Kære alle
 

Vi fik heldigvis et juletræ, takket være et godt initiativ taget af Kristian. Godt gået. Vi har købt en “permanent” installation, så de næste åringer skal vi bare købe et træ, alt det andet er på plads. Efter lidt tumult ser det nu også ud til at blive stående og lyse. 😊

Og tak til legepladsudvalget for den flotte legeplads, de har fået lavet. Det ser rigtig godt ud. Hvis I ser på det yderste sæde på bænken ud mod vandet, er der skrevet navn på den plads. Der står Steen. 😉

Jeg har vedhæftet et oplæg fra Fællesrum udvalget. Dette emne kommer op på generalforsamlingen.

Da bestyrelsen ikke mener, at fællesrummet skal stå ubenyttet hen til vinter, vil vi give tilladelse til, at der parkeres cykler derinde, indtil anden beslutning er taget på generalforsamlingen.

Mange har fulgt opfordringen til at parkere bilen inden for det afmærkede felt på ens egen parkeringsplads, men der er desværre stadig nogen, der holder primært alt for langt ude og dermed generer andre beboeres mulighed for at vende og køre ud. Det er selvfølgelig også svært at begrænse sig, når man har store ting stående op mod væggen. I januar vil vi bede Parkeringskompagniet lave jævnlige kontroller i kælderen for at chekke, at reglerne overholdes. Ellers får man en bøde. Vi er kede af at skride til dette, men der er desværre beboere, der ikke vil følge venlige henstillinger og dermed generer andre beboere. 

Islands Brygge vil blive anlagt ud for os og Castor, og det vil betyde, at trafikken bliver ensrettet i 8 uger i hver sin retning. Som jeg ser det, vil det betyde, at vi kan køre ud som normalt fra parkeringskælderen. Jeg tror den bedste udgang på ”gåben” eller cykel vil være langs vandet og ud på Islands Brygge mellem os og vores nabo i 36, men det får vi at se, når afspærringerne kommer op. Det bliver besværligt i 4 måneder, men forhåbentlig bliver resultatet godt. Ledningerne i lysmasterne kommer også ned i jorden. Seneste nye fra Cowi er, at opstart er 1. januar 2019.

Der er ikke mange, der bruger vores container, så den kommer ikke mere efter denne gang.

Vi havde sidste mandag 1. års gennemgang af fællesarealerne, og vi afventer resultaterne. Vi har stadig vores sag om ”adgangsforhold”, som vi mener er ulovlige. Det kører vi videre med. Også elevatorer var et punkt, og der bliver fulgt op på dette.

Vi havde møde om el-billadere mandag. Vi vil nu bede om et formelt tilbud, så vi kan se, hvordan man kan komme ud af aftalen, hvis nødvendigt.

Vi havde bestyrelsesmøde i GAS, den store grundejerforening, i sidste uge, og som jeg allerede forudsagde i foråret, så er der ikke penge nok til at færdiggøre de nødvendige og planlagte projekter. Vi 3 beboer-repræsentanter er enige om, at vi vil have færdiggjort området hurtigst muligt, så vi er nødt til at opkræve en ekstrabetaling efter jul. Vi lægger op til en ekstraordinær generalforsamling i februar. Jeg tror beløbet bliver kr. 60 plus moms pr. kvadratmeter, dvs. kr. 75 pr. kvadratmeter. Det betyder at vi skal betale kr. 118 *75 = kr. 8.850 for vores lejlighed. Der er mange gode forklaringer på dette, blandt andet har man ikke fået de indtægter, der var planlagt med pga. udskydelser og ændringer. Vigen blev noget dyrere end planlagt, og alle forsinkelserne i flere år bl.a. i forbindelse med diskussionen om lyskurven med kommunen har også kostet millioner i tomgangsudgifter. Vi 3 beboerrepræsentanter foreslog, at vi under protest betalte de kr. 1,5 millioner, denne lyskurv koster, for at komme videre. Hvert års forsinkelse koster, og dette er min egen matematik; mere end 1,5 millioner i løbende drift til konsulenter. Jeg støttede denne ekstra indbetaling. En lånefinansiering virker meget svær og for dyr.

Vores ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 26. marts kl. 18.00. Ikke ugen før som jeg skrev sidst. Det skyldes, at vi på opfordring fra vores estimerede beboer i A har fået reserveret Kulturhuset på bryggen, så vi alle kan gå derned og ikke skal ind i det parkeringsrod, der er ved DEAS.

Hele bestyrelsen er på valg, og Henrik og Carsten fratræder, da de begge flytter. Jens og Frank vil gerne fortsætte, hvis de genvælges. Formanden er også på valg. Jeg har fået barnebarn og hund, så der er private prioriteter, som tæller højt og som jeg har for lidt tid til i dag. Jeg vil dog gerne fortsætte i et halvt år, mens vi kører en ny formand på banen, hvis det er generalforsamlingens ønske. Der er en del ting, der skal overgives og ikke skal falde mellem 2 stole.

Vi skal så også have en ny hjemmeside administrator, da det i dag er Jeanne, min kone.

Der hvor vi boede før, havde vi en god tradition. Nytårsaften efter kl. 24 og rådhusklokkerne mødtes dem der var hjemme nedenfor medbringende egen vin, øl eller vand og ønskede godt nytår. Det gav en god fællesskabsfølelse og var rigtig hyggeligt. Jeanne og jeg vil selv gøre det. Så kan vi jo se, om vi bliver de eneste. 😊

På vegne af bestyrelsen

Steen Bindslev

Kære alle

Først en advarsel. På onsdag den 14. november bliver strømmen taget mellem 10 og 12 om formiddagen. Det er for at få færdiginstalleret el-tavlen til el-biler. 10-12 er valgt, da man mener, at det giver færrest problemer.

Og nu til alt det gode:

I GAS’ bestyrelse har vi besluttet, at vi starter med at genetablere Islands Brygge. Der var denne fredag møde med kommunen ang. trafikomlægning, da én af kørebanerne spærres i over mindst en måned. Dette burde ikke genere os så meget. Så hvis vi er rigtig heldige, har vi i løbet af de næste måneder en fin og flot (med fartreducerende bump) Island Brygge. Hurra!

PD har i den forbindelse lovet at lave en ny temporær miljøstation til Syd. Nærmere følger.

Frank og jeg har haft flere møder med den nye projektleder, Thomas Jacobsen, og Marius Møller, direktør for PD. De er afviklet i en god tone og med ønsket om, at nu skal vi være færdige, og beboerne skal være tilfredse. Det sidste et udsagn fra Marius Møller. Følgende er der enighed om:

  • Skilte på etager monteres, og det sikres, at det kan holde
  • PD tager sammen med DEAS fat i elevatorproblemstillingen, men her er det primært opgang B
  • Kælderen under Nord males også på væggene, og en væg i midten mod opgang A males også
  • PD har lovet, efter 3 nej’er, at lave barnevognsspor i brostenene ud mod havnen. Dette sker til sommer samtidig med, at det laves ud for Castor, vores nabo. Og hullet under jernpladerne lukkes
  • Vores husnumre, der dårligt kan ses, bliver malet sorte, så de kan ses
  • PD tager ansvaret for vores udendørsbeplantning i hele 2019, dvs. skifter planter og holder det.
  • PD betaler vores allerede gennemførte omstilling af porten, kr. 38.500 plus moms
  • PD skifter de dørpumper i kælderen, der sad, så de gik ind i dørfyldningen og blev ødelagt. 5. stk.

Der er stadig udestående punkter, som afventer afklaring, men indtil videre er vi meget tilfredse. Og de udestående punkter vil PD tage ansvar for, hvis de ikke opfylder de givne krav.

Vi fandt i forrige uge et nyt punkt. Jeg var ved at skride i grus på rampen i nord og kom til at tænke på, at den ville blive et kæmpe problem til vinter, når det blev glat. Jeg målte den, og den var ca. 20 %. De stejleste i Tour De France er 11-12 %, så dette er langt over. Vi har nu fat i kommunen og Dansk Handicap Forbund, der har målt hældningen til 18 %. Og rampen er kun ca. 120 cm bred. PD har taget sagen meget seriøst og undersøger, om kravene er opfyldt. Det tror vi ikke. Men der arbejdes på sagen.

Vi har også fået hele byggetilladelsen, 250 sider, og nu læser vi (læs Steen, vores byggesagkyndige) den igennem. Det er blandt andet ud fra den, at vi tror, at adgangsforholdene ikke opfylder de krav, der stilles i byggetilladelsen.

Samtidig begynder vores maler at fuge opgangene mandag og tirsdag, og derefter maler de opgangene over de næste par uger. -1 og 0 helt. Opad reparerer de, hvor det er nødvendigt. Dørene bliver ikke malet.

I kan også se, at hullet på Islands Brygge er lukket. Det tog kun ¾ år med jævnlig opfølgning!!

Så vi i bestyrelsen synes, at tingene efterhånden går i den rigtige retning, men det har også krævet hårdt arbejde og stadig opfølgning. I har jo set nogle af mailene til direktionen i PD.

Jeg har denne mandag møde med direktøren for Clever, da vi ikke er tilfredse med de pristilbud, nogle beboere har fået ifm. installation af ladestation. Så må vi se, hvad det fører til.

Mvh.

Steen Bindslev på vegne af bestyrelsen

Kære alle

Vi havde i sidste uge et møde med Marius Møller og Jens Breinholt ang. vores udestående punkter. Det var et fint møde, hvor vi fik afklaret vores udeståender.

Marius’ udmelding var, at han ønskede, at vi skulle være tilfredse kunder. Det er jo et godt udgangspunkt, men vi nåede ikke helt i mål på enighed. Vi fik dog defineret uafklarede punkter og sat ansvarlig på. Overordnet tog Marius en del ansvar for de udestående punkter, men vi er som skrevet stadig ikke enige og bakser med mødereferatet. Jeg har vedhæftet det, der er nuværende status fra PD, men vi har gjort indsigelse, blandt andet skal der i hele p-kælderen males vægge.

Jeg har fået en del kommentarer og bemærkninger, både på mail og under samtaler fra beboere ang. AIR BNB-udlejning, vedrørende mit indlæg på Facebook om specielt opgang F, 4. tv. Nogle føler sig utrygge ved den hotellignende udlejning og har også bemærket, at det sker fra andre lejligheder.

Flere har hjulpet ikke dansk talende gæster, der stod og rykkede i hoveddøren, med at instruere i, hvor nøglehullet sidder på ventilationsindtaget så man kan udnytte de automatiske døre. Det kan måske forklare nogle af de døre, der går i stykker ved fejlanvendelse.

Man kan ikke stoppe en ejer fra at udleje sin bolig, og det er heller ikke bestyrelsens hensigt. Men vi kan sikre, at vi ved, hvem den udlejes til og hvor længe, og vi kan sikre, at udlejer har lavet en skriftlig beskrivelse af adgangsforhold til boligen og anvendelse af fællesfaciliteter. Det burde give mere tryghed og også mulighed for at finde dem, der eventuelt ikke behandler vores bygning på en passende måde. Dette vil vi foreslå på næste generalforsamling.

Vi skal alle stadig huske at sortere rigtigt i miljøstationen. Vores vicevært bruger en del tid på at rydde op, specielt mandag formiddag. 

Der bliver senest primo næste uge monteret en mekanisme på 9 døre i kælderen, så de kan stå åbne, medens cykler tages ud eller ind af de nyligt malede cykelparkeringspladser i visse depotrum. Man kan åbne døren helt, den låser, og når man er kommet ud med cyklen, skal man bare løsne den. Dette burde forhindre for mange skrammer på dørene. De af jer, der har cykler stående ude i P-kælderen og sjældent bruger dem, bedes sætte dem på disse pladser. Barnevognsrummet under B får også skiftet lås, så man kan komme ind med almindelig nøgle. Også her får begge døre denne mekanisme installeret i pumpen, så venligst pas på dørene. Barnevognsrummet er halvt til barnevogne, halvt til cykler. Dette er KUN til barnevogne, der bruges, ikke til opbevaring.

Vi har lige fået besked om, at Jens Breinholt ikke mere er vores kontakt hos PD. Det er en Thomas Jacobsen, som vi ikke kender endnu.

Hanne har udarbejdet en beskrivelse af tilmelding til el-bil. Den er lagt her på hjemmesiden under “ejendommen”, “tilmelding til el-bil”.

Mvh.

Steen Bindslev på vegne af bestyrelsen

Kære alle
 

Der sker meget, så kun en kort opdatering, som alligevel er gået hen og blevet lang.

Vi har aftalt, at stue og kælderetage bliver gjort ekstra rent af All Remove. Specielt dørene, da de ikke bliver malet.

Der vil ultimo oktober blive malet samme steder, og også sat kantlister på i stueetagen for at skåne hjørnerne. Maleren vil også gå helt op ad trapperne, men kun reparere skader og male dem.

Disse 2 tiltag skulle gøre, at vores opgange vil fremstå pænt.

Samtidig er der i A, B, C, D startet kontrollanter af rengøringen, og det fungerer rigtig godt. All Remove har allerede være ude et par gange for at rette op på standarden efter indsigelser fra vores kontrollanter, og generelt er kvaliteten steget. Alle bedes finde ud af hvilken dag i ugen, der gøres rent i deres opgang, og der sørge for, at der INTET er uden for deres hoveddør. Sko, barnevogne og lignende flyttes ikke.

Opgang E og F har ingen kontrollanter, og derfor bliver denne service ikke ydet der. Men der bliver selvfølgelig gjort rent efter planen.

Vi lærer jo hele tiden, da overlevering fra bygherre til os har været meget mangelfuld. Et af vores store problemer er de automatiske døre, der jo jævnligt går i stykker, når man holder i dem. Vi har opsat forklarende skilte, da mange af betjeningsfejlene bliver lavet af eksterne leverandører eller gæster (AIR BNB og lignende lejere), der ikke bruger dørene jævnligt. Men samtidig er det svært at få barnevogn og børn ud på den korte tid, døren er åben. En af vores kloge beboere fandt ud af, at den tid døren var åben kunne indstilles. Det viste vi ikke. De var stillet til 7 sekunder. På onsdag bliver alle dørene stillet til 15 sekunder, så må vi se, om det kan afhjælpe problemet.

Ventilationsluften i lejlighederne, der i sommer var stillet til 18 grader, er nu stillet til 21 grader.

Hanne kommer tilbage i næste uge ang. elbiler og praktikaliteter.

Der er anmeldt flere klager over beboeres overdrevne opfyldning af alt muligt på parkeringspladser. Vi har ikke grebet ind for en cykel eller lignende for enden af bilen, men det skal være inden for rammerne af ens egen parkeringsplads. Det har for nogen desværre udviklet sig til, at man opmagasinerer diverse objekter mere eller mindre permanent på parkeringspladsen. Da disse beboeres biler rager langt ud på kørefeltet, er det til stor gene for andre beboer, da det i forvejen er svært at komme ud fra pladserne uden at ramme andre biler. I bedes sørge for, at jeres bil holder inden for rammerne af jeres parkeringsplads, og det gælder også i længden. Samtidig står der også i reglerne, at det kun er beboere i ens husstand, der må bruge den. Paragraf 2 med underpunkter. Så den må ikke udlejes ifm. en AIR BNB-udlejning. Vi vil i oktober følge op på alle disse forhold, og ejeren af pladsen vil få en skriftlig besked, hvis ikke reglerne overholdes. Vi håber dette kan løse problemerne.

Der er også malet i flere depotrum og i rummet under opgang B. Det meste er til cykler, men i rummet under opgang B er der også plads til barnevogne. Det er optegnet i rummet. Vi har ventet på, at dørene bliver forsynet med en stopmekanisme i åbne- lukkeskinnen øverst i døren. Dette sker i næste uge. Derefter vil dørene ved at åbne dem helt kunne stå åbne, så man uden at skramme kan få sin cykel/barnevogn ud. Vi henstiller til, at dem der har cykler stående andre steder i kælderen, og ikke så tit (sjældent) bruger dem, anvender disse pladser og dermed frigiver pladser til andre, der skal ind og ud hver dag. Dette vil spare dørene mest muligt. Husk at lukke dem igen, når I har fået jeres cykel/barnevogn ud.

Den container, der står nord for vores bygninger, er vores. Fyld den før den flyttes på mandag!

Fredag havde en underleverandør til NCC, uden at koordinere med os, fået en nøgle for at fylde sten op i hullet under nedkørslen. En ting der var aftalt i foråret, men aldrig blevet udført. Det støvede og lugtede forfærdeligt, og de stoppede også processen. Men da var alle bilerne, der stod i kælderen, dækket af støv. I bedes sende en regning til PD for vask og hvilke andre skader, dette har medført. Vi har et møde med Marius Møller onsdag i næste uge.
Ovennævnte er tilføjet vores liste af punkter til det.

Mødet er i øvrigt foranlediget af, at jeres formand er kommet op i det røde felt pga. Jens Breinholt, som I kan se af mailkorrespondancen nedenfor. Vi gennemgår her de beskrevne punkter, som er beskrevet nederst. De bliver bedre beskrevet og organiseret af os inden mødet, og I skal nok få en kopi af resultatet efter mødet.

Mvh.
Steen på vegne af bestyrelsen

Mailkorrespondance med PD:
 

Kære Marius.

Tak for dette meget klare svar, og den positive holdning til at vi sammen får kvalificeret problemerne.

Vi har foreslået, at mødet holdes på Islands Brygge, så du ved selvsyn kan se nogle af de problemstillinger, vi skitserer.

Mvh

Steen

Fra: Marius Møller <mrm@pension.dk>
Sendt: 21. september 2018 09:23
Til: Steen Bindslev <steen@familienbindslev.dk>; Mikkel Melamies <mme@pension.dk>; Torben Möger Pedersen <tmp@pension.dk>
Cc: ‘Frank Buch-Andersen’ <fba@rentestate.dk>; ‘Steen Rosendal – AI a/s’ <sro@ai.dk>; Torben Möger Pedersen <tmp@pension.dk>; jkg@dadlnet.dk; jkg@dadlnet.dk; Henrik Gutte Koch Polaris Bestyrelse <henrik@gutte.dk>; Hanne Staanum Polaris Bestyrelse <hanne@staanum.dk>; ‘Carsten Bardy’ <bardy@godmail.dk>; Henrik Stamp <hst@lundelmersandager.dk>; Jens Breinholt <jeb@pension.dk>
Emne: SV: Polaris: mødepunkter

Kære Steen,

PensionDanmark vil leve op til de aftaler, der er indgået, jeg deltager i det allerede indkaldte møde og har forinden fået en gennemgang af de udestående punkter.

Jeg tager også gerne et møde med Henrik Stamp om jeres juridiske problemer og får denne del løst.

Med venlig hilsen / Kind regards 

Marius Møller

Direktør

PensionDanmark

Langelinie Allé 43

DK-2100 København Ø

Fra: Steen Bindslev <steen@familienbindslev.dk>
Sendt: 20. september 2018 21:50
Til: Mikkel Melamies <mme@pension.dk>; Torben Möger Pedersen <tmp@pension.dk>
Cc: ‘Frank Buch-Andersen’ <fba@rentestate.dk>; ‘Steen Rosendal – AI a/s’ <sro@ai.dk>; Marius Møller <mrm@pension.dk>; Torben Möger Pedersen <tmp@pension.dk>; jkg@dadlnet.dk; jkg@dadlnet.dk; Henrik Gutte Koch Polaris Bestyrelse <henrik@gutte.dk>; Hanne Staanum Polaris Bestyrelse <hanne@staanum.dk>; ‘Carsten Bardy’ <bardy@godmail.dk>; Henrik Stamp <hst@lundelmersandager.dk>; Jens Breinholt <jeb@pension.dk>
Emne: SV: Polaris: mødepunkter

Kære Torben og Marius.

Vi har fået denne indkaldelse til møde fra Jens Breinholt:

Efter ønske og anmodning fra Steen Rosendal afholdes møde hos PensionDanmark. Inden mødet bedes Steen (EF) fremsende punkter til dagsorden

Som jeg tidligere skrev, var det et ønske fra PD, at vi efter marts tog møderne bilateralt, da PD ville sørge for, at NCC levede op tilde krav/leverancer, som var aftalt.

Vi har siden gentagende gange rykket for at få afholdt et møde, hvor vi kunne få afstemt vores ønsker/krav til hinanden.

Så får vi sådan en fornærmet mail fra Jens efter at vi har eskaleret problemerne til jer! Vi er trætte af hans arrogante og nedladende holdning, da det eneste vi ønsker er at få afstemt vores forventninger til den fremtidige udbedring af fejl og mangler.

Vi vil gerne bede jer I ledelsen af Pension Danmark om en tilkendegivelse af, om I er enige i, at dette ikke er vigtigt og I er ligeglade med et projekt, som I har solgt til over kr. 750 millioner. For så ved vi, hvor vi står.

Jeg har kopieret Henrik Stamp, som er advokat og den, vi går til med vores juridiske problemer.

Dette er ikke en trussel, men er konstatering: hvis denne negligering fra PD vedrørende udestående problemer i Polaris fortsætter, tager jeg fat i Presse, primært Dorthe fra børsen, for at få deres hjælp til at lægge pres på PD.

Jeg har arbejdet i dansk erhvervsliv i 40 år, og jeg har ALDRIG oplevet noget lignende.

Mvh

Steen Bindslev

Fra: Steen Bindslev <steen@familienbindslev.dk>
Sendt: 13. september 2018 22:51
Til: jens breinholt pension danmark (jeb@pension.dk) <jeb@pension.dk>
Cc: ‘Frank Buch-Andersen’ <fba@rentestate.dk>; ‘Steen Rosendal – AI a/s’ <sro@ai.dk>; ‘Marius Møller’ <mrm@pension.dk>; ‘tmp@pension.dk’ <tmp@pension.dk>; jkg@dadlnet.dk
Emne: VS: Polaris: mødepunkter

Hej Jens.

Vi beder om et møde, hvor vi kan tale om disse ting. Og det kan vi ikke få.

I marts måned havde vi et møde med jer og NCC, og her blev det på foranledning af jer aftalt, at de fremadrettede møder blev afholdt mellem jer og os.

Dette har vi rykket for adskillige gange, uden resultat. Der har aldrig været afholdt et møde.

Det er kedeligt, at når vi tager, for os, seriøse spørgsmål op, at vi så får en arrogant afvisning fra dig. Du har skimmet vores materiale. Tak for det. Derfor er vi nødt til at eskalere dette ønske om en samtale om udestående issues. Og jeg er desværre ikke sikker på, at du er den rigtige til at være den ansvarlige deltager fra PD. Vi føler, at du har forladt dette projekt mentalt.

I profilere jer som ’den ansvarlige bygherre’, og det kræve et engagement, som vi ikke ser eller føler I har i forhold til vores projekt.

Vi er generelt glade for vores boliger, men vi mangler at få afsluttet de sidste udeståender, så både I og vi kan være glade.

Vi håber, at vi sammen kan løse problemerne.

Mvh.

Steen Bindslev

Formand for bestyrelsen i Polaris

Fra: Jens Breinholt <jeb@pension.dk>
Dato: 13. september 2018 kl. 19.22.18 CEST
Til: Steen Rosendal – AI a/s <sro@ai.dk>
Emne: Vedr.:⁨ Polaris:  mødepunkter⁩

Hej Steen

Jeg har skimmet din liste nedenfor og må konstatere at en del punkter er irrelevante for os/EF og at en del er klaret. Jeg tror at du er nødt til at sortere i punkterne og fjerne de irrelevante, dem som allerede er aftalt håndteret v 1 års gennemgang og dem som er udbedret. Punkter vedr HOFOR skal I selv håndtere via GAS.

Mvh Jens R. Breinholt 4170 4468.

De bedste hilsner​

Steen 

Rosendal

Projektleder, Arkitekt MAA

Hej Jens

Her er desværre en lang liste af uafklarede punkter, som ligger på PD’ s bord til opfølgning og afklaring.  

Det er heldigvisikke de 1500 mangler der vist var en gang fra NCC side, men det er stadig 15 punkter for meget.

 Lars har stadig ikke fået en kopi af Ajour af NCC´s materiale. Han har kun fået et kodeord, så han kan se ind i deres materiale.  Hvornår får vi det aftalte materiale og kontrol over det ?

Omkring mangeludbedringer. Vi savner dokumentation for at  Henrik har kontrolleret alt, som NCC har oplyst udbedret og er alt afsluttet iht. NCC og PD.  

Skilte på opgange med etagenr.  De Er stadig ikke skiftet.

Elevatorproblemer med lydgener.

Lydproblemer mellem lejligheder efter tillukning af ”mandehuller”.  Mandehuller (Gennemgangshullerne) på etager er udført, så håndværkerne nemmere kunne gå rundt på etegaerne. Nu er huller lukket huller med gips og de har ikke den samme lyd og brandstoppende effekt, som en fuld betonvæg har.  Opmærksomhed på revner ved overgange beton/ gips. Vi vil gerne se en tegning der viser hvor hullerne er og hvordan de er lukket.

Dør A-opgang er itu. Skal laves af PD.

Vand i kælderen fra terræn og på ydervægge.

Rum under rampen, – er dette færdigt set med PD’ øjne.  Ikke med foreningen.

Kajakrummet er dette færdigt og kontrolleret og meldt færdigt af PD. 

Forkert fald på gulvet i kælderen forventes løst nu af PD.

Parkeringspladserne. Myndighedskrav ikke overholdt. Flere pladser er ikke brede nok. Andre er ikke dybe nok.   Løsning der tilfredsstiller ejerkredsen skal findes.  Minimum 230 cm i breden og 500 cm i dybden, og 690 til at vende på.

Belægninger ved kanal.  Jernplade ved kanal tilhører HOFOR.  Afslutninger i ender ikke ens.  Lunker ud for Nord flere steder. Ikke godkendt af bestyrelsen endnu. Der er til PD bedt om kørefliser mellem brosten ved vandet , men det er ikke udført.  Dette ønskes ændret nu.  

Maling af kælderen er lovet med maling af vægge og lofter.  Lige nu males kun loftet iht. oplysninger til Steen

Husnummerskilt mangler stadig levering og montering fra PD.

Bevoksning er ikke som prospekt.  Mere strandlig med marehalm og højt græs.  Flere planter er gået ud og skal skiftes.

Bevoksning helt inde ved huset Sydbygning visner og kan ikke trives. Ny plante må findes.

Meget er visnet eller ikke kommet frem endnu.  PD´s  ansvarsperiode forlænges til og med 2020.

Sandkassen er ikke godkendt endnu af myndighed.  Skal ordnes nu af PD.

Portlukningssystem er ændret af foreningen selv , – og nu virker det. Økonomi / proces forelægges PD for betaling. 

Indgangsdøre til bygningerne fungerer ikke . Alt for mange fejlbetjeninger.  Ny løsning ønskes. PD må undersøger og tilbyde anden løsning. 

AS Built materiale ønskes forelagt.  Findes måske i Ajourmappe, men hvem ved det og hvor er det.

Driftsproblemer med håndteringen af garantier og foreningsbetalinger.  Foreningen mener de også betaler for garantidækkede udgift.  Hvordan vil PD foreslå dette håndteres fremover, så foreningen ikke betaler for garantidækkede fejl.  DEAS har kendskab til andet byggeri, hvor PD har en person der sorterer i tegningerne og betaler det som er dækket.

Garantier og driftsforstyrelser står der måske noget om i den Ajourpakke, som foreningen ikke har.  HASTER. Foreningen vil ikke være ansvarlig for fejl der skyldes mangelfulde oplysning fra PD / NCC.  Det foreslåes at konsulent fra Ajour hjælper PD/ NCC med at overføre hele Ajour materialet til DEAS og til bygherre lagt i et overskueligt og brugervenligt system.

Ud over dette kan der være mangler i de enkelte lejligheder, som vi ikke er benkant med pt..

Dog har flere klaret over flækkede og revnede gulvbrædder.   Dette kan vi måske kigge på i en lejlighed når vi mødes, hvis ikke Henrik allerede er på sagen.

Ja dette er de mødeafklaringspunkter som vi har fundet frem til på møde i sidste uge. Og de ønskes afklaret alle sammen med løsninger der sikrer foreningen bedst muligt fremover.

Vi ser frem til at du indkalder til møde meget hurtigt og at der til mødet er en afklaring på alle punkterne.

14 dage må da være rigeligt med tid til at få svar på det hele.

De bedste hilsner​

Steen 

Rosendal

Porten er omstillet som tidligere beskrevet, men portmanden havde glemt at advisere vores systemnøglemand, så derfor er der temporært en nøgle i, der passer til en i kælderen, og ikke har noget at gøre med vores nøgler. Cylinderen bliver skiftet i starten af næste uge, er vi blevet lovet. Derefter virker den med vores nøgler, og det er på den måde cyklister og gående skal ’låse’ sig ud. Bilister skal bruge deres kort. Der er ingen føler mere, så I skal enten have kort eller nøgler for at komme ind eller ud. I løbet af de næste par uger bliver der optegnet et felt ved porten, som man skal køre frem i, når man skal ud. Helt frem mod porten. Derved går porten op, og lyset skifter til grønt. Lad nu være med at køre ud, når der er rødt! Det sidste her er ikke nyt, men ikke alle har forstået virkemåden. Og venligst kør langsomt i kælderen. Lige før porten er der en udgang fra opgang A, og I kan ikke nå at bremse, hvis der løber et barn ud. Da jeg var dernede med portmanden, så en kvinde i en grå Audi, der havde holdt under Nord, at porten var åben og satte høj hastighed på for at nå ud af den. Hun kørte så stærkt, at hun var suset forbi, før vi nåede at reagere. Dette er livsfarligt.

Der er nu registreret nøgler hos de 3 største leverandører af måltidskasser, Årstiderne, Retnemt og Skagen Food, så I kan bare ringe og tilmelde jer og bestille, hvad I skal have. Måltidskasserne vil blive afleveret i skuret, hvor nøglen passer til. Der er ligesom i miljøstationen 2 nøgleindgange, og den anden passer til jeres nøgle.  Hvis I får problemer, så brug mit navn og adresse, da jeg har tilmeldt nøglerne til 38 a,b,c,d,e,f, dvs. alle 120 lejligheder. Dette er accepteret af alle 3, og de kan også se gevinsten for dem selv. Hvis I skal bruge en anden leverandør, så henvend jer til mig. Jeg har flere nøgler. Men husk at gøre opmærksom på, at den nøgle gælder for alle 120 lejligheder.

Når man lejer sin lejlighed ud, skal man både til DEAS og til bestyrelsen meddele sin kontaktinformation. Vi har nu fået at vide af en beboer i opgang F, at pågældende vil udleje gennem Air BNB, og det virker som en langtidsaftale. Dette har vi meddelt, at vi ikke vil acceptere, da det er erhvervsmæssig udnyttelse af lejligheden. Dette skal man søge bestyrelsen om, og det ønske vi ikke at give lov til. Vi mener, at det svarer til hoteldrift og det vil give for store problemer, både for naboerne og for ’sliddet’ på ejendommen.

Det ser ud til, at der fra 1. januar kommer en regulering af dette marked, som vi vil tage op på næste generalforsamling. Dette vil gøre alting lettere og mere klart.

Artikel fra TV2:

Regeringen er sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti netop blevet enige om at hæve fradraget på udlejning via Airbnb fra 24.000 kroner om året til 28.000 kroner.

– Det, vi har aftalt her, er en stor gulerod, hvis man vil indberette, og en ordentlig pisk, hvis man lejer ud uden at indberette, siger skatteminister Karsten Lauritzen til TV 2.

Pisken består blandt andet i, at fradraget er betinget af, at delevirksomhederne automatisk indberetter udlejerens fulde indtægter til Skat. Det skal lokke både virksomheder som Airbnb og udlejerne til at spille med åbne kort over for skattefar.

– Det forudsætter selvfølgelig, at de vil indgå en frivillig aftale, men Airbnb har sagt, at det er de positive over for, siger Karsten Lauritzen.

[De mange skattefradrag er for svære at gennemskue for almindelige mennesker. Det siger overvismand og professor Michael Svarer til Børsen.] Se også

Overvismand: Skattefradrag er uigennemskuelige for danskerne

Maks 70 dage om året

Samtidig er parterne blevet enige om at lægge et loft på antallet af dage, de private boliger kan udlejes om året.

Der er mulighed for at have betalende besøgende i op til 70 dage om året, hvis udlejningstjenesten indberetter overnatningerne direkte til Skat. Sker det ikke, sanktioneres udlejer ved at få udlejningsdagene reduceret til 30 dage om året.

– Det skal jo ikke være professionel erhvervsvirksomhed, som nogen på boligmarkedet laver i dag. Det har vi ønsket at sætte en stopper for, siger skatteministeren til TV 2.

De enkelte kommuner kan dog lokalt vælge at hæve loftet op til 100 dage.  

Se også

508.000 gæster: Overborgmester advarer mod “Airbnb-hoteller”

Vil være nødt til at gøre noget ulovligt

En dansk Airbnb-vært udlejede sidste år sit hjem ud i typisk 23 dage og tjente typisk 13.500 kroner.

Airbnb i Danmark ser derfor positivt på den nye aftale.

– Dagens udmelding fra Skatteministeriet er gode nyheder for danske familier, der gerne vil dele deres hjem. Vi nærstuderer forslaget, men kan allerede nu sige, at vi støtter den danske regerings fremskridtsvenlige tilgang. Vi er meget optagede af arbejdet med at sikre, at Airbnb-værter kan nyde godt af disse innovative og fremtidssikrede regler, skriver udlejningsportalen i en mail til TV 2.

Artikel slut.

Vi må se, hvordan dette udvikler sig. Vi har taget juridisk råd i denne sag.

I løbet af de næste par uger vil de småændringer til udeområdet, som jeg nævnte i sidste brev, blive udført.

Vi havde bestyrelsesmøde i GAS i sidste uge, og vi var enige om, at vejprojekterne skulle gennemføres snarest. Vi skal mødes med kommunen for at få de endelige godkendelser. Jeg kommer tilbage, når vi har noget mere konkret.

Vi vil gerne have, at en person i opgang E og F tager ansvar for opgaven med at tjekke rengøringen en gang om ugen. Personer fra de andre 4 opgange er som nævnt tidligere på plads.

Godt nyt til beboere med el biler (fra Hanne):

Vi er helt konkret ved at få udarbejdet et tilbud på at etablere ladestationer i P kælderen.

Det vil være muligt at lade ca. 10-15 biler, med rimelig ampere i første omgang. Jo flere biler som lader, jo færre ampere men når nogle biler er færdig med at lade, bliver der så igen flere ampere til rådighed for de biler som stadig lader. Løsningen har en størrelse, så man kan komme hjem fra arbejde, sætte bilen til at lade, og så er den ladet op til næste morgen.

Finansieringen bliver i overordnede træk, at der bliver tale om en investering i forhold til basis-etableringen, og denne investering bliver delt ud på de beboere, som skal have el til deres biler, således at det kun er disse og ikke alle, som betaler for løsningen. Dernæst tilmelder den enkelte ejer sig løsningen og afregner direkte med leverandøren for tilkobling og forbrug. Leverandøren bliver formentlig Clever.

Det vil være muligt senere at kunne koble flere biler på løsningen, hvilket så naturligvis har en udgift igen.

Bestyrelsen melder ud igen, når der ligger konkrete tal på bordet.

Mvh
Steen Bindslev på vegne af bestyrelsen

Kære alle
 

Generelt synes vi i Bestyrelsen, at tingene begynder at falde på plads, at vi alle virker glade for at bo her, og livet går sin gang på en god måde. Og det er vi glade for. Og sikke en sommer, hvor vi har kunnet nyde terrasserne/altanerne og vandet. Jeg har selv i starten været negativ over for Vigen, primært ud fra et omkostningssynspunkt, men når man ser den i funktion denne sommer, må man jo bare glæde sig over, at vi har denne type faciliteter.

Først lidt generel information:

Flere har skrevet, at de tidligere har boet herude, og der, havde man f.eks. lås på kælderdøre, måtte bruge forrummene til lejlighederne eller andre ting. Grunden ti,l at vi er mere begrænset er, at vi er defineret som et Højhus og dermed skal leve op til meget mere restriktive brandregler. Alt der har en øverste etage, som er mere end 22 meter over plan, er et højhus.

Porten bliver som beskrevet lavet om på tirsdag. Det betyder, at den skal betjenes indefra nøjagtig som udefra. Dvs. hvis man er i bil, så reagerer den på brikken i bilen. Hvis man går eller er på cykel, så kommer der en nøglekontakt indenfor lige som udenfor. Der skal man sætte sin nøgle ind og dreje, så går porten op. Der er en føler ved porten, så når man går/kører ud, lukker den efter 10 sekunder. Det bliver også lavet sådan, at selvom ingen går ud, lukker den automatisk efter 1 minut, dvs. den burde ikke stå åben mere. Der kommer også en sikkerhedskontakt indenfor med en plastikkop over til nødsituationer. Føleren indenfor, der automatisk åbner porten, når man nærmer sig, bliver fjernet. Alt dette gøres for at gøre ejendommen mere sikker. Dette er planen, men jeg mødes med installatørerne tirsdag morgen, og hvis der kommer ændringer, vil I få det at vide.

Man kan se, at der i nogle af bedene er lagt slanger til kunstvanding. Disse har aldrig været forbundet til noget vandingsanlæg. Hvis vi vil have et sådant anlæg, skal vi investere flere hundrede tusinder i et anlæg i kælderen til at føde slangerne. Dette er ikke på planen. Så til jer i stuen; I skal selv passe på jeres planter på jeres terrasser.

Vi har nu fået tag på miljøstationen, og vi synes, det har pyntet. Vi afventer, om der skal tagrende på, og om den skal afskærmes, så det er umuligt at kravle over og ind. Det betyder også, at døren så skal forhøjes. 

Vi har også fået færdigbygget skuret til aflevering af Måltidskasser. Jeg arbejder i øjeblikket med at få os selv tilmeldt  de 3 største, som er Årstiderne, Retnemt og Skagenfood. Jeg vender tilbage, når det er på plads og også med, hvordan man gør. Også hvad man gør, hvis man ønsker en helt fjerde og femte leverandør. Jeg har i første omgang 10 nøgler.

Vi får i løbet af de næste uger lavet en trappe mellem stien ned til vandet og opgang F, så beboerne ikke behøver at få jord på skoene 😊.

Vi får sat midlertidigt hegn op mod Islands Brygge, så beplantningen, når den igen bliver sået, kan vokse op 😊. Og vi får lavet er par andre små forbedringer.

På hele udeområdet ser vi i øjeblikket på beplantningen, og vi har et godt øje til Havneholmen på den modsatte side. Hos os er der bare planlagt enggræs og almindeligt græs, og det vil vi vurdere om er godt, læs pænt, nok. Men det har selvfølgelig noget med pris at gøre.

Til at kontrollere kvaliteten af rengøring har vi en beboer i A, B, C, D. Der er ingen frivillige fra E og F. Vi andre holder et møde tirsdag den 8. august med rengøringsfirmaet for at afstemme forventninger om, hvad og hvor der gøres rent og hvor ofte. Derefter vil der være kontrol og tilbagemelding hver uge. Dette vil så ikke ske i E og F.

Der er GAS bestyrelsesmøde på onsdag, og hvis der kommer nyt frem på det møde, specielt om selve vejen Islands Brygge, kommer jeg tilbage.

Og så til det kedelige:

Som jeg har sagt før, får vi det område, vi selv gør det til.

En beboer gjorde mig via en henvendelse opmærksom på, at en anden beboeres flyttefolk have ødelagt døren til opgang E. Den var i hvert fald i stykker, efter at de havde blokeret den. Jeg skriver til pågældende beboer og beder dem tage ansvar for den ødelagte dør. Jeg får en mail på en side med 8 punkter, og punkt 8 slog hovedet på sømmet: “Jeg vil gerne se bevis for, at nøglested hænger sammen med, at hoveddøren ikke fungerer”. Det er ikke min opgave at bevise noget som helst, jeg påpeger bare, at man skal tage ansvar for sine handlinger. Hidtil har de ansvarlige betalt uden problemer, men det blev ikke tilfældet her.

Det er også imponerende at se, at en lyshåret kvinde kommer hjem med sin ladcykel og 4 drenge fra 6 til 10 år. Hun parkerer cyklen mellem bygningerne, og imens går 3 af drengene op mellem planterne og træder på dem. Én af dem står desuden og hopper gentagende gange på én af lamperne. Vi må håbe, at de er bygget til det. Hun gik ind i opgang C.

Nu er der også efterladt hundelort på stien mellem bygningerne! ☹

Der er oliepletter på en del fliser fra trappen og hen til opgang E. Vi går ud fra, at den beboer, der er ansvarlig for dette, (det hænger sammen med uheldet i kælderen), sørger for at få renset fliserne.

Vi skal i løbet af de næste par måneder have afsluttet med PD/NCC de fejl/mangler, der blev påpeget ifm. overtagelsen af arealerne. Vi tror ikke, vi kan få afsluttet utæthederne i kælderen, før vi kommer til efterår/vinter, hvor vi får noget mere væde. Men vi har jo 10 år til at komme tilbage, hvis det ikke holder.

Der er intet nyt fra ’rumgruppen’ eller ’legepladsgruppen’ endnu.

Mvh
Steen Bindslev på vegne af bestyrelsen

Kære alle

Jeg glemte at kommentere rengøring.

Der er indgået en ny aftale med DEAS. Dette er en læreproces, så nu har vi tilpasset den, så den passer bedre til vores behov.

Vi har også gjort klart, at vi ikke er tilfredse med kvaliteten.

Lige efter sommerferien starter vi en proces, hvor en beboer fra hver opgang vil gennemgå kvaliteten af den rengøring, der har været foretaget samme dag for at sikre, at vi får den kvalitet, vi ønsker og betaler for.

Vi starter med et møde, hvor de 6 beboere vil få gennemgået, hvad der skal gøres rent ifølge kontrakten og hvor ofte. De skal efter hver rengøring melde ind hos en kontaktperson hos DEAS eller All Remove med deres vurdering af kvaliteten.

Vi vil så efter et par måneder vurdere, om det bringer kvaliteten op på et niveau, som vi er tilfredse med. Ellers skifter vi leverandør. Dette er både DEAS og All Remove, som udfører rengøringen, bekendte med.

OBS!
Beboere har meldt ind fra A, B, C, D, men vi mangler én fra E og F. I bedes henvende jer til mig, så vi kan få et navn fra disse opgange på listen.

I A har en beboer taget initiativ til en samlet oversigt over e-mails og telefonnumre, så vi kan koordinere opgaver. Vi har næsten alle tilmeldt os vinduespudsning hos Lykke og får det derfor til rabatpris. Han kommer på en annonceret dag, starter oppefra og går nedad, ’sammen med vandet’. Hvis man ikke er hjemme, kan man give nøglen til en anden, der så sørger for, at Lykke får den. Det virker. Dette kun til inspiration.

Mvh.
Steen Bindslev på vegne af bestyrelsen

Kære alle

En kort status før sommerferien.

Vi har lige fået dokumentet fra PD vedrørende aflevering, og det går vi igennem. Det er ikke så simpelt, da vi ved at sige ja accepterer at overtage ansvaret. Så vi skal det hele igennem (igen, igen).

Som I kan se, at der ved at komme tag på miljøstationen. Der kommer i første omgang ikke tagrende på, og den bliver heller ikke lukket helt af op til taget. Begge dele kan komme senere, hvis det viser sig at være et problem.

Der bliver også i løbet af de næste par uger opført det skur, hvor diverse ’madfirmaer’ kan aflevere madkasser. Det bliver som miljøstationen, hvor der er to låse, én hvor vi kan komme ind med vores hoveddørsnøgle, og én hvor leverandørerne kan komme ind og aflevere varerne. Jeg har talt med de 3 største på markedet, Årstiderne, Retnemt og Skagenfood, og alle 3 er tilfredse med kun at få én nøgle dækkende alle beboerne. Så når skuret er færdigt, melder jeg mig til disse 3 og sørger for, at de får en nøgle. I skal så bare henvise til, at I bor samme sted, og at de har fået en nøgle. Hvis der er andre, må I skrive til mig og få en nøgle og selv registrere jer. Vi registrerer alle udleverede nøgler.

Det er madvarer, der afleveres i skuret, så de skal afhentes samme dag. Da vi ikke ønsker ubudne gæster, rotter og lign., må madvarer ikke stå der natten over. Hvis man ikke selv kan hente det, må man få en nabo eller bekendt til at gøre det. Vi er nødt til, af hygiejnegrunde, at tage dette ret seriøst. ”Overnattende” madvarer bliver smidt ud af DEAS.

Vi har 10 cykler, der ingen ejer havde i vores cykel-oprydnings-proces. Hvis ingen melder sig, bliver de smidt ud inden for 1 måned.

Vi havde et fint beboermøde sidste søndag men med begrænset deltagelse. Legepladsudvalget er grundet sygdom ikke kommet med et oplæg. Lokaleudvalget kom med forslag, der skal stemmes om. Begge deres forslag indeholder et fællesrum, men af forskellig størrelse. Dette kommer ud efter sommerferien. Grunden til, at de alle var enige om et fælles rum var, at man i diverse forrum til depotrum havde fundet 70-80 ekstra cykelpladser i kælderen. Som I kan se af referat fra sidste bestyrelsesmøde, har vi allerede vedtaget at få disse etableret. Dette kommer til at ske med en blå afmærkning. Man planlægger også med, at et af rummene kan være til ladcykler, og at der i et andet rum også kan være barnevogne. Man tror dog ikke, at det vil blive brugt meget til barnevogne, da man gerne vil have dem tæt på sin bolig. Dette sagt af børnefamilier – ikke bestyrelsen.

Bestyrelsen henstiller til, at dem der har ’deponeret’ deres meget lidt brugte cykler (aldrig) i stativer i kælderen udnytter pladserne i de lukkede rum. Så kan de der bruger deres cykel dagligt få disse pladser og dermed have nemmere adgang til deres cykel.

Der har været 3 tyverier fra kælderen, som vi tror skete samme dag. Vi har længe i bestyrelsen talt om, hvordan vi kunne sikre kælderen bedre. For at gøre det helt klart, er det ikke en mulighed at sætte lås på dørene til opgangene. Dette er flugtveje fra kælderen, og det er ulovligt ifølge brandmyndighederne, og den nuværende bestyrelse vil ikke bevidst lave lovbrud, og slet ikke hvor der er potentielt liv på spil.

Så vi har arbejde med skalsikring, dvs. at gøre det svært at komme ind og ud af kælderen for uvedkommende. Dette er også et forslag, vi har fået fra en beboer. Jeg havde fredag et møde med Crawford, og vi får et tilbud på en sikring, hvor den udvendige sikring bliver duplikeret indefra. Det betyder, at der bliver en kortlæser og en nøglekontakt inde i kælderen, som der også er udenfor. Det betyder også, at følesensoren forsvinder. Når man øger sikkerheden, forsvinder noget af ’convenience’, men det er spillets regler.

Desværre er der mange beboere, især voksne, der hellere vil skrå over jorden og ødelægge vores planter end følge fliserne. Ét af stederne, lige ud for opgang F, kan vi godt forstå det, da det er en stor omvej, hvis man skal ned til vandet eller kommer derfra. Her vil vi bede om et tilbud på trappe/fliser, hvad der ser mest fornuftigt ud. Ellers vil vi bede om, at alle går på fliserne. Samtidig vil vi henstille til, at der ikke spilles fodbold eller andet uden for fliserne. Og husk, en bold er svær at styre, så den ryger nemt uden for selvom man spiller på fliserne. Når området på et tidspunkt (når der kommer nok regn) er groet til, så giver det sig selv, hvad man kan og ikke kan. (Håber jeg!)

Vi havde forrige weekend en container til storskrald, og den blev kun halvt fyldt. Til gengæld var papcontainerne på miljøstationen overfyldte, så igen måtte viceværten bære pap til den store container. Dette kan vi ikke være bekendt.

Vi får den bygning og det område, som vi selv tage ansvaret for. Langt de fleste beboere er omhyggelige mennesker og tager hensyn til andre, men vi har desværre nogle beboere, der kun tænker på sig selv. Det er i hvert fald det, deres opførsel indikerer. Vores vicevært bruger hver mandag flere timer på at sortere vores affald i miljøstationen, da det åbenbart for nogen er meget svært at finde ud af.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommerferie.

Mvh.
Steen Bindslev på vegne af bestyrelsen

Kære alle 

Sidste onsdag have vi sidste gennemgang med NCC og PD, og generelt ser de registrerede fejl/mangler ud til at være løst. 

Vi har dog stadig nogle hængepartier, og det vigtigste er membranen, der beskytter kælderen mod vand fra terræn. Vi var alle enige om, at ingen viste, om utæthederne var lavet. Derfor er dette punkt ikke afsluttet. 

Vi talte også om beplantningen, men pga. manglende regn er græsset ikke kommet op, så vi afventer nogle måneder, så vi bedre kan få et overblik over området. Vi har påtalt ukrudt.

Vi var op ad alle opgange og så i alle rum på alle etager, og det er deprimerende at se, hvor meget vi kan ramponere en bygning på under et år. Det gælder både Nord og Syd. Bestyrelsen har derfor besluttet, at lige efter sommerferien vil vi få et tilbud på at male og udbedre de skader, der er kommet. Vi sætter pris på projekterne i A og B, men vi mener, at den første større udbedring skal foretages af professionelle håndværkere. Derefter kan vi måske overtage noget selv. 

Det er også deprimerende at se, hvordan man MANGE steder ødelægger dørene ind til forrummet til lejlighederne. Masser af steder har man sat kiler i, og hvis man ser nederst på dørenes kanter, er der slået fliger af, hvor kilen har været sparket ind. Og dette gælder mange steder på mange etager. Samtidig ødelægger man også pumpen øverst på døren, fordi man skubber den op. 

Jeg har kontakt med brandmyndighederne, om denne dør, dvs. døren far elevatorrummet ind til forrummet mellem lejlighederne, må stå åben. Så kan vi sætte kroge op på væggen. Men indtil videre er det sker, så lad venligst være med at sætte kiler i, da man ødelægger dørene og det er ulovligt. 

I B var den automatiske dør ind til elevatoren nærmest vandaliseret. Ledninger var revet ud, og det så ikke godt ud. DEAS er på den. 

Vi har også fået installeret en kontakt på venstre side af den automatiske yderdør. Dette for at lette betjeningen. Tryk på den holder døren åben. Der er nu også opsat en beskrivelse af virkemåden. Vi ved godt, at det er svært med en barnevogn og måske et barn mere at åbne den automatiske dør og komme ud, før den lukker. Derfor bedes I, når I skal ud ad døren trykke på “åben”, derefter trykke på “holde-dør-kontakten” på venstre side, køre ud med jeres barnevogn og andre ting, og derefter gå ind og trykke på “holde-dør-kontakten” igen, så den slukker og døren lukker. Dermed har I det meget lettere, og vi risikerer ikke at ødelægge vores døre. Det samme gælder, når I skal ind. 

Vi har haft 3 møder med DEAS over de sidste måneder om specielt kvaliteten på rengøring. Vi har også ændret i kontrakten, da vi ikke havde fået alt med. Det mener vi, at vi har nu, og vi har også ændret lidt på intervallerne. 

Vi vil gerne fra hver opgang have en person, der efter hver rengøring kan tjekke, at der er gjort rent, og at det er gjort ordentligt. I må gerne sende en mail til mig, hvis I vil påtage jer dette hverv.

Flere har skrevet, om vi ikke skal skifte leverandør. Vi har fra starten ønske kun en’ leverandør af alle ydelser, og dette for at kunne sende bolden et’ sted hen. Hvis vi har forskellige leverandører, påtager vi os et stort ekstra arbejde med at det er os, der skal kontrollere alt.

Vi har bestyrelsesmøde om et par uger, og der får vi forslagene vedrørende fællesrummene og legeplads. Vi synes oplæggene ser gode og spændende ud. 

Vi skal alle huske på, at vi har et meget begrænset fællesareal, og det skal være til alles, læs det store flertals, glæde, og derfor må enkelte acceptere, at ting/installationer sker ud for dem. Det er vilkårene ved at bo i et fællesskab, ikke i eget hus. 

Bestyrelsen besluttede tidligt, at legeplads og sandkasse skulle være nord for bygningerne, ikke imellem dem. Dette for ikke at genere specielt Nords beboere i stueetagen og de lavere etager på deres primære altan. Derfor vil der komme anlæg, legeredskaber, bænke og lignende, som måske ikke alle synes står lige hensigtsmæssigt for dem. Bestyrelsen vil planlægge med installationer, der generer mindst muligt, men som også er funktionelle. Dette gælder ikke kun legeplads, men alle installationer og mindre bygninger (skure). 

Jeg har sikkert glemt noget, men der kommer et nyhedsbrev mere efter næste bestyrelsesmøde. Derefter holder vi sommerferie. 

Vi har lige fået følgende svar fra PD:

Godmorgen Frank og Steen

I forlængelse af vores møde d. 24.maj, har vi nu indhentet ekstern juridisk vurdering af problemstillingen vedrørende etablering af el-ladestationer i parkeringskælderen under Polaris. Konklusionen i den forbindelse er, at sælger ikke er forpligtet til at afholde yderligere omkostninger i forbindelse med de enkelte ejerlejlighedsejeres eventuelle etablering af ladestationer. Der lægges bl.a. vægt på, at sælger ikke i købsaftalerne har forpligtet sig til at afholde udgifter til ladestationer, og at en eventuel forventning hos ejerlejlighedsejerne således først er opstået efter ejerlejlighedskøbet.

En forpligtelse for sælger til at afholde yderligere omkostninger kræver i den situation et klart tilsagn fra sælgers side. Hverken drøftelserne på generalforsamlingen, referatet eller link på mæglers hjemmeside findes at udgøre et sådan klart og bindende tilsagn om betaling. Det fremgår direkte af referatet, at ladestationer skal bestilles af de enkelte ejere direkte hos Clever, dvs. Clever er aftalepart. Dertil kommer, at Clever i sit tilbud tager forbehold for eventuelle yderligere omkostninger.

Vi må på den baggrund afvise ejerforeningens krav om yderligere betaling vedrørende ladestationer og henvise de enkelte ejere/ejerforeningen til at tage en drøftelse med Clever om, hvordan eventuelle ladestationer mest hensigtsmæssigt etableres i kælderen.

Med venlig hilsen / Kind regards 

Jens Breinholt

Projektdirektør

Beløbet vi taler om er kr. 160.000. Vi vil behandle det på næste bestyrelsesmøde.

På bestyrelsens vegne 

Steen Bindslev 
Formand 

Vi blev i bestyrelsen opfordret til at gentage det møde, vi havde i det store rum ved rampen til kælderen. Vi tror også gruppen omkring udnyttelse af rummene vil kunne give deres input på dette møde, hvorimod legepladsudvalget igen ser ud til at have problemer med at samles. På dette møde vil der lige som sidste gang kunne diskuteres alt muligt, og alle indlæg er velkomne.

Vi inviterer til søndag den 1. juli kl. 15.00 i det store rum. Medbring en stol, og vi vil sørge for lidt drikkelse.

Frank og jeg har haft møde med Marius og Jens fra PD, og her kan I se Jens’ referat fra mødet:

I forlængelse af vores møde i dag, skal jeg her vende tilbage med svar på udeståender:

Clever: PensionDanmarks rammeaftale med Clever er først gældende for Felt E (Pollux) og dermed ikke relevant for Felt A.
Jeres krav om at PensionDanmark skal betale udgiften for etablering af installationer for ladestandere afklarer vi med vores jurister i fht Jeres påstand.
Dørautomatik: Vi mener at døre til og i opgange er leveret og udført i en god kvalitet. Jf mail af d. 23.april udleveret af jer på mødet i dag konstaterer GEZE at automatik fungerer som den skal, men at dørene er indstillet i forkert funktion. Vi ønsker således ikke at deltage i økonomien vedr flytning af kontakter m.m..
Fjedre i port. Vi har lyttet til Jer og er enig i at fjedre i porten bør kunne tåle mere end 15000 åbne/lukke hvorfor vi er indstillet på at betale for de stærkere fjedre. I bedes fremsende dokumentation for pris/faktura vedr. fjedre.
Fha løst underlag v midlertidig miljøstation sørger jeg for at der udlægges flere plader under containere.
De øvrige bygningsmæssige forhold/udeståender som I nævnte mener jeg vi skal tage på et ”statusmøde” hvor Henrik Dan kan orientere om stadet. Dette møde kan evt holdes i fbm gennemgang af NCC´s færdigmeldinger.
Blødtvandsanlæg: Som gentaget på mødet d.d. ønsker PensionDanmark ikke at tage ansvar for de ændringer og evt mistede garantier som installeringen af et blødtvandsanlæg evt medfører. Det vil være ejerforeningens ansvar.
I fht sandkasse har jeg kigget lidt i gammel korrespondance. Jeg kan konstatere at opfattelsen af sandkassen er, at den som sandkasse ikke stiller krav om særlig tilladelse i modsætning til hvis det handlede om f.eks et klatrestativ. Sandkassen er således omfattet af bygge- og ibrugtagningstilladelsen.

Jeg håber at ovenstående er svar nok (foreløbig) på Jeres spørgsmål.

Vi er ikke tilfredse med afslag på dørene, og vi arbejder videre med ladestandere til el-biler. Vi er tilfredse med, at PD betaler for opgradering af porten.

Vi har ’endelig’ overtagelse af fejl/mangler onsdag den 13. juni, men lad os nu se. Grunden til, at det er så sent, er ifølge PD, at de ikke var tilfredse med den standard, NCC udførte, og derfor har måttet tage flere iterationer. Dette, ved vi, hjælper os med kvaliteten, og er derfor glade for.

På mødet fik vi også at vide, da vi fulgte op på maling af kældervægge og hul under rampen til nedkørsel til parkeringskælder, at NCC lige havde accepteret at male vægge og udfylde hullet under rampen, så der ikke ligger vand om vinteren. Begge dele er vi tilfredse med.

Der er en del debat om størrelsen på parkeringspladser, og 2 fra bestyrelsen vil foretage en opmåling. Hvis I har input så send det til Henrik Gutte. Flere af dem, der har fået en for lille parkeringsplads, bør få penge tilbage, men vi følger det til dørs.

Som I kan se af ovenstående referat fra PD vil PD ikke tage ansvaret, hvis vi installerer et blødtvandsanlæg og dermed ændrer på installationen til vand. Dermed falder dette forslag fra vores generalforsamling, da der, hvis vi ikke kunne få denne garanti, skulle 2/3 flertal til. Og det havde kun et knebent flertal. Desværre. Dem der har indsigelse kan tage fat i vores dirigent fra generalforsamling, Lone Overgaard fra DEAS.

Der er opsat en ny kontakt på indersiden i venstre side af de automatiske yderdøre. Når man skal have døren stående i en permanent åben tilstand, trykker man på almindelig åbningsknap, derefter trykker man på den nye knap oppe til venstre på døren. Den vil så stå åben indtil man igen trykker på knappen til venstre, hvorefter den vil lukke. Så glem alt om knapperne øverst på døren. Dette er forhåbentlig lettere.

Der er på vores hjemmeside lagt information om de 2 nærmeste genbrugspladser.

Jeg er kommet med i GAS’ bestyrelse, og er med i en gruppe der skal se på vores fremtidige projekter, omkostningerne ved disse og likviditeten. Som nogen af jer ved eller har læst i pressen, er dette min store bekymring. Men det finder vi nu ud af.

Vi beder beboere, der skal have en ’privat’ container, sætte en seddel op om, at den er privat og ikke til fælles benyttelse.

Vi fik sidste uge konstateret, at der stadig er et behov for ’storskrald’. Vi vil de næste par måneder opstille en lukket container, men kun et par dage ad gangen, da alle i hele nabolaget kommer løbende, når der er en sådan. Den vil komme første gang på fredag, og fjernes mandag. Derefter den sidste weekend i hver måned indtil videre. Husk at komme hurtigt derned.

Vi har stadig store problemer med beboere, der ikke respekterer afmærkningen på containerne på miljøstationerne og også på den container, der stod på vejen. Beboere smider glas, pap og plastik i samme container, og vi har navne på flere af dem. Det værste var dog, at én havde smidt en toiletspand i den store container med brugte kondomer, brugte bind og papir med blod på. Det sorterede Danny, vores vicevært. Jeg fatter ikke, at man vil være det bekendt!

Jeg er fra provinsen, og der plejer vi at stå på mål for vores handlinger. Hvis vi laver fejl, så undskylder vi og retter dem. Der har været en debat på Facebook, hvor én der havde lavet en fejl (åbenlyst) mente, at han blev hængt ud, og at man burde informere de pågældende direkte. Det skulle så være bestyrelsen, der skulle rende rundt og korrekse folk. Dette kommer ikke til at ske. Vi må være store nok til at kunne stå på mål for vores fejl, da jeg ikke går ud fra, at nogen gør det for at genere andre.

Hvis der skulle være nye eksempler inden næste nyhedsbrevs udgivelse, ser vi os nødsaget til at angive fejl og person i brevet.

Hvis nogen er helt uenig i dette, kan man lave en Facebook diskussion, og måske en afstemning. Hvis der er et klart flertal imod, kommer det ikke til at ske.

Der er i to opgange, A og B, etableret en gruppe af beboere, som vil rense/udbedre opgangens fællesarealer. Bestyrelsen vil indkøbe maling, renseremedier og pensler til dette arbejde. Disse vil blive opbevaret i viceværtens rum. I bedes vente med at starte til efter vores gennemgang med PD medio juni.

Mvh.

For bestyrelsen

Steen Bindslev Formand