Kære alle 

Sidste onsdag have vi sidste gennemgang med NCC og PD, og generelt ser de registrerede fejl/mangler ud til at være løst. 

Vi har dog stadig nogle hængepartier, og det vigtigste er membranen, der beskytter kælderen mod vand fra terræn. Vi var alle enige om, at ingen viste, om utæthederne var lavet. Derfor er dette punkt ikke afsluttet. 

Vi talte også om beplantningen, men pga. manglende regn er græsset ikke kommet op, så vi afventer nogle måneder, så vi bedre kan få et overblik over området. Vi har påtalt ukrudt.

Vi var op ad alle opgange og så i alle rum på alle etager, og det er deprimerende at se, hvor meget vi kan ramponere en bygning på under et år. Det gælder både Nord og Syd. Bestyrelsen har derfor besluttet, at lige efter sommerferien vil vi få et tilbud på at male og udbedre de skader, der er kommet. Vi sætter pris på projekterne i A og B, men vi mener, at den første større udbedring skal foretages af professionelle håndværkere. Derefter kan vi måske overtage noget selv. 

Det er også deprimerende at se, hvordan man MANGE steder ødelægger dørene ind til forrummet til lejlighederne. Masser af steder har man sat kiler i, og hvis man ser nederst på dørenes kanter, er der slået fliger af, hvor kilen har været sparket ind. Og dette gælder mange steder på mange etager. Samtidig ødelægger man også pumpen øverst på døren, fordi man skubber den op. 

Jeg har kontakt med brandmyndighederne, om denne dør, dvs. døren far elevatorrummet ind til forrummet mellem lejlighederne, må stå åben. Så kan vi sætte kroge op på væggen. Men indtil videre er det sker, så lad venligst være med at sætte kiler i, da man ødelægger dørene og det er ulovligt. 

I B var den automatiske dør ind til elevatoren nærmest vandaliseret. Ledninger var revet ud, og det så ikke godt ud. DEAS er på den. 

Vi har også fået installeret en kontakt på venstre side af den automatiske yderdør. Dette for at lette betjeningen. Tryk på den holder døren åben. Der er nu også opsat en beskrivelse af virkemåden. Vi ved godt, at det er svært med en barnevogn og måske et barn mere at åbne den automatiske dør og komme ud, før den lukker. Derfor bedes I, når I skal ud ad døren trykke på “åben”, derefter trykke på “holde-dør-kontakten” på venstre side, køre ud med jeres barnevogn og andre ting, og derefter gå ind og trykke på “holde-dør-kontakten” igen, så den slukker og døren lukker. Dermed har I det meget lettere, og vi risikerer ikke at ødelægge vores døre. Det samme gælder, når I skal ind. 

Vi har haft 3 møder med DEAS over de sidste måneder om specielt kvaliteten på rengøring. Vi har også ændret i kontrakten, da vi ikke havde fået alt med. Det mener vi, at vi har nu, og vi har også ændret lidt på intervallerne. 

Vi vil gerne fra hver opgang have en person, der efter hver rengøring kan tjekke, at der er gjort rent, og at det er gjort ordentligt. I må gerne sende en mail til mig, hvis I vil påtage jer dette hverv.

Flere har skrevet, om vi ikke skal skifte leverandør. Vi har fra starten ønske kun en’ leverandør af alle ydelser, og dette for at kunne sende bolden et’ sted hen. Hvis vi har forskellige leverandører, påtager vi os et stort ekstra arbejde med at det er os, der skal kontrollere alt.

Vi har bestyrelsesmøde om et par uger, og der får vi forslagene vedrørende fællesrummene og legeplads. Vi synes oplæggene ser gode og spændende ud. 

Vi skal alle huske på, at vi har et meget begrænset fællesareal, og det skal være til alles, læs det store flertals, glæde, og derfor må enkelte acceptere, at ting/installationer sker ud for dem. Det er vilkårene ved at bo i et fællesskab, ikke i eget hus. 

Bestyrelsen besluttede tidligt, at legeplads og sandkasse skulle være nord for bygningerne, ikke imellem dem. Dette for ikke at genere specielt Nords beboere i stueetagen og de lavere etager på deres primære altan. Derfor vil der komme anlæg, legeredskaber, bænke og lignende, som måske ikke alle synes står lige hensigtsmæssigt for dem. Bestyrelsen vil planlægge med installationer, der generer mindst muligt, men som også er funktionelle. Dette gælder ikke kun legeplads, men alle installationer og mindre bygninger (skure). 

Jeg har sikkert glemt noget, men der kommer et nyhedsbrev mere efter næste bestyrelsesmøde. Derefter holder vi sommerferie. 

Vi har lige fået følgende svar fra PD:

Godmorgen Frank og Steen

I forlængelse af vores møde d. 24.maj, har vi nu indhentet ekstern juridisk vurdering af problemstillingen vedrørende etablering af el-ladestationer i parkeringskælderen under Polaris. Konklusionen i den forbindelse er, at sælger ikke er forpligtet til at afholde yderligere omkostninger i forbindelse med de enkelte ejerlejlighedsejeres eventuelle etablering af ladestationer. Der lægges bl.a. vægt på, at sælger ikke i købsaftalerne har forpligtet sig til at afholde udgifter til ladestationer, og at en eventuel forventning hos ejerlejlighedsejerne således først er opstået efter ejerlejlighedskøbet.

En forpligtelse for sælger til at afholde yderligere omkostninger kræver i den situation et klart tilsagn fra sælgers side. Hverken drøftelserne på generalforsamlingen, referatet eller link på mæglers hjemmeside findes at udgøre et sådan klart og bindende tilsagn om betaling. Det fremgår direkte af referatet, at ladestationer skal bestilles af de enkelte ejere direkte hos Clever, dvs. Clever er aftalepart. Dertil kommer, at Clever i sit tilbud tager forbehold for eventuelle yderligere omkostninger.

Vi må på den baggrund afvise ejerforeningens krav om yderligere betaling vedrørende ladestationer og henvise de enkelte ejere/ejerforeningen til at tage en drøftelse med Clever om, hvordan eventuelle ladestationer mest hensigtsmæssigt etableres i kælderen.

Med venlig hilsen / Kind regards 

Jens Breinholt

Projektdirektør

Beløbet vi taler om er kr. 160.000. Vi vil behandle det på næste bestyrelsesmøde.

På bestyrelsens vegne 

Steen Bindslev 
Formand 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.