Vi blev i bestyrelsen opfordret til at gentage det møde, vi havde i det store rum ved rampen til kælderen. Vi tror også gruppen omkring udnyttelse af rummene vil kunne give deres input på dette møde, hvorimod legepladsudvalget igen ser ud til at have problemer med at samles. På dette møde vil der lige som sidste gang kunne diskuteres alt muligt, og alle indlæg er velkomne.

Vi inviterer til søndag den 1. juli kl. 15.00 i det store rum. Medbring en stol, og vi vil sørge for lidt drikkelse.

Frank og jeg har haft møde med Marius og Jens fra PD, og her kan I se Jens’ referat fra mødet:

I forlængelse af vores møde i dag, skal jeg her vende tilbage med svar på udeståender:

Clever: PensionDanmarks rammeaftale med Clever er først gældende for Felt E (Pollux) og dermed ikke relevant for Felt A.
Jeres krav om at PensionDanmark skal betale udgiften for etablering af installationer for ladestandere afklarer vi med vores jurister i fht Jeres påstand.
Dørautomatik: Vi mener at døre til og i opgange er leveret og udført i en god kvalitet. Jf mail af d. 23.april udleveret af jer på mødet i dag konstaterer GEZE at automatik fungerer som den skal, men at dørene er indstillet i forkert funktion. Vi ønsker således ikke at deltage i økonomien vedr flytning af kontakter m.m..
Fjedre i port. Vi har lyttet til Jer og er enig i at fjedre i porten bør kunne tåle mere end 15000 åbne/lukke hvorfor vi er indstillet på at betale for de stærkere fjedre. I bedes fremsende dokumentation for pris/faktura vedr. fjedre.
Fha løst underlag v midlertidig miljøstation sørger jeg for at der udlægges flere plader under containere.
De øvrige bygningsmæssige forhold/udeståender som I nævnte mener jeg vi skal tage på et ”statusmøde” hvor Henrik Dan kan orientere om stadet. Dette møde kan evt holdes i fbm gennemgang af NCC´s færdigmeldinger.
Blødtvandsanlæg: Som gentaget på mødet d.d. ønsker PensionDanmark ikke at tage ansvar for de ændringer og evt mistede garantier som installeringen af et blødtvandsanlæg evt medfører. Det vil være ejerforeningens ansvar.
I fht sandkasse har jeg kigget lidt i gammel korrespondance. Jeg kan konstatere at opfattelsen af sandkassen er, at den som sandkasse ikke stiller krav om særlig tilladelse i modsætning til hvis det handlede om f.eks et klatrestativ. Sandkassen er således omfattet af bygge- og ibrugtagningstilladelsen.

Jeg håber at ovenstående er svar nok (foreløbig) på Jeres spørgsmål.

Vi er ikke tilfredse med afslag på dørene, og vi arbejder videre med ladestandere til el-biler. Vi er tilfredse med, at PD betaler for opgradering af porten.

Vi har ’endelig’ overtagelse af fejl/mangler onsdag den 13. juni, men lad os nu se. Grunden til, at det er så sent, er ifølge PD, at de ikke var tilfredse med den standard, NCC udførte, og derfor har måttet tage flere iterationer. Dette, ved vi, hjælper os med kvaliteten, og er derfor glade for.

På mødet fik vi også at vide, da vi fulgte op på maling af kældervægge og hul under rampen til nedkørsel til parkeringskælder, at NCC lige havde accepteret at male vægge og udfylde hullet under rampen, så der ikke ligger vand om vinteren. Begge dele er vi tilfredse med.

Der er en del debat om størrelsen på parkeringspladser, og 2 fra bestyrelsen vil foretage en opmåling. Hvis I har input så send det til Henrik Gutte. Flere af dem, der har fået en for lille parkeringsplads, bør få penge tilbage, men vi følger det til dørs.

Som I kan se af ovenstående referat fra PD vil PD ikke tage ansvaret, hvis vi installerer et blødtvandsanlæg og dermed ændrer på installationen til vand. Dermed falder dette forslag fra vores generalforsamling, da der, hvis vi ikke kunne få denne garanti, skulle 2/3 flertal til. Og det havde kun et knebent flertal. Desværre. Dem der har indsigelse kan tage fat i vores dirigent fra generalforsamling, Lone Overgaard fra DEAS.

Der er opsat en ny kontakt på indersiden i venstre side af de automatiske yderdøre. Når man skal have døren stående i en permanent åben tilstand, trykker man på almindelig åbningsknap, derefter trykker man på den nye knap oppe til venstre på døren. Den vil så stå åben indtil man igen trykker på knappen til venstre, hvorefter den vil lukke. Så glem alt om knapperne øverst på døren. Dette er forhåbentlig lettere.

Der er på vores hjemmeside lagt information om de 2 nærmeste genbrugspladser.

Jeg er kommet med i GAS’ bestyrelse, og er med i en gruppe der skal se på vores fremtidige projekter, omkostningerne ved disse og likviditeten. Som nogen af jer ved eller har læst i pressen, er dette min store bekymring. Men det finder vi nu ud af.

Vi beder beboere, der skal have en ’privat’ container, sætte en seddel op om, at den er privat og ikke til fælles benyttelse.

Vi fik sidste uge konstateret, at der stadig er et behov for ’storskrald’. Vi vil de næste par måneder opstille en lukket container, men kun et par dage ad gangen, da alle i hele nabolaget kommer løbende, når der er en sådan. Den vil komme første gang på fredag, og fjernes mandag. Derefter den sidste weekend i hver måned indtil videre. Husk at komme hurtigt derned.

Vi har stadig store problemer med beboere, der ikke respekterer afmærkningen på containerne på miljøstationerne og også på den container, der stod på vejen. Beboere smider glas, pap og plastik i samme container, og vi har navne på flere af dem. Det værste var dog, at én havde smidt en toiletspand i den store container med brugte kondomer, brugte bind og papir med blod på. Det sorterede Danny, vores vicevært. Jeg fatter ikke, at man vil være det bekendt!

Jeg er fra provinsen, og der plejer vi at stå på mål for vores handlinger. Hvis vi laver fejl, så undskylder vi og retter dem. Der har været en debat på Facebook, hvor én der havde lavet en fejl (åbenlyst) mente, at han blev hængt ud, og at man burde informere de pågældende direkte. Det skulle så være bestyrelsen, der skulle rende rundt og korrekse folk. Dette kommer ikke til at ske. Vi må være store nok til at kunne stå på mål for vores fejl, da jeg ikke går ud fra, at nogen gør det for at genere andre.

Hvis der skulle være nye eksempler inden næste nyhedsbrevs udgivelse, ser vi os nødsaget til at angive fejl og person i brevet.

Hvis nogen er helt uenig i dette, kan man lave en Facebook diskussion, og måske en afstemning. Hvis der er et klart flertal imod, kommer det ikke til at ske.

Der er i to opgange, A og B, etableret en gruppe af beboere, som vil rense/udbedre opgangens fællesarealer. Bestyrelsen vil indkøbe maling, renseremedier og pensler til dette arbejde. Disse vil blive opbevaret i viceværtens rum. I bedes vente med at starte til efter vores gennemgang med PD medio juni.

Mvh.

For bestyrelsen

Steen Bindslev Formand

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.