Kære alle

Der sker hele tiden så meget, så dette nyhedsbrev vil være relativt kortfattet, men forhåbentlig forståeligt alligevel.

I søndags have vi et glimrende møde i fælles/cykel/kajak-rummet. Der var brug for at tale en masse igennem, og det gjorde vi. Det blev foreslået, for at få rengjort/malet vores opgange, så de blev pæne, at vi lavede en fælles arbejdsdag, hvor dem der ikke kunne komme gav pizza og drikkevarer. Begge dele er selvfølgelig frivilligt. Alle tilstede, vel ca. 30 lejligheder, var enige om dette. Samtidig foreslog man, at hver opgang fik en koordinator til dette og andre ting, og det var der også bred enighed om. I opgang A har Flemming allerede meldt sig, og han er i gang med at indhente kontaktinformation. Godt gået.

Legepladsudvalget har deres første møde torsdag i denne uge.

Fælles/cykel/kajak-rummets udvalg har deres første møde mandag kl. 19.00. Andre, der vil være med til at lave en plan for disse 2 rum, er velkomne. Mødestedet er det store rum.

Vi har besluttet at ændre indstillingerne på de automatiske døre for at gøre dem mere brugervenlige og robuste. De går ofte i stykker, og de er dyre at reparere. DEAS vil udarbejde en forklaring på den nye funktionalitet.

Der er kommet lås på miljøstationen, og der kommer tag på inden for kort tid.

Vi får inden for de næste par uger tilbud på et lille skur, der vil ligne miljøstationen, til aflevering af frugt, fisk og lignende, som mange har ønsket. Det vil blive opført op ad Sydbygningen ud mod Islands Brygge (vejen), helt nede i enden mod det nye byggefelt.

På Islands Brygge mellem vores bygninger er et hul i vejen, lavet af Radius. De dræner stærkstrømskabler for olie af miljøhensyn. Ved at kontakte dem har vi fået tilsagn om, at vores hul (der er mange andre i området) bliver det første, der lukkes.

Det bump, der er i midten af parkeringskælderen, er en vandledning fra Hofor. Den bliver nu sløjfet, men vi vil stadig ’have glæde’ af bumpet og de manglende kælderrum, der kunne have været på begge sider af bumpet. ☹

Hanne er ved at undersøge muligheden for cykelvask.

Elevatoren i D var lige ved at være ude af drift hele bededagsferien pga. hærværk på alarmknappen. Jeg ved ikke, hvordan man reddede den.

Vi har set flere duer og skader, der flyver rundt lettere amourøse. Lad endelig være med at fodre dem, og hold øje med altaner, også de naboer, hvor lejligheden er tom. Hvis de først begynder at yngle her, så slipper vi aldrig af med dem. Jeg har selv prøvet det på Nørrebro. Venligst meld det til DEAS, så vi kan komme ind i lejligheden for at fjerne dem.

Fra Bolius:

Hvilke skader kan duer forårsage?

Det største problem er duernes ekskrementer. De misfarver bygninger og kan desuden forårsage skader på sten og mørtel på grund af den høje koncentration af urinsyre, der over tid kan nedbryde kalkfuger eller kalkpuds. Dueklatter på biler kan også give lakskader.

Rent sundhedsmæssigt giver duernes ekskrementer en risiko for spredning af en halv snes smitsomme sygdomme og kan i større mængder, fx omkring rederne, give grobund for insektangreb, typisk i form af lopper, eller andre gener i beboelsesbyggeri. Af samme årsag skal duer holdes langt fra fødevarefabrikation og salg af fødevarer.

Endelig larmer duerne en del, hvilket kan være til stor irritation, hvis de har besluttet at slå sig ned ude foran et vindue.

Der var generalforsamling i GAS, vores fælles grundejerforening startende fra os og sydpå, og jeg blev sammen med 2 andre repræsentanter fra andre ejerforeninger indvalgt i bestyrelsen. Så nu kan vi forhåbentlig få noget at sige i udviklingen af området og forbrug af penge.

Vi har afsendt følgende mail/brev til ledelsen i Pension Danmark, da vi er trætte af den manglende tilbagemelding af rettelser af fejl og mangler, og vi ikke vil acceptere kvaliteten af visse dele af byggeriet. Det kan ende med et søgsmål.

Hej Jens

Næste sag efter manglende kvalitet i automatdørene og manglende brugervenlighed og forklaringer på, hvordan man skal betjene dørene. Som I ikke ville hjælpe til med at betale.

Porten er i stykker, en fjeder er gået stykker. Det viser sig, at fjedrene er bestilt til 15.000 åbninger. Med 100 biler ind og ud hver dag plus cykler og gående, så går det hurtigt. Dette svare til at porten kan holde 3 måneder.

Vi skifter dem nu til nogle, der kan klare 100.000 åbninger og vil få foretaget præventiv vedligeholdelse hvert år, for at forbedre levetiden for porten og forhindre, at den ikke virker.

Jeg har gentagende gange bedt om, at vi diskuterede drift af ejendommen, da vi ikke har erfaring i dette, men dette har I aldrig villet hjælpe os med. Deas er heller ikke særlig erfarne i en ejendom som denne, så vi lærer, mens vi går fremad. Men det giver nogle knubs og koster mange penge.

Vil I betale for denne nødvendige reparation af porte, da garantien jo ikke dækker, når man køber materiel, der ikke er bygget til at holde bare i garantiperioden?

En tredje sag er El-bilparkering. Jeg har bedt Frank beskrive situationen, som vi ser den:

Fakta:

Generalforsamling den 13. marts 2018, initieret af Pension Danmark:

Opladning af el-biler. Ejere kan bestille ladestationer direkte hos Clever hvor der indgås aftale

mellem bruger og udbyder udenom ejerforeningen. Der er link til dette hos Living Home. 

29. marts 2018 indgår Pension Danmark aftale med Clever

Aftalen omhandler at Clever skal forberede at bruger i parkeringskælderen skal kunne indgå aftale med Clever om ladestationer, i el-bils området.

Problemer er dog, at der ikke er et el-bils område. Da alle parkeringspladser blev solgt i foråret 2016, er det heller ikke tænkt ind i parkeringsløsningen.

Da Pension Danmarks så tænker dette i foråret 2017, ved de at parkeringspladserne er solgt, så de indgå en aftale som ikke kan realiseres. De undersøger ikke engang hvem der har el-biler og hvor de er parkeret?

Resultatet er følgende/Fakta:

Mail sendt fra Clever / Morten Lander den 19. marts 2018:

Jeg kan tilbyde 2 muligheder:

Tilbud 1:

Clever foretager installationsarbejde ud fra de 125 ampere, som er afsat til elbilsopladning i ejendommen. Der opsættes 3 stk. undertavle, der kan forsyne P-pladserne i hele kælderen, og gør det muligt for alle beboere at deres P-Plads kan kategoriseres som Standardinstallation, hvis der ønskes elbilsopladning. Der etableres afregner måler, således at Clever betaler forsyningsselskab direkte for strømforbrug, og Clever står for administrationsarbejde med fakturering af de enkelte beboere.

De 125 ampere kan give strøm til  15 elbilspladser. Clever´s installationsarbejde vil kunne forsyne 30 elbilspladser.

Når mere end 15 elbiler tilsluttes, bliver det således nødvendigt for ejendommen at tilkøbe flere ampere af deres forsyningsselskab. (Koster omkring 1100 kr. pr. ampere afhængigt af fosyningsselskab).

Når mere end 30 elbiler tilsluttes, bliver det således nødvendigt for ejendommen at udvide installationen til at kunne omfatte flere elbilspladser.

Når ovenstående er foretaget, er det muligt for alle beboere – uanset hvor i P-kælderen denne har P-plads, at benytte sig af Living Homes tilbud: https://clever.dk/livinghomes – og altså ikke kun de beboere med P-pladser der oprindeligt var reserveret til elbiler (da denne model aldrig blev en realitet).

Budgetpris på ovenstående: 160.000 kr.

Installatinonspris pr. P-plads: 4.999 kr.   

Tilbud 2:

Clever foretager installationsarbejde ud fra de 125 ampere, som er afsat til elbilsopladning i ejendommen. Der trækkes individuel kabelføring til den enkelte P-Plads, og installationsprisen vil derfor variere meget, alt afhængigt af hvor i P-Kælderen man holder. Der etableres afregner måler, således at Clever betaler forsyningsselskab direkte for strømforbrug, og Clever står for administrationsarbejde med fakturering af de enkelte beboere.

De 125 ampere kan med denne model kun afgive strøm til 7 elbilspladser. Clever laver installationsarbejde til den enkelte beboere når denne bestiller.

Når mere end 7 elbiler tilsluttes, bliver det således nødvendigt for ejendommen at tilkøbe flere ampere af deres forsyningsselskab. (Koster omkring 1100 kr. pr. ampere afhængigt af fosyningsselskab).

Budgetpris på ovenstående: 30.000 kr.

Forventet gennemsnitlig installatinonspris pr. P-Plads: 15.000 kr.   

Men det svarer jo ikke til hvad Pension Danmark lovede alle ejerne på generalforsamlingen den 13. marts 2017, og som står i referatet, som Pension Danmark har godkendt, inden udsendelse, at:

Opladning af el-biler. Ejere kan bestille ladestationer direkte hos Clever hvor der indgås aftale

mellem bruger og udbyder udenom ejerforeningen. Der er link til dette hos Living Home. 

Bruger kan ikke indgå aftale med Clever udenom ejerforeningen, fordi der mangler at blive betalt 160.000 kr.

Vi betragter denne sag som en situation, hvor PD er løbet fra et løfte til beboer, og da vi i fremtiden vil få flere elbiler, tager vi det meget alvorligt.

Vi har overtaget ansvaret for bygning og omgivelser, men jeg kender stadig ikke status på fejl/mangel og deres rettelser. Det var lovet færdigt til 1-3-2018.

Vi aftalte på sidste koordineringsmøde, den 7. marts, at I ville indkalde til statusmøder mellem PD og Ejerforeningen, så vi kunne følge status. På trods af gentagende opfølgninger har vi intet hørt.

Jeg ved godt, at Henrik lige har sendt en mail ud, men den svare ikke på mine spørgsmål.

På mødet den 7. marts forklarede du, at det var fordi at kvaliteten af det, I fik fra NCC, ikke var godt nok. I ville have det bedre eller selv lave det. Dette syntes vi jo dengang var sympatisk.

Om en uge er det 2 måneder siden, og vi kan ikke se, at der sker noget med vores fejl og mangler.

Forleden dag skulle der laves en ny rørføring, for at få fjernet den store røglem midt på en beboers terrasse.

Heldigvis var det mit depotrum, man ville save et stort hul med en bajonetsav i gasbeton. Alt i mit rum og tilstødende rum ville blive hvidt og støvet. Jeg fik fat i Kjartan og sagde, at de bare kunne føre rørledningen ud på fællesgangen og så ind i rummet. Så ville de ikke genere nogen. Det blev så løsningen. Ingen selvstændig tankegang eller respekt for beboerne hos leverandørerne. Og dette er ikke raketvidenskab.

Frank og jeg vil gerne bede om et møde med dig og Marius, hvor vi kan drøfte disse sager og høre jeres holdning til dem.

Hvis I er totalt afvisende, så er der ingen grund til at afholde et møde og spilde alles tid.

Vi vil så gå en anden vej og tage juridisk assistance. Vi har allerede fået råd i sagerne af vore advokat.

Mvh

Steen Bindslev

Ovenfor er brevet, og vi har allerede fået svar på, at man gerne vil have et møde, men ellers ikke ser sagen på samme måde som os. Surprise! 😊

Jeg har sikkert glemt noget, men nu ved I det meste.

Mvh.

Steen Bindslev på vegne af bestyrelsen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *