Kære alle
 

Der sker meget, så kun en kort opdatering, som alligevel er gået hen og blevet lang.

Vi har aftalt, at stue og kælderetage bliver gjort ekstra rent af All Remove. Specielt dørene, da de ikke bliver malet.

Der vil ultimo oktober blive malet samme steder, og også sat kantlister på i stueetagen for at skåne hjørnerne. Maleren vil også gå helt op ad trapperne, men kun reparere skader og male dem.

Disse 2 tiltag skulle gøre, at vores opgange vil fremstå pænt.

Samtidig er der i A, B, C, D startet kontrollanter af rengøringen, og det fungerer rigtig godt. All Remove har allerede være ude et par gange for at rette op på standarden efter indsigelser fra vores kontrollanter, og generelt er kvaliteten steget. Alle bedes finde ud af hvilken dag i ugen, der gøres rent i deres opgang, og der sørge for, at der INTET er uden for deres hoveddør. Sko, barnevogne og lignende flyttes ikke.

Opgang E og F har ingen kontrollanter, og derfor bliver denne service ikke ydet der. Men der bliver selvfølgelig gjort rent efter planen.

Vi lærer jo hele tiden, da overlevering fra bygherre til os har været meget mangelfuld. Et af vores store problemer er de automatiske døre, der jo jævnligt går i stykker, når man holder i dem. Vi har opsat forklarende skilte, da mange af betjeningsfejlene bliver lavet af eksterne leverandører eller gæster (AIR BNB og lignende lejere), der ikke bruger dørene jævnligt. Men samtidig er det svært at få barnevogn og børn ud på den korte tid, døren er åben. En af vores kloge beboere fandt ud af, at den tid døren var åben kunne indstilles. Det viste vi ikke. De var stillet til 7 sekunder. På onsdag bliver alle dørene stillet til 15 sekunder, så må vi se, om det kan afhjælpe problemet.

Ventilationsluften i lejlighederne, der i sommer var stillet til 18 grader, er nu stillet til 21 grader.

Hanne kommer tilbage i næste uge ang. elbiler og praktikaliteter.

Der er anmeldt flere klager over beboeres overdrevne opfyldning af alt muligt på parkeringspladser. Vi har ikke grebet ind for en cykel eller lignende for enden af bilen, men det skal være inden for rammerne af ens egen parkeringsplads. Det har for nogen desværre udviklet sig til, at man opmagasinerer diverse objekter mere eller mindre permanent på parkeringspladsen. Da disse beboeres biler rager langt ud på kørefeltet, er det til stor gene for andre beboer, da det i forvejen er svært at komme ud fra pladserne uden at ramme andre biler. I bedes sørge for, at jeres bil holder inden for rammerne af jeres parkeringsplads, og det gælder også i længden. Samtidig står der også i reglerne, at det kun er beboere i ens husstand, der må bruge den. Paragraf 2 med underpunkter. Så den må ikke udlejes ifm. en AIR BNB-udlejning. Vi vil i oktober følge op på alle disse forhold, og ejeren af pladsen vil få en skriftlig besked, hvis ikke reglerne overholdes. Vi håber dette kan løse problemerne.

Der er også malet i flere depotrum og i rummet under opgang B. Det meste er til cykler, men i rummet under opgang B er der også plads til barnevogne. Det er optegnet i rummet. Vi har ventet på, at dørene bliver forsynet med en stopmekanisme i åbne- lukkeskinnen øverst i døren. Dette sker i næste uge. Derefter vil dørene ved at åbne dem helt kunne stå åbne, så man uden at skramme kan få sin cykel/barnevogn ud. Vi henstiller til, at dem der har cykler stående andre steder i kælderen, og ikke så tit (sjældent) bruger dem, anvender disse pladser og dermed frigiver pladser til andre, der skal ind og ud hver dag. Dette vil spare dørene mest muligt. Husk at lukke dem igen, når I har fået jeres cykel/barnevogn ud.

Den container, der står nord for vores bygninger, er vores. Fyld den før den flyttes på mandag!

Fredag havde en underleverandør til NCC, uden at koordinere med os, fået en nøgle for at fylde sten op i hullet under nedkørslen. En ting der var aftalt i foråret, men aldrig blevet udført. Det støvede og lugtede forfærdeligt, og de stoppede også processen. Men da var alle bilerne, der stod i kælderen, dækket af støv. I bedes sende en regning til PD for vask og hvilke andre skader, dette har medført. Vi har et møde med Marius Møller onsdag i næste uge.
Ovennævnte er tilføjet vores liste af punkter til det.

Mødet er i øvrigt foranlediget af, at jeres formand er kommet op i det røde felt pga. Jens Breinholt, som I kan se af mailkorrespondancen nedenfor. Vi gennemgår her de beskrevne punkter, som er beskrevet nederst. De bliver bedre beskrevet og organiseret af os inden mødet, og I skal nok få en kopi af resultatet efter mødet.

Mvh.
Steen på vegne af bestyrelsen

Mailkorrespondance med PD:
 

Kære Marius.

Tak for dette meget klare svar, og den positive holdning til at vi sammen får kvalificeret problemerne.

Vi har foreslået, at mødet holdes på Islands Brygge, så du ved selvsyn kan se nogle af de problemstillinger, vi skitserer.

Mvh

Steen

Fra: Marius Møller <mrm@pension.dk>
Sendt: 21. september 2018 09:23
Til: Steen Bindslev <steen@familienbindslev.dk>; Mikkel Melamies <mme@pension.dk>; Torben Möger Pedersen <tmp@pension.dk>
Cc: ‘Frank Buch-Andersen’ <fba@rentestate.dk>; ‘Steen Rosendal – AI a/s’ <sro@ai.dk>; Torben Möger Pedersen <tmp@pension.dk>; jkg@dadlnet.dk; jkg@dadlnet.dk; Henrik Gutte Koch Polaris Bestyrelse <henrik@gutte.dk>; Hanne Staanum Polaris Bestyrelse <hanne@staanum.dk>; ‘Carsten Bardy’ <bardy@godmail.dk>; Henrik Stamp <hst@lundelmersandager.dk>; Jens Breinholt <jeb@pension.dk>
Emne: SV: Polaris: mødepunkter

Kære Steen,

PensionDanmark vil leve op til de aftaler, der er indgået, jeg deltager i det allerede indkaldte møde og har forinden fået en gennemgang af de udestående punkter.

Jeg tager også gerne et møde med Henrik Stamp om jeres juridiske problemer og får denne del løst.

Med venlig hilsen / Kind regards 

Marius Møller

Direktør

PensionDanmark

Langelinie Allé 43

DK-2100 København Ø

Fra: Steen Bindslev <steen@familienbindslev.dk>
Sendt: 20. september 2018 21:50
Til: Mikkel Melamies <mme@pension.dk>; Torben Möger Pedersen <tmp@pension.dk>
Cc: ‘Frank Buch-Andersen’ <fba@rentestate.dk>; ‘Steen Rosendal – AI a/s’ <sro@ai.dk>; Marius Møller <mrm@pension.dk>; Torben Möger Pedersen <tmp@pension.dk>; jkg@dadlnet.dk; jkg@dadlnet.dk; Henrik Gutte Koch Polaris Bestyrelse <henrik@gutte.dk>; Hanne Staanum Polaris Bestyrelse <hanne@staanum.dk>; ‘Carsten Bardy’ <bardy@godmail.dk>; Henrik Stamp <hst@lundelmersandager.dk>; Jens Breinholt <jeb@pension.dk>
Emne: SV: Polaris: mødepunkter

Kære Torben og Marius.

Vi har fået denne indkaldelse til møde fra Jens Breinholt:

Efter ønske og anmodning fra Steen Rosendal afholdes møde hos PensionDanmark. Inden mødet bedes Steen (EF) fremsende punkter til dagsorden

Som jeg tidligere skrev, var det et ønske fra PD, at vi efter marts tog møderne bilateralt, da PD ville sørge for, at NCC levede op tilde krav/leverancer, som var aftalt.

Vi har siden gentagende gange rykket for at få afholdt et møde, hvor vi kunne få afstemt vores ønsker/krav til hinanden.

Så får vi sådan en fornærmet mail fra Jens efter at vi har eskaleret problemerne til jer! Vi er trætte af hans arrogante og nedladende holdning, da det eneste vi ønsker er at få afstemt vores forventninger til den fremtidige udbedring af fejl og mangler.

Vi vil gerne bede jer I ledelsen af Pension Danmark om en tilkendegivelse af, om I er enige i, at dette ikke er vigtigt og I er ligeglade med et projekt, som I har solgt til over kr. 750 millioner. For så ved vi, hvor vi står.

Jeg har kopieret Henrik Stamp, som er advokat og den, vi går til med vores juridiske problemer.

Dette er ikke en trussel, men er konstatering: hvis denne negligering fra PD vedrørende udestående problemer i Polaris fortsætter, tager jeg fat i Presse, primært Dorthe fra børsen, for at få deres hjælp til at lægge pres på PD.

Jeg har arbejdet i dansk erhvervsliv i 40 år, og jeg har ALDRIG oplevet noget lignende.

Mvh

Steen Bindslev

Fra: Steen Bindslev <steen@familienbindslev.dk>
Sendt: 13. september 2018 22:51
Til: jens breinholt pension danmark (jeb@pension.dk) <jeb@pension.dk>
Cc: ‘Frank Buch-Andersen’ <fba@rentestate.dk>; ‘Steen Rosendal – AI a/s’ <sro@ai.dk>; ‘Marius Møller’ <mrm@pension.dk>; ‘tmp@pension.dk’ <tmp@pension.dk>; jkg@dadlnet.dk
Emne: VS: Polaris: mødepunkter

Hej Jens.

Vi beder om et møde, hvor vi kan tale om disse ting. Og det kan vi ikke få.

I marts måned havde vi et møde med jer og NCC, og her blev det på foranledning af jer aftalt, at de fremadrettede møder blev afholdt mellem jer og os.

Dette har vi rykket for adskillige gange, uden resultat. Der har aldrig været afholdt et møde.

Det er kedeligt, at når vi tager, for os, seriøse spørgsmål op, at vi så får en arrogant afvisning fra dig. Du har skimmet vores materiale. Tak for det. Derfor er vi nødt til at eskalere dette ønske om en samtale om udestående issues. Og jeg er desværre ikke sikker på, at du er den rigtige til at være den ansvarlige deltager fra PD. Vi føler, at du har forladt dette projekt mentalt.

I profilere jer som ’den ansvarlige bygherre’, og det kræve et engagement, som vi ikke ser eller føler I har i forhold til vores projekt.

Vi er generelt glade for vores boliger, men vi mangler at få afsluttet de sidste udeståender, så både I og vi kan være glade.

Vi håber, at vi sammen kan løse problemerne.

Mvh.

Steen Bindslev

Formand for bestyrelsen i Polaris

Fra: Jens Breinholt <jeb@pension.dk>
Dato: 13. september 2018 kl. 19.22.18 CEST
Til: Steen Rosendal – AI a/s <sro@ai.dk>
Emne: Vedr.:⁨ Polaris:  mødepunkter⁩

Hej Steen

Jeg har skimmet din liste nedenfor og må konstatere at en del punkter er irrelevante for os/EF og at en del er klaret. Jeg tror at du er nødt til at sortere i punkterne og fjerne de irrelevante, dem som allerede er aftalt håndteret v 1 års gennemgang og dem som er udbedret. Punkter vedr HOFOR skal I selv håndtere via GAS.

Mvh Jens R. Breinholt 4170 4468.

De bedste hilsner​

Steen 

Rosendal

Projektleder, Arkitekt MAA

Hej Jens

Her er desværre en lang liste af uafklarede punkter, som ligger på PD’ s bord til opfølgning og afklaring.  

Det er heldigvisikke de 1500 mangler der vist var en gang fra NCC side, men det er stadig 15 punkter for meget.

 Lars har stadig ikke fået en kopi af Ajour af NCC´s materiale. Han har kun fået et kodeord, så han kan se ind i deres materiale.  Hvornår får vi det aftalte materiale og kontrol over det ?

Omkring mangeludbedringer. Vi savner dokumentation for at  Henrik har kontrolleret alt, som NCC har oplyst udbedret og er alt afsluttet iht. NCC og PD.  

Skilte på opgange med etagenr.  De Er stadig ikke skiftet.

Elevatorproblemer med lydgener.

Lydproblemer mellem lejligheder efter tillukning af ”mandehuller”.  Mandehuller (Gennemgangshullerne) på etager er udført, så håndværkerne nemmere kunne gå rundt på etegaerne. Nu er huller lukket huller med gips og de har ikke den samme lyd og brandstoppende effekt, som en fuld betonvæg har.  Opmærksomhed på revner ved overgange beton/ gips. Vi vil gerne se en tegning der viser hvor hullerne er og hvordan de er lukket.

Dør A-opgang er itu. Skal laves af PD.

Vand i kælderen fra terræn og på ydervægge.

Rum under rampen, – er dette færdigt set med PD’ øjne.  Ikke med foreningen.

Kajakrummet er dette færdigt og kontrolleret og meldt færdigt af PD. 

Forkert fald på gulvet i kælderen forventes løst nu af PD.

Parkeringspladserne. Myndighedskrav ikke overholdt. Flere pladser er ikke brede nok. Andre er ikke dybe nok.   Løsning der tilfredsstiller ejerkredsen skal findes.  Minimum 230 cm i breden og 500 cm i dybden, og 690 til at vende på.

Belægninger ved kanal.  Jernplade ved kanal tilhører HOFOR.  Afslutninger i ender ikke ens.  Lunker ud for Nord flere steder. Ikke godkendt af bestyrelsen endnu. Der er til PD bedt om kørefliser mellem brosten ved vandet , men det er ikke udført.  Dette ønskes ændret nu.  

Maling af kælderen er lovet med maling af vægge og lofter.  Lige nu males kun loftet iht. oplysninger til Steen

Husnummerskilt mangler stadig levering og montering fra PD.

Bevoksning er ikke som prospekt.  Mere strandlig med marehalm og højt græs.  Flere planter er gået ud og skal skiftes.

Bevoksning helt inde ved huset Sydbygning visner og kan ikke trives. Ny plante må findes.

Meget er visnet eller ikke kommet frem endnu.  PD´s  ansvarsperiode forlænges til og med 2020.

Sandkassen er ikke godkendt endnu af myndighed.  Skal ordnes nu af PD.

Portlukningssystem er ændret af foreningen selv , – og nu virker det. Økonomi / proces forelægges PD for betaling. 

Indgangsdøre til bygningerne fungerer ikke . Alt for mange fejlbetjeninger.  Ny løsning ønskes. PD må undersøger og tilbyde anden løsning. 

AS Built materiale ønskes forelagt.  Findes måske i Ajourmappe, men hvem ved det og hvor er det.

Driftsproblemer med håndteringen af garantier og foreningsbetalinger.  Foreningen mener de også betaler for garantidækkede udgift.  Hvordan vil PD foreslå dette håndteres fremover, så foreningen ikke betaler for garantidækkede fejl.  DEAS har kendskab til andet byggeri, hvor PD har en person der sorterer i tegningerne og betaler det som er dækket.

Garantier og driftsforstyrelser står der måske noget om i den Ajourpakke, som foreningen ikke har.  HASTER. Foreningen vil ikke være ansvarlig for fejl der skyldes mangelfulde oplysning fra PD / NCC.  Det foreslåes at konsulent fra Ajour hjælper PD/ NCC med at overføre hele Ajour materialet til DEAS og til bygherre lagt i et overskueligt og brugervenligt system.

Ud over dette kan der være mangler i de enkelte lejligheder, som vi ikke er benkant med pt..

Dog har flere klaret over flækkede og revnede gulvbrædder.   Dette kan vi måske kigge på i en lejlighed når vi mødes, hvis ikke Henrik allerede er på sagen.

Ja dette er de mødeafklaringspunkter som vi har fundet frem til på møde i sidste uge. Og de ønskes afklaret alle sammen med løsninger der sikrer foreningen bedst muligt fremover.

Vi ser frem til at du indkalder til møde meget hurtigt og at der til mødet er en afklaring på alle punkterne.

14 dage må da være rigeligt med tid til at få svar på det hele.

De bedste hilsner​

Steen 

Rosendal

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *