Porten er omstillet som tidligere beskrevet, men portmanden havde glemt at advisere vores systemnøglemand, så derfor er der temporært en nøgle i, der passer til en i kælderen, og ikke har noget at gøre med vores nøgler. Cylinderen bliver skiftet i starten af næste uge, er vi blevet lovet. Derefter virker den med vores nøgler, og det er på den måde cyklister og gående skal ’låse’ sig ud. Bilister skal bruge deres kort. Der er ingen føler mere, så I skal enten have kort eller nøgler for at komme ind eller ud. I løbet af de næste par uger bliver der optegnet et felt ved porten, som man skal køre frem i, når man skal ud. Helt frem mod porten. Derved går porten op, og lyset skifter til grønt. Lad nu være med at køre ud, når der er rødt! Det sidste her er ikke nyt, men ikke alle har forstået virkemåden. Og venligst kør langsomt i kælderen. Lige før porten er der en udgang fra opgang A, og I kan ikke nå at bremse, hvis der løber et barn ud. Da jeg var dernede med portmanden, så en kvinde i en grå Audi, der havde holdt under Nord, at porten var åben og satte høj hastighed på for at nå ud af den. Hun kørte så stærkt, at hun var suset forbi, før vi nåede at reagere. Dette er livsfarligt.

Der er nu registreret nøgler hos de 3 største leverandører af måltidskasser, Årstiderne, Retnemt og Skagen Food, så I kan bare ringe og tilmelde jer og bestille, hvad I skal have. Måltidskasserne vil blive afleveret i skuret, hvor nøglen passer til. Der er ligesom i miljøstationen 2 nøgleindgange, og den anden passer til jeres nøgle.  Hvis I får problemer, så brug mit navn og adresse, da jeg har tilmeldt nøglerne til 38 a,b,c,d,e,f, dvs. alle 120 lejligheder. Dette er accepteret af alle 3, og de kan også se gevinsten for dem selv. Hvis I skal bruge en anden leverandør, så henvend jer til mig. Jeg har flere nøgler. Men husk at gøre opmærksom på, at den nøgle gælder for alle 120 lejligheder.

Når man lejer sin lejlighed ud, skal man både til DEAS og til bestyrelsen meddele sin kontaktinformation. Vi har nu fået at vide af en beboer i opgang F, at pågældende vil udleje gennem Air BNB, og det virker som en langtidsaftale. Dette har vi meddelt, at vi ikke vil acceptere, da det er erhvervsmæssig udnyttelse af lejligheden. Dette skal man søge bestyrelsen om, og det ønske vi ikke at give lov til. Vi mener, at det svarer til hoteldrift og det vil give for store problemer, både for naboerne og for ’sliddet’ på ejendommen.

Det ser ud til, at der fra 1. januar kommer en regulering af dette marked, som vi vil tage op på næste generalforsamling. Dette vil gøre alting lettere og mere klart.

Artikel fra TV2:

Regeringen er sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti netop blevet enige om at hæve fradraget på udlejning via Airbnb fra 24.000 kroner om året til 28.000 kroner.

– Det, vi har aftalt her, er en stor gulerod, hvis man vil indberette, og en ordentlig pisk, hvis man lejer ud uden at indberette, siger skatteminister Karsten Lauritzen til TV 2.

Pisken består blandt andet i, at fradraget er betinget af, at delevirksomhederne automatisk indberetter udlejerens fulde indtægter til Skat. Det skal lokke både virksomheder som Airbnb og udlejerne til at spille med åbne kort over for skattefar.

– Det forudsætter selvfølgelig, at de vil indgå en frivillig aftale, men Airbnb har sagt, at det er de positive over for, siger Karsten Lauritzen.

[De mange skattefradrag er for svære at gennemskue for almindelige mennesker. Det siger overvismand og professor Michael Svarer til Børsen.] Se også

Overvismand: Skattefradrag er uigennemskuelige for danskerne

Maks 70 dage om året

Samtidig er parterne blevet enige om at lægge et loft på antallet af dage, de private boliger kan udlejes om året.

Der er mulighed for at have betalende besøgende i op til 70 dage om året, hvis udlejningstjenesten indberetter overnatningerne direkte til Skat. Sker det ikke, sanktioneres udlejer ved at få udlejningsdagene reduceret til 30 dage om året.

– Det skal jo ikke være professionel erhvervsvirksomhed, som nogen på boligmarkedet laver i dag. Det har vi ønsket at sætte en stopper for, siger skatteministeren til TV 2.

De enkelte kommuner kan dog lokalt vælge at hæve loftet op til 100 dage.  

Se også

508.000 gæster: Overborgmester advarer mod “Airbnb-hoteller”

Vil være nødt til at gøre noget ulovligt

En dansk Airbnb-vært udlejede sidste år sit hjem ud i typisk 23 dage og tjente typisk 13.500 kroner.

Airbnb i Danmark ser derfor positivt på den nye aftale.

– Dagens udmelding fra Skatteministeriet er gode nyheder for danske familier, der gerne vil dele deres hjem. Vi nærstuderer forslaget, men kan allerede nu sige, at vi støtter den danske regerings fremskridtsvenlige tilgang. Vi er meget optagede af arbejdet med at sikre, at Airbnb-værter kan nyde godt af disse innovative og fremtidssikrede regler, skriver udlejningsportalen i en mail til TV 2.

Artikel slut.

Vi må se, hvordan dette udvikler sig. Vi har taget juridisk råd i denne sag.

I løbet af de næste par uger vil de småændringer til udeområdet, som jeg nævnte i sidste brev, blive udført.

Vi havde bestyrelsesmøde i GAS i sidste uge, og vi var enige om, at vejprojekterne skulle gennemføres snarest. Vi skal mødes med kommunen for at få de endelige godkendelser. Jeg kommer tilbage, når vi har noget mere konkret.

Vi vil gerne have, at en person i opgang E og F tager ansvar for opgaven med at tjekke rengøringen en gang om ugen. Personer fra de andre 4 opgange er som nævnt tidligere på plads.

Godt nyt til beboere med el biler (fra Hanne):

Vi er helt konkret ved at få udarbejdet et tilbud på at etablere ladestationer i P kælderen.

Det vil være muligt at lade ca. 10-15 biler, med rimelig ampere i første omgang. Jo flere biler som lader, jo færre ampere men når nogle biler er færdig med at lade, bliver der så igen flere ampere til rådighed for de biler som stadig lader. Løsningen har en størrelse, så man kan komme hjem fra arbejde, sætte bilen til at lade, og så er den ladet op til næste morgen.

Finansieringen bliver i overordnede træk, at der bliver tale om en investering i forhold til basis-etableringen, og denne investering bliver delt ud på de beboere, som skal have el til deres biler, således at det kun er disse og ikke alle, som betaler for løsningen. Dernæst tilmelder den enkelte ejer sig løsningen og afregner direkte med leverandøren for tilkobling og forbrug. Leverandøren bliver formentlig Clever.

Det vil være muligt senere at kunne koble flere biler på løsningen, hvilket så naturligvis har en udgift igen.

Bestyrelsen melder ud igen, når der ligger konkrete tal på bordet.

Mvh
Steen Bindslev på vegne af bestyrelsen

Kære alle
 

Generelt synes vi i Bestyrelsen, at tingene begynder at falde på plads, at vi alle virker glade for at bo her, og livet går sin gang på en god måde. Og det er vi glade for. Og sikke en sommer, hvor vi har kunnet nyde terrasserne/altanerne og vandet. Jeg har selv i starten været negativ over for Vigen, primært ud fra et omkostningssynspunkt, men når man ser den i funktion denne sommer, må man jo bare glæde sig over, at vi har denne type faciliteter.

Først lidt generel information:

Flere har skrevet, at de tidligere har boet herude, og der, havde man f.eks. lås på kælderdøre, måtte bruge forrummene til lejlighederne eller andre ting. Grunden ti,l at vi er mere begrænset er, at vi er defineret som et Højhus og dermed skal leve op til meget mere restriktive brandregler. Alt der har en øverste etage, som er mere end 22 meter over plan, er et højhus.

Porten bliver som beskrevet lavet om på tirsdag. Det betyder, at den skal betjenes indefra nøjagtig som udefra. Dvs. hvis man er i bil, så reagerer den på brikken i bilen. Hvis man går eller er på cykel, så kommer der en nøglekontakt indenfor lige som udenfor. Der skal man sætte sin nøgle ind og dreje, så går porten op. Der er en føler ved porten, så når man går/kører ud, lukker den efter 10 sekunder. Det bliver også lavet sådan, at selvom ingen går ud, lukker den automatisk efter 1 minut, dvs. den burde ikke stå åben mere. Der kommer også en sikkerhedskontakt indenfor med en plastikkop over til nødsituationer. Føleren indenfor, der automatisk åbner porten, når man nærmer sig, bliver fjernet. Alt dette gøres for at gøre ejendommen mere sikker. Dette er planen, men jeg mødes med installatørerne tirsdag morgen, og hvis der kommer ændringer, vil I få det at vide.

Man kan se, at der i nogle af bedene er lagt slanger til kunstvanding. Disse har aldrig været forbundet til noget vandingsanlæg. Hvis vi vil have et sådant anlæg, skal vi investere flere hundrede tusinder i et anlæg i kælderen til at føde slangerne. Dette er ikke på planen. Så til jer i stuen; I skal selv passe på jeres planter på jeres terrasser.

Vi har nu fået tag på miljøstationen, og vi synes, det har pyntet. Vi afventer, om der skal tagrende på, og om den skal afskærmes, så det er umuligt at kravle over og ind. Det betyder også, at døren så skal forhøjes. 

Vi har også fået færdigbygget skuret til aflevering af Måltidskasser. Jeg arbejder i øjeblikket med at få os selv tilmeldt  de 3 største, som er Årstiderne, Retnemt og Skagenfood. Jeg vender tilbage, når det er på plads og også med, hvordan man gør. Også hvad man gør, hvis man ønsker en helt fjerde og femte leverandør. Jeg har i første omgang 10 nøgler.

Vi får i løbet af de næste uger lavet en trappe mellem stien ned til vandet og opgang F, så beboerne ikke behøver at få jord på skoene 😊.

Vi får sat midlertidigt hegn op mod Islands Brygge, så beplantningen, når den igen bliver sået, kan vokse op 😊. Og vi får lavet er par andre små forbedringer.

På hele udeområdet ser vi i øjeblikket på beplantningen, og vi har et godt øje til Havneholmen på den modsatte side. Hos os er der bare planlagt enggræs og almindeligt græs, og det vil vi vurdere om er godt, læs pænt, nok. Men det har selvfølgelig noget med pris at gøre.

Til at kontrollere kvaliteten af rengøring har vi en beboer i A, B, C, D. Der er ingen frivillige fra E og F. Vi andre holder et møde tirsdag den 8. august med rengøringsfirmaet for at afstemme forventninger om, hvad og hvor der gøres rent og hvor ofte. Derefter vil der være kontrol og tilbagemelding hver uge. Dette vil så ikke ske i E og F.

Der er GAS bestyrelsesmøde på onsdag, og hvis der kommer nyt frem på det møde, specielt om selve vejen Islands Brygge, kommer jeg tilbage.

Og så til det kedelige:

Som jeg har sagt før, får vi det område, vi selv gør det til.

En beboer gjorde mig via en henvendelse opmærksom på, at en anden beboeres flyttefolk have ødelagt døren til opgang E. Den var i hvert fald i stykker, efter at de havde blokeret den. Jeg skriver til pågældende beboer og beder dem tage ansvar for den ødelagte dør. Jeg får en mail på en side med 8 punkter, og punkt 8 slog hovedet på sømmet: “Jeg vil gerne se bevis for, at nøglested hænger sammen med, at hoveddøren ikke fungerer”. Det er ikke min opgave at bevise noget som helst, jeg påpeger bare, at man skal tage ansvar for sine handlinger. Hidtil har de ansvarlige betalt uden problemer, men det blev ikke tilfældet her.

Det er også imponerende at se, at en lyshåret kvinde kommer hjem med sin ladcykel og 4 drenge fra 6 til 10 år. Hun parkerer cyklen mellem bygningerne, og imens går 3 af drengene op mellem planterne og træder på dem. Én af dem står desuden og hopper gentagende gange på én af lamperne. Vi må håbe, at de er bygget til det. Hun gik ind i opgang C.

Nu er der også efterladt hundelort på stien mellem bygningerne! ☹

Der er oliepletter på en del fliser fra trappen og hen til opgang E. Vi går ud fra, at den beboer, der er ansvarlig for dette, (det hænger sammen med uheldet i kælderen), sørger for at få renset fliserne.

Vi skal i løbet af de næste par måneder have afsluttet med PD/NCC de fejl/mangler, der blev påpeget ifm. overtagelsen af arealerne. Vi tror ikke, vi kan få afsluttet utæthederne i kælderen, før vi kommer til efterår/vinter, hvor vi får noget mere væde. Men vi har jo 10 år til at komme tilbage, hvis det ikke holder.

Der er intet nyt fra ’rumgruppen’ eller ’legepladsgruppen’ endnu.

Mvh
Steen Bindslev på vegne af bestyrelsen

Kære alle

Jeg glemte at kommentere rengøring.

Der er indgået en ny aftale med DEAS. Dette er en læreproces, så nu har vi tilpasset den, så den passer bedre til vores behov.

Vi har også gjort klart, at vi ikke er tilfredse med kvaliteten.

Lige efter sommerferien starter vi en proces, hvor en beboer fra hver opgang vil gennemgå kvaliteten af den rengøring, der har været foretaget samme dag for at sikre, at vi får den kvalitet, vi ønsker og betaler for.

Vi starter med et møde, hvor de 6 beboere vil få gennemgået, hvad der skal gøres rent ifølge kontrakten og hvor ofte. De skal efter hver rengøring melde ind hos en kontaktperson hos DEAS eller All Remove med deres vurdering af kvaliteten.

Vi vil så efter et par måneder vurdere, om det bringer kvaliteten op på et niveau, som vi er tilfredse med. Ellers skifter vi leverandør. Dette er både DEAS og All Remove, som udfører rengøringen, bekendte med.

OBS!
Beboere har meldt ind fra A, B, C, D, men vi mangler én fra E og F. I bedes henvende jer til mig, så vi kan få et navn fra disse opgange på listen.

I A har en beboer taget initiativ til en samlet oversigt over e-mails og telefonnumre, så vi kan koordinere opgaver. Vi har næsten alle tilmeldt os vinduespudsning hos Lykke og får det derfor til rabatpris. Han kommer på en annonceret dag, starter oppefra og går nedad, ’sammen med vandet’. Hvis man ikke er hjemme, kan man give nøglen til en anden, der så sørger for, at Lykke får den. Det virker. Dette kun til inspiration.

Mvh.
Steen Bindslev på vegne af bestyrelsen

Kære alle

En kort status før sommerferien.

Vi har lige fået dokumentet fra PD vedrørende aflevering, og det går vi igennem. Det er ikke så simpelt, da vi ved at sige ja accepterer at overtage ansvaret. Så vi skal det hele igennem (igen, igen).

Som I kan se, at der ved at komme tag på miljøstationen. Der kommer i første omgang ikke tagrende på, og den bliver heller ikke lukket helt af op til taget. Begge dele kan komme senere, hvis det viser sig at være et problem.

Der bliver også i løbet af de næste par uger opført det skur, hvor diverse ’madfirmaer’ kan aflevere madkasser. Det bliver som miljøstationen, hvor der er to låse, én hvor vi kan komme ind med vores hoveddørsnøgle, og én hvor leverandørerne kan komme ind og aflevere varerne. Jeg har talt med de 3 største på markedet, Årstiderne, Retnemt og Skagenfood, og alle 3 er tilfredse med kun at få én nøgle dækkende alle beboerne. Så når skuret er færdigt, melder jeg mig til disse 3 og sørger for, at de får en nøgle. I skal så bare henvise til, at I bor samme sted, og at de har fået en nøgle. Hvis der er andre, må I skrive til mig og få en nøgle og selv registrere jer. Vi registrerer alle udleverede nøgler.

Det er madvarer, der afleveres i skuret, så de skal afhentes samme dag. Da vi ikke ønsker ubudne gæster, rotter og lign., må madvarer ikke stå der natten over. Hvis man ikke selv kan hente det, må man få en nabo eller bekendt til at gøre det. Vi er nødt til, af hygiejnegrunde, at tage dette ret seriøst. ”Overnattende” madvarer bliver smidt ud af DEAS.

Vi har 10 cykler, der ingen ejer havde i vores cykel-oprydnings-proces. Hvis ingen melder sig, bliver de smidt ud inden for 1 måned.

Vi havde et fint beboermøde sidste søndag men med begrænset deltagelse. Legepladsudvalget er grundet sygdom ikke kommet med et oplæg. Lokaleudvalget kom med forslag, der skal stemmes om. Begge deres forslag indeholder et fællesrum, men af forskellig størrelse. Dette kommer ud efter sommerferien. Grunden til, at de alle var enige om et fælles rum var, at man i diverse forrum til depotrum havde fundet 70-80 ekstra cykelpladser i kælderen. Som I kan se af referat fra sidste bestyrelsesmøde, har vi allerede vedtaget at få disse etableret. Dette kommer til at ske med en blå afmærkning. Man planlægger også med, at et af rummene kan være til ladcykler, og at der i et andet rum også kan være barnevogne. Man tror dog ikke, at det vil blive brugt meget til barnevogne, da man gerne vil have dem tæt på sin bolig. Dette sagt af børnefamilier – ikke bestyrelsen.

Bestyrelsen henstiller til, at dem der har ’deponeret’ deres meget lidt brugte cykler (aldrig) i stativer i kælderen udnytter pladserne i de lukkede rum. Så kan de der bruger deres cykel dagligt få disse pladser og dermed have nemmere adgang til deres cykel.

Der har været 3 tyverier fra kælderen, som vi tror skete samme dag. Vi har længe i bestyrelsen talt om, hvordan vi kunne sikre kælderen bedre. For at gøre det helt klart, er det ikke en mulighed at sætte lås på dørene til opgangene. Dette er flugtveje fra kælderen, og det er ulovligt ifølge brandmyndighederne, og den nuværende bestyrelse vil ikke bevidst lave lovbrud, og slet ikke hvor der er potentielt liv på spil.

Så vi har arbejde med skalsikring, dvs. at gøre det svært at komme ind og ud af kælderen for uvedkommende. Dette er også et forslag, vi har fået fra en beboer. Jeg havde fredag et møde med Crawford, og vi får et tilbud på en sikring, hvor den udvendige sikring bliver duplikeret indefra. Det betyder, at der bliver en kortlæser og en nøglekontakt inde i kælderen, som der også er udenfor. Det betyder også, at følesensoren forsvinder. Når man øger sikkerheden, forsvinder noget af ’convenience’, men det er spillets regler.

Desværre er der mange beboere, især voksne, der hellere vil skrå over jorden og ødelægge vores planter end følge fliserne. Ét af stederne, lige ud for opgang F, kan vi godt forstå det, da det er en stor omvej, hvis man skal ned til vandet eller kommer derfra. Her vil vi bede om et tilbud på trappe/fliser, hvad der ser mest fornuftigt ud. Ellers vil vi bede om, at alle går på fliserne. Samtidig vil vi henstille til, at der ikke spilles fodbold eller andet uden for fliserne. Og husk, en bold er svær at styre, så den ryger nemt uden for selvom man spiller på fliserne. Når området på et tidspunkt (når der kommer nok regn) er groet til, så giver det sig selv, hvad man kan og ikke kan. (Håber jeg!)

Vi havde forrige weekend en container til storskrald, og den blev kun halvt fyldt. Til gengæld var papcontainerne på miljøstationen overfyldte, så igen måtte viceværten bære pap til den store container. Dette kan vi ikke være bekendt.

Vi får den bygning og det område, som vi selv tage ansvaret for. Langt de fleste beboere er omhyggelige mennesker og tager hensyn til andre, men vi har desværre nogle beboere, der kun tænker på sig selv. Det er i hvert fald det, deres opførsel indikerer. Vores vicevært bruger hver mandag flere timer på at sortere vores affald i miljøstationen, da det åbenbart for nogen er meget svært at finde ud af.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommerferie.

Mvh.
Steen Bindslev på vegne af bestyrelsen

Kære alle 

Sidste onsdag have vi sidste gennemgang med NCC og PD, og generelt ser de registrerede fejl/mangler ud til at være løst. 

Vi har dog stadig nogle hængepartier, og det vigtigste er membranen, der beskytter kælderen mod vand fra terræn. Vi var alle enige om, at ingen viste, om utæthederne var lavet. Derfor er dette punkt ikke afsluttet. 

Vi talte også om beplantningen, men pga. manglende regn er græsset ikke kommet op, så vi afventer nogle måneder, så vi bedre kan få et overblik over området. Vi har påtalt ukrudt.

Vi var op ad alle opgange og så i alle rum på alle etager, og det er deprimerende at se, hvor meget vi kan ramponere en bygning på under et år. Det gælder både Nord og Syd. Bestyrelsen har derfor besluttet, at lige efter sommerferien vil vi få et tilbud på at male og udbedre de skader, der er kommet. Vi sætter pris på projekterne i A og B, men vi mener, at den første større udbedring skal foretages af professionelle håndværkere. Derefter kan vi måske overtage noget selv. 

Det er også deprimerende at se, hvordan man MANGE steder ødelægger dørene ind til forrummet til lejlighederne. Masser af steder har man sat kiler i, og hvis man ser nederst på dørenes kanter, er der slået fliger af, hvor kilen har været sparket ind. Og dette gælder mange steder på mange etager. Samtidig ødelægger man også pumpen øverst på døren, fordi man skubber den op. 

Jeg har kontakt med brandmyndighederne, om denne dør, dvs. døren far elevatorrummet ind til forrummet mellem lejlighederne, må stå åben. Så kan vi sætte kroge op på væggen. Men indtil videre er det sker, så lad venligst være med at sætte kiler i, da man ødelægger dørene og det er ulovligt. 

I B var den automatiske dør ind til elevatoren nærmest vandaliseret. Ledninger var revet ud, og det så ikke godt ud. DEAS er på den. 

Vi har også fået installeret en kontakt på venstre side af den automatiske yderdør. Dette for at lette betjeningen. Tryk på den holder døren åben. Der er nu også opsat en beskrivelse af virkemåden. Vi ved godt, at det er svært med en barnevogn og måske et barn mere at åbne den automatiske dør og komme ud, før den lukker. Derfor bedes I, når I skal ud ad døren trykke på “åben”, derefter trykke på “holde-dør-kontakten” på venstre side, køre ud med jeres barnevogn og andre ting, og derefter gå ind og trykke på “holde-dør-kontakten” igen, så den slukker og døren lukker. Dermed har I det meget lettere, og vi risikerer ikke at ødelægge vores døre. Det samme gælder, når I skal ind. 

Vi har haft 3 møder med DEAS over de sidste måneder om specielt kvaliteten på rengøring. Vi har også ændret i kontrakten, da vi ikke havde fået alt med. Det mener vi, at vi har nu, og vi har også ændret lidt på intervallerne. 

Vi vil gerne fra hver opgang have en person, der efter hver rengøring kan tjekke, at der er gjort rent, og at det er gjort ordentligt. I må gerne sende en mail til mig, hvis I vil påtage jer dette hverv.

Flere har skrevet, om vi ikke skal skifte leverandør. Vi har fra starten ønske kun en’ leverandør af alle ydelser, og dette for at kunne sende bolden et’ sted hen. Hvis vi har forskellige leverandører, påtager vi os et stort ekstra arbejde med at det er os, der skal kontrollere alt.

Vi har bestyrelsesmøde om et par uger, og der får vi forslagene vedrørende fællesrummene og legeplads. Vi synes oplæggene ser gode og spændende ud. 

Vi skal alle huske på, at vi har et meget begrænset fællesareal, og det skal være til alles, læs det store flertals, glæde, og derfor må enkelte acceptere, at ting/installationer sker ud for dem. Det er vilkårene ved at bo i et fællesskab, ikke i eget hus. 

Bestyrelsen besluttede tidligt, at legeplads og sandkasse skulle være nord for bygningerne, ikke imellem dem. Dette for ikke at genere specielt Nords beboere i stueetagen og de lavere etager på deres primære altan. Derfor vil der komme anlæg, legeredskaber, bænke og lignende, som måske ikke alle synes står lige hensigtsmæssigt for dem. Bestyrelsen vil planlægge med installationer, der generer mindst muligt, men som også er funktionelle. Dette gælder ikke kun legeplads, men alle installationer og mindre bygninger (skure). 

Jeg har sikkert glemt noget, men der kommer et nyhedsbrev mere efter næste bestyrelsesmøde. Derefter holder vi sommerferie. 

Vi har lige fået følgende svar fra PD:

Godmorgen Frank og Steen

I forlængelse af vores møde d. 24.maj, har vi nu indhentet ekstern juridisk vurdering af problemstillingen vedrørende etablering af el-ladestationer i parkeringskælderen under Polaris. Konklusionen i den forbindelse er, at sælger ikke er forpligtet til at afholde yderligere omkostninger i forbindelse med de enkelte ejerlejlighedsejeres eventuelle etablering af ladestationer. Der lægges bl.a. vægt på, at sælger ikke i købsaftalerne har forpligtet sig til at afholde udgifter til ladestationer, og at en eventuel forventning hos ejerlejlighedsejerne således først er opstået efter ejerlejlighedskøbet.

En forpligtelse for sælger til at afholde yderligere omkostninger kræver i den situation et klart tilsagn fra sælgers side. Hverken drøftelserne på generalforsamlingen, referatet eller link på mæglers hjemmeside findes at udgøre et sådan klart og bindende tilsagn om betaling. Det fremgår direkte af referatet, at ladestationer skal bestilles af de enkelte ejere direkte hos Clever, dvs. Clever er aftalepart. Dertil kommer, at Clever i sit tilbud tager forbehold for eventuelle yderligere omkostninger.

Vi må på den baggrund afvise ejerforeningens krav om yderligere betaling vedrørende ladestationer og henvise de enkelte ejere/ejerforeningen til at tage en drøftelse med Clever om, hvordan eventuelle ladestationer mest hensigtsmæssigt etableres i kælderen.

Med venlig hilsen / Kind regards 

Jens Breinholt

Projektdirektør

Beløbet vi taler om er kr. 160.000. Vi vil behandle det på næste bestyrelsesmøde.

På bestyrelsens vegne 

Steen Bindslev 
Formand 

Vi blev i bestyrelsen opfordret til at gentage det møde, vi havde i det store rum ved rampen til kælderen. Vi tror også gruppen omkring udnyttelse af rummene vil kunne give deres input på dette møde, hvorimod legepladsudvalget igen ser ud til at have problemer med at samles. På dette møde vil der lige som sidste gang kunne diskuteres alt muligt, og alle indlæg er velkomne.

Vi inviterer til søndag den 1. juli kl. 15.00 i det store rum. Medbring en stol, og vi vil sørge for lidt drikkelse.

Frank og jeg har haft møde med Marius og Jens fra PD, og her kan I se Jens’ referat fra mødet:

I forlængelse af vores møde i dag, skal jeg her vende tilbage med svar på udeståender:

Clever: PensionDanmarks rammeaftale med Clever er først gældende for Felt E (Pollux) og dermed ikke relevant for Felt A.
Jeres krav om at PensionDanmark skal betale udgiften for etablering af installationer for ladestandere afklarer vi med vores jurister i fht Jeres påstand.
Dørautomatik: Vi mener at døre til og i opgange er leveret og udført i en god kvalitet. Jf mail af d. 23.april udleveret af jer på mødet i dag konstaterer GEZE at automatik fungerer som den skal, men at dørene er indstillet i forkert funktion. Vi ønsker således ikke at deltage i økonomien vedr flytning af kontakter m.m..
Fjedre i port. Vi har lyttet til Jer og er enig i at fjedre i porten bør kunne tåle mere end 15000 åbne/lukke hvorfor vi er indstillet på at betale for de stærkere fjedre. I bedes fremsende dokumentation for pris/faktura vedr. fjedre.
Fha løst underlag v midlertidig miljøstation sørger jeg for at der udlægges flere plader under containere.
De øvrige bygningsmæssige forhold/udeståender som I nævnte mener jeg vi skal tage på et ”statusmøde” hvor Henrik Dan kan orientere om stadet. Dette møde kan evt holdes i fbm gennemgang af NCC´s færdigmeldinger.
Blødtvandsanlæg: Som gentaget på mødet d.d. ønsker PensionDanmark ikke at tage ansvar for de ændringer og evt mistede garantier som installeringen af et blødtvandsanlæg evt medfører. Det vil være ejerforeningens ansvar.
I fht sandkasse har jeg kigget lidt i gammel korrespondance. Jeg kan konstatere at opfattelsen af sandkassen er, at den som sandkasse ikke stiller krav om særlig tilladelse i modsætning til hvis det handlede om f.eks et klatrestativ. Sandkassen er således omfattet af bygge- og ibrugtagningstilladelsen.

Jeg håber at ovenstående er svar nok (foreløbig) på Jeres spørgsmål.

Vi er ikke tilfredse med afslag på dørene, og vi arbejder videre med ladestandere til el-biler. Vi er tilfredse med, at PD betaler for opgradering af porten.

Vi har ’endelig’ overtagelse af fejl/mangler onsdag den 13. juni, men lad os nu se. Grunden til, at det er så sent, er ifølge PD, at de ikke var tilfredse med den standard, NCC udførte, og derfor har måttet tage flere iterationer. Dette, ved vi, hjælper os med kvaliteten, og er derfor glade for.

På mødet fik vi også at vide, da vi fulgte op på maling af kældervægge og hul under rampen til nedkørsel til parkeringskælder, at NCC lige havde accepteret at male vægge og udfylde hullet under rampen, så der ikke ligger vand om vinteren. Begge dele er vi tilfredse med.

Der er en del debat om størrelsen på parkeringspladser, og 2 fra bestyrelsen vil foretage en opmåling. Hvis I har input så send det til Henrik Gutte. Flere af dem, der har fået en for lille parkeringsplads, bør få penge tilbage, men vi følger det til dørs.

Som I kan se af ovenstående referat fra PD vil PD ikke tage ansvaret, hvis vi installerer et blødtvandsanlæg og dermed ændrer på installationen til vand. Dermed falder dette forslag fra vores generalforsamling, da der, hvis vi ikke kunne få denne garanti, skulle 2/3 flertal til. Og det havde kun et knebent flertal. Desværre. Dem der har indsigelse kan tage fat i vores dirigent fra generalforsamling, Lone Overgaard fra DEAS.

Der er opsat en ny kontakt på indersiden i venstre side af de automatiske yderdøre. Når man skal have døren stående i en permanent åben tilstand, trykker man på almindelig åbningsknap, derefter trykker man på den nye knap oppe til venstre på døren. Den vil så stå åben indtil man igen trykker på knappen til venstre, hvorefter den vil lukke. Så glem alt om knapperne øverst på døren. Dette er forhåbentlig lettere.

Der er på vores hjemmeside lagt information om de 2 nærmeste genbrugspladser.

Jeg er kommet med i GAS’ bestyrelse, og er med i en gruppe der skal se på vores fremtidige projekter, omkostningerne ved disse og likviditeten. Som nogen af jer ved eller har læst i pressen, er dette min store bekymring. Men det finder vi nu ud af.

Vi beder beboere, der skal have en ’privat’ container, sætte en seddel op om, at den er privat og ikke til fælles benyttelse.

Vi fik sidste uge konstateret, at der stadig er et behov for ’storskrald’. Vi vil de næste par måneder opstille en lukket container, men kun et par dage ad gangen, da alle i hele nabolaget kommer løbende, når der er en sådan. Den vil komme første gang på fredag, og fjernes mandag. Derefter den sidste weekend i hver måned indtil videre. Husk at komme hurtigt derned.

Vi har stadig store problemer med beboere, der ikke respekterer afmærkningen på containerne på miljøstationerne og også på den container, der stod på vejen. Beboere smider glas, pap og plastik i samme container, og vi har navne på flere af dem. Det værste var dog, at én havde smidt en toiletspand i den store container med brugte kondomer, brugte bind og papir med blod på. Det sorterede Danny, vores vicevært. Jeg fatter ikke, at man vil være det bekendt!

Jeg er fra provinsen, og der plejer vi at stå på mål for vores handlinger. Hvis vi laver fejl, så undskylder vi og retter dem. Der har været en debat på Facebook, hvor én der havde lavet en fejl (åbenlyst) mente, at han blev hængt ud, og at man burde informere de pågældende direkte. Det skulle så være bestyrelsen, der skulle rende rundt og korrekse folk. Dette kommer ikke til at ske. Vi må være store nok til at kunne stå på mål for vores fejl, da jeg ikke går ud fra, at nogen gør det for at genere andre.

Hvis der skulle være nye eksempler inden næste nyhedsbrevs udgivelse, ser vi os nødsaget til at angive fejl og person i brevet.

Hvis nogen er helt uenig i dette, kan man lave en Facebook diskussion, og måske en afstemning. Hvis der er et klart flertal imod, kommer det ikke til at ske.

Der er i to opgange, A og B, etableret en gruppe af beboere, som vil rense/udbedre opgangens fællesarealer. Bestyrelsen vil indkøbe maling, renseremedier og pensler til dette arbejde. Disse vil blive opbevaret i viceværtens rum. I bedes vente med at starte til efter vores gennemgang med PD medio juni.

Mvh.

For bestyrelsen

Steen Bindslev Formand

Kære alle

Der sker hele tiden så meget, så dette nyhedsbrev vil være relativt kortfattet, men forhåbentlig forståeligt alligevel.

I søndags have vi et glimrende møde i fælles/cykel/kajak-rummet. Der var brug for at tale en masse igennem, og det gjorde vi. Det blev foreslået, for at få rengjort/malet vores opgange, så de blev pæne, at vi lavede en fælles arbejdsdag, hvor dem der ikke kunne komme gav pizza og drikkevarer. Begge dele er selvfølgelig frivilligt. Alle tilstede, vel ca. 30 lejligheder, var enige om dette. Samtidig foreslog man, at hver opgang fik en koordinator til dette og andre ting, og det var der også bred enighed om. I opgang A har Flemming allerede meldt sig, og han er i gang med at indhente kontaktinformation. Godt gået.

Legepladsudvalget har deres første møde torsdag i denne uge.

Fælles/cykel/kajak-rummets udvalg har deres første møde mandag kl. 19.00. Andre, der vil være med til at lave en plan for disse 2 rum, er velkomne. Mødestedet er det store rum.

Vi har besluttet at ændre indstillingerne på de automatiske døre for at gøre dem mere brugervenlige og robuste. De går ofte i stykker, og de er dyre at reparere. DEAS vil udarbejde en forklaring på den nye funktionalitet.

Der er kommet lås på miljøstationen, og der kommer tag på inden for kort tid.

Vi får inden for de næste par uger tilbud på et lille skur, der vil ligne miljøstationen, til aflevering af frugt, fisk og lignende, som mange har ønsket. Det vil blive opført op ad Sydbygningen ud mod Islands Brygge (vejen), helt nede i enden mod det nye byggefelt.

På Islands Brygge mellem vores bygninger er et hul i vejen, lavet af Radius. De dræner stærkstrømskabler for olie af miljøhensyn. Ved at kontakte dem har vi fået tilsagn om, at vores hul (der er mange andre i området) bliver det første, der lukkes.

Det bump, der er i midten af parkeringskælderen, er en vandledning fra Hofor. Den bliver nu sløjfet, men vi vil stadig ’have glæde’ af bumpet og de manglende kælderrum, der kunne have været på begge sider af bumpet. ☹

Hanne er ved at undersøge muligheden for cykelvask.

Elevatoren i D var lige ved at være ude af drift hele bededagsferien pga. hærværk på alarmknappen. Jeg ved ikke, hvordan man reddede den.

Vi har set flere duer og skader, der flyver rundt lettere amourøse. Lad endelig være med at fodre dem, og hold øje med altaner, også de naboer, hvor lejligheden er tom. Hvis de først begynder at yngle her, så slipper vi aldrig af med dem. Jeg har selv prøvet det på Nørrebro. Venligst meld det til DEAS, så vi kan komme ind i lejligheden for at fjerne dem.

Fra Bolius:

Hvilke skader kan duer forårsage?

Det største problem er duernes ekskrementer. De misfarver bygninger og kan desuden forårsage skader på sten og mørtel på grund af den høje koncentration af urinsyre, der over tid kan nedbryde kalkfuger eller kalkpuds. Dueklatter på biler kan også give lakskader.

Rent sundhedsmæssigt giver duernes ekskrementer en risiko for spredning af en halv snes smitsomme sygdomme og kan i større mængder, fx omkring rederne, give grobund for insektangreb, typisk i form af lopper, eller andre gener i beboelsesbyggeri. Af samme årsag skal duer holdes langt fra fødevarefabrikation og salg af fødevarer.

Endelig larmer duerne en del, hvilket kan være til stor irritation, hvis de har besluttet at slå sig ned ude foran et vindue.

Der var generalforsamling i GAS, vores fælles grundejerforening startende fra os og sydpå, og jeg blev sammen med 2 andre repræsentanter fra andre ejerforeninger indvalgt i bestyrelsen. Så nu kan vi forhåbentlig få noget at sige i udviklingen af området og forbrug af penge.

Vi har afsendt følgende mail/brev til ledelsen i Pension Danmark, da vi er trætte af den manglende tilbagemelding af rettelser af fejl og mangler, og vi ikke vil acceptere kvaliteten af visse dele af byggeriet. Det kan ende med et søgsmål.

Hej Jens

Næste sag efter manglende kvalitet i automatdørene og manglende brugervenlighed og forklaringer på, hvordan man skal betjene dørene. Som I ikke ville hjælpe til med at betale.

Porten er i stykker, en fjeder er gået stykker. Det viser sig, at fjedrene er bestilt til 15.000 åbninger. Med 100 biler ind og ud hver dag plus cykler og gående, så går det hurtigt. Dette svare til at porten kan holde 3 måneder.

Vi skifter dem nu til nogle, der kan klare 100.000 åbninger og vil få foretaget præventiv vedligeholdelse hvert år, for at forbedre levetiden for porten og forhindre, at den ikke virker.

Jeg har gentagende gange bedt om, at vi diskuterede drift af ejendommen, da vi ikke har erfaring i dette, men dette har I aldrig villet hjælpe os med. Deas er heller ikke særlig erfarne i en ejendom som denne, så vi lærer, mens vi går fremad. Men det giver nogle knubs og koster mange penge.

Vil I betale for denne nødvendige reparation af porte, da garantien jo ikke dækker, når man køber materiel, der ikke er bygget til at holde bare i garantiperioden?

En tredje sag er El-bilparkering. Jeg har bedt Frank beskrive situationen, som vi ser den:

Fakta:

Generalforsamling den 13. marts 2018, initieret af Pension Danmark:

Opladning af el-biler. Ejere kan bestille ladestationer direkte hos Clever hvor der indgås aftale

mellem bruger og udbyder udenom ejerforeningen. Der er link til dette hos Living Home. 

29. marts 2018 indgår Pension Danmark aftale med Clever

Aftalen omhandler at Clever skal forberede at bruger i parkeringskælderen skal kunne indgå aftale med Clever om ladestationer, i el-bils området.

Problemer er dog, at der ikke er et el-bils område. Da alle parkeringspladser blev solgt i foråret 2016, er det heller ikke tænkt ind i parkeringsløsningen.

Da Pension Danmarks så tænker dette i foråret 2017, ved de at parkeringspladserne er solgt, så de indgå en aftale som ikke kan realiseres. De undersøger ikke engang hvem der har el-biler og hvor de er parkeret?

Resultatet er følgende/Fakta:

Mail sendt fra Clever / Morten Lander den 19. marts 2018:

Jeg kan tilbyde 2 muligheder:

Tilbud 1:

Clever foretager installationsarbejde ud fra de 125 ampere, som er afsat til elbilsopladning i ejendommen. Der opsættes 3 stk. undertavle, der kan forsyne P-pladserne i hele kælderen, og gør det muligt for alle beboere at deres P-Plads kan kategoriseres som Standardinstallation, hvis der ønskes elbilsopladning. Der etableres afregner måler, således at Clever betaler forsyningsselskab direkte for strømforbrug, og Clever står for administrationsarbejde med fakturering af de enkelte beboere.

De 125 ampere kan give strøm til  15 elbilspladser. Clever´s installationsarbejde vil kunne forsyne 30 elbilspladser.

Når mere end 15 elbiler tilsluttes, bliver det således nødvendigt for ejendommen at tilkøbe flere ampere af deres forsyningsselskab. (Koster omkring 1100 kr. pr. ampere afhængigt af fosyningsselskab).

Når mere end 30 elbiler tilsluttes, bliver det således nødvendigt for ejendommen at udvide installationen til at kunne omfatte flere elbilspladser.

Når ovenstående er foretaget, er det muligt for alle beboere – uanset hvor i P-kælderen denne har P-plads, at benytte sig af Living Homes tilbud: https://clever.dk/livinghomes – og altså ikke kun de beboere med P-pladser der oprindeligt var reserveret til elbiler (da denne model aldrig blev en realitet).

Budgetpris på ovenstående: 160.000 kr.

Installatinonspris pr. P-plads: 4.999 kr.   

Tilbud 2:

Clever foretager installationsarbejde ud fra de 125 ampere, som er afsat til elbilsopladning i ejendommen. Der trækkes individuel kabelføring til den enkelte P-Plads, og installationsprisen vil derfor variere meget, alt afhængigt af hvor i P-Kælderen man holder. Der etableres afregner måler, således at Clever betaler forsyningsselskab direkte for strømforbrug, og Clever står for administrationsarbejde med fakturering af de enkelte beboere.

De 125 ampere kan med denne model kun afgive strøm til 7 elbilspladser. Clever laver installationsarbejde til den enkelte beboere når denne bestiller.

Når mere end 7 elbiler tilsluttes, bliver det således nødvendigt for ejendommen at tilkøbe flere ampere af deres forsyningsselskab. (Koster omkring 1100 kr. pr. ampere afhængigt af fosyningsselskab).

Budgetpris på ovenstående: 30.000 kr.

Forventet gennemsnitlig installatinonspris pr. P-Plads: 15.000 kr.   

Men det svarer jo ikke til hvad Pension Danmark lovede alle ejerne på generalforsamlingen den 13. marts 2017, og som står i referatet, som Pension Danmark har godkendt, inden udsendelse, at:

Opladning af el-biler. Ejere kan bestille ladestationer direkte hos Clever hvor der indgås aftale

mellem bruger og udbyder udenom ejerforeningen. Der er link til dette hos Living Home. 

Bruger kan ikke indgå aftale med Clever udenom ejerforeningen, fordi der mangler at blive betalt 160.000 kr.

Vi betragter denne sag som en situation, hvor PD er løbet fra et løfte til beboer, og da vi i fremtiden vil få flere elbiler, tager vi det meget alvorligt.

Vi har overtaget ansvaret for bygning og omgivelser, men jeg kender stadig ikke status på fejl/mangel og deres rettelser. Det var lovet færdigt til 1-3-2018.

Vi aftalte på sidste koordineringsmøde, den 7. marts, at I ville indkalde til statusmøder mellem PD og Ejerforeningen, så vi kunne følge status. På trods af gentagende opfølgninger har vi intet hørt.

Jeg ved godt, at Henrik lige har sendt en mail ud, men den svare ikke på mine spørgsmål.

På mødet den 7. marts forklarede du, at det var fordi at kvaliteten af det, I fik fra NCC, ikke var godt nok. I ville have det bedre eller selv lave det. Dette syntes vi jo dengang var sympatisk.

Om en uge er det 2 måneder siden, og vi kan ikke se, at der sker noget med vores fejl og mangler.

Forleden dag skulle der laves en ny rørføring, for at få fjernet den store røglem midt på en beboers terrasse.

Heldigvis var det mit depotrum, man ville save et stort hul med en bajonetsav i gasbeton. Alt i mit rum og tilstødende rum ville blive hvidt og støvet. Jeg fik fat i Kjartan og sagde, at de bare kunne føre rørledningen ud på fællesgangen og så ind i rummet. Så ville de ikke genere nogen. Det blev så løsningen. Ingen selvstændig tankegang eller respekt for beboerne hos leverandørerne. Og dette er ikke raketvidenskab.

Frank og jeg vil gerne bede om et møde med dig og Marius, hvor vi kan drøfte disse sager og høre jeres holdning til dem.

Hvis I er totalt afvisende, så er der ingen grund til at afholde et møde og spilde alles tid.

Vi vil så gå en anden vej og tage juridisk assistance. Vi har allerede fået råd i sagerne af vore advokat.

Mvh

Steen Bindslev

Ovenfor er brevet, og vi har allerede fået svar på, at man gerne vil have et møde, men ellers ikke ser sagen på samme måde som os. Surprise! 😊

Jeg har sikkert glemt noget, men nu ved I det meste.

Mvh.

Steen Bindslev på vegne af bestyrelsen

Kære alle

Hermed en invitation og et nyhedsbrev fra bestyrelsen.

Bestyrelsen vil gerne invitere jer til en event i det store lokale ved nedkørslen. Lokalet, der er blevet kaldt ’kajakrummet’, ’cykelrummet’, ’festlokalet’ og andet, skal I se, og derfor inviterer bestyrelsen til en ’se det selv’ oplevelse i dette lokale samt vores andet fælleslokale.

søndag den 29. april kl. 15.00

Foreningen giver vin, øl og sodavand, og I medbringer en stol pr. person, eller I vælger at stå op.

Vi håber at få lidt fælles hygge, og at I alle kan se, hvilke lokaler vi har til rådighed.

Vi vil også gerne havde nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til brug af lokalerne.

Vi ser frem til, at mange møder op.

På generalforsamlingen fik jeg en henvendelse fra en beboer, der kunne skaffe ’legeredskaber og andet’ til en fordelagtig pris. Kunne pågældende ikke kontakte mig, tak.

Vi er nødt til at være mere omhyggelige med håndtering af vores skrald. Vi må kun bruge 15 liters poser, ikke poser fra supermarkeder. Disse stopper skakten. Venligst se vejledningen.

Vi får tømt 2 gang om ugen i de høje tårne, en gang om ugen i de lave. Dette fik jeg at vide af en kundekonsulent fra Kommunen, der var her i sidste uge. Dette burde ifølge ham være nok. De problemer, der har været i C ud over brug af for store poser og løst pap skyldes, at der ikke er blevet tømt som planlagt på grund af biler, der har været parkeret, så de har blokeret for adgang til tømning. Så vi følger det nøje over de næste uger for at se, om tømningsfrekvensen er passende.  Hvis vi skal ind på en højere tømningsfrekvens, så koster det kr. 160.000,- om året, så vi vil bruge lidt tid på at sikre os, at manglende tømning virkelig er et problem.

Samtidig har vi et voksende problem med miljøstationer. Nogle beboere er fuldstændig ligeglade med sortering. Problemet er bare, at så tager kommunen det ikke med. Og det medfører økonomiske omkostninger for foreningen. Se billederne øverst.

Vi har et generelt problem! En beboer i C fik for 1uge eller 2 siden leveret en større ting, et køkken eller lignende. Leverandøren flyttede vores betonklodser for at komme tættere på. Personen, der fik leverancen, var ikke nede på vejen, og da jeg kom forbi, bad jeg leverandøren flytte klodsener tilbage, når de var færdige. Det skete selvfølgelig ikke, og beboeren, der havde fået leverancen, kom heller ikke ned efter afslutning på leverancen. Leverandørerne er fuldstændig ligeglade med vores beboelse, og det er vores ansvar som beboere at sikre, at vores leverandører opfører sig anstændigt og med ansvar for bebyggelsen.

Det samme skete denne weekend i opgang E, hvor en beboer har sendt mig billeder af en flytning af et køkken. Leverandøren blokerede de automatiske døre.

Derfor må vi, når vi får leverancer, tage ansvaret for, at leverandører/flyttemænd passer på vore ejendom.

Vær opmærksom på, at der er megen vind på altanerne. Det betyder, at cigaretskodder, der ligger i askebægre på altanen ofte ender på en altan nedenunder. Jeg har fået mails om dette, og vi har også selv oplevet det 2 gange.

Der er, som I kan se, blevet malet i kælderen for at markere, hvor på fællesarealet cykler kan/skal stå. DEAS vil nu fjerne cykler, der generer parkering og til/frakørsel.

Der er også blevet afmærket med parkeringsskilte i P-kælderen. Sort P betyder privat parkering, men vi vil alligevel få indføjet ordet privat på væggen ved nedkørslen for dem, der ikke ved det. Det gjorde jeg ikke selv, før skiltemanden fortalte mig det, og jeg er nok ikke den eneste.

Der er nu ophængt sedler på de møbler og andet, der ikke må være i forrummet/brandrummet til lejlighederne. Hvis beboeren ikke selv fjerner det, vil det blive nedtaget for beboerens regning.

Desværre kan fælles vinduespudsning ikke blive til noget. Vi har ikke fået noget tilbud, der kan bruges. Dette må vi gøre individuelt.

Vi vil gerne starte et legepladsudvalget, ikke et udendørsudvalg. Interesserede beboere bedes sende en mail til Steen Bindslev på steen@familienbindslev.dk

Vi har gang i forskellige projekter, som har med PD at gøre. Vi ser på gulve (sprækker), vægge i kælder, hældning på kældergulv, flytning af hegn ned mod vandet, Radius’ hul på Islands Brygge mellem bygningerne, strømledninger ude på Islands brygge, adgangsforhold fra Islands Brygge, skilte til at advare udenforstående om, at dette er privat område, piktogrammer, overdækning til miljøstation, lås på miljøstation, ’madleveringsskur’, Elbiler, cykelvask  og sikkert mere, som jeg ikke kan huske. Så der er nok at holde styr på.

Der vil på hjemmesiden blive tilføjet aftalen med DEAS, som beskriver hvilke ydelser, vi har, og hvor ofte de bliver udført.

I næste uge vil I modtage referat fra generalforsamlingen.

Mvh.

Steen Bindslev
Formand for Ejerforeningen