi kan komme ind med vores hoveddørsnøgle, og én hvor leverandørerne kan komme ind og aflevere varerne. Jeg har talt med de 3 største på markedet, Årstiderne, Retnemt og Skagenfood, og alle 3 er tilfredse med kun at få én nøgle dækkende alle beboerne. Så når skuret er færdigt, melder jeg mig til disse 3 og sørger for, at de får en nøgle. I skal så bare henvise til, at I bor samme sted, og at de har fået en nøgle. Hvis der er andre, må I skrive til mig og få en nøgle og selv registrere jer. Vi registrerer alle udleverede nøgler.

Det er madvarer, der afleveres i skuret, så de skal afhentes samme dag. Da vi ikke ønsker ubudne gæster, rotter og lign., må madvarer ikke stå der natten over. Hvis man ikke selv kan hente det, må man få en nabo eller bekendt til at gøre det. Vi er nødt til, af hygiejnegrunde, at tage dette ret seriøst. ”Overnattende” madvarer bliver smidt ud af DEAS.

Vi har 10 cykler, der ingen ejer havde i vores cykel-oprydnings-proces. Hvis ingen melder sig, bliver de smidt ud inden for 1 måned.

Vi havde et fint beboermøde sidste søndag men med begrænset deltagelse. Legepladsudvalget er grundet sygdom ikke kommet med et oplæg. Lokaleudvalget kom med forslag, der skal stemmes om. Begge deres forslag indeholder et fællesrum, men af forskellig størrelse. Dette kommer ud efter sommerferien. Grunden til, at de alle var enige om et fælles rum var, at man i diverse forrum til depotrum havde fundet 70-80 ekstra cykelpladser i kælderen. Som I kan se af referat fra sidste bestyrelsesmøde, har vi allerede vedtaget at få disse etableret. Dette kommer til at ske med en blå afmærkning. Man planlægger også med, at et af rummene kan være til ladcykler, og at der i et andet rum også kan være barnevogne. Man tror dog ikke, at det vil blive brugt meget til barnevogne, da man gerne vil have dem tæt på sin bolig. Dette sagt af børnefamilier – ikke bestyrelsen.

Bestyrelsen henstiller til, at dem der har ’deponeret’ deres meget lidt brugte cykler (aldrig) i stativer i kælderen udnytter pladserne i de lukkede rum. Så kan de der bruger deres cykel dagligt få disse pladser og dermed have nemmere adgang til deres cykel.

Der har været 3 tyverier fra kælderen, som vi tror skete samme dag. Vi har længe i bestyrelsen talt om, hvordan vi kunne sikre kælderen bedre. For at gøre det helt klart, er det ikke en mulighed at sætte lås på dørene til opgangene. Dette er flugtveje fra kælderen, og det er ulovligt ifølge brandmyndighederne, og den nuværende bestyrelse vil ikke bevidst lave lovbrud, og slet ikke hvor der er potentielt liv på spil.

Så vi har arbejde med skalsikring, dvs. at gøre det svært at komme ind og ud af kælderen for uvedkommende. Dette er også et forslag, vi har fået fra en beboer. Jeg havde fredag et møde med Crawford, og vi får et tilbud på en sikring, hvor den udvendige sikring bliver duplikeret indefra. Det betyder, at der bliver en kortlæser og en nøglekontakt inde i kælderen, som der også er udenfor. Det betyder også, at følesensoren forsvinder. Når man øger sikkerheden, forsvinder noget af ’convenience’, men det er spillets regler.

Desværre er der mange beboere, især voksne, der hellere vil skrå over jorden og ødelægge vores planter end følge fliserne. Ét af stederne, lige ud for opgang F, kan vi godt forstå det, da det er en stor omvej, hvis man skal ned til vandet eller kommer derfra. Her vil vi bede om et tilbud på trappe/fliser, hvad der ser mest fornuftigt ud. Ellers vil vi bede om, at alle går på fliserne. Samtidig vil vi henstille til, at der ikke spilles fodbold eller andet uden for fliserne. Og husk, en bold er svær at styre, så den ryger nemt uden for selvom man spiller på fliserne. Når området på et tidspunkt (når der kommer nok regn) er groet til, så giver det sig selv, hvad man kan og ikke kan. (Håber jeg!)

Vi havde forrige weekend en container til storskrald, og den blev kun halvt fyldt. Til gengæld var papcontainerne på miljøstationen overfyldte, så igen måtte viceværten bære pap til den store container. Dette kan vi ikke være bekendt.

Vi får den bygning og det område, som vi selv tage ansvaret for. Langt de fleste beboere er omhyggelige mennesker og tager hensyn til andre, men vi har desværre nogle beboere, der kun tænker på sig selv. Det er i hvert fald det, deres opførsel indikerer. Vores vicevært bruger hver mandag flere timer på at sortere vores affald i miljøstationen, da det åbenbart for nogen er meget svært at finde ud af.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommerferie.

Mvh.
Steen Bindslev på vegne af bestyrelsen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.